Bevillingsår: 2022

DCCC støtter etableringen af et nyt nationalt, tværfagligt netværk med 68.500 kr.

Håndtering, inklusiv udredning, stadieinddeling og behandling af cancer i graviditeten er kompleks, idet der er to liv der skal tages hensyn til. Der er behov for tværfaglig ekspertviden og klinisk erfaring nationalt for at sikre en optimal og individualiseret behandling af moderen og det ufødte barn.

Inden for de seneste ca. 15 år er der sket et paradigmeskift i håndteringen af gravide med cancer, hvor man, så vidt muligt, anbefaler behandling under graviditeten og at undgå præmatur forløsning. Den kliniske erfaring samt seneste registerforskning tyder på at dette ikke er fuldt gennemført, hvilket formentlig skyldes tilstandens sjældenhed med omkring 23 nye tilfælde årligt.

Initiativet bidrager til kvalitetssikring gennem etablering af en national database indeholdende kliniske cases og svar. Via let tilgængelige data skal databasen bidrage til et optimeret overblik for brugere og eksperter samt sparring med det internationale netværk.

Deltagende parter

 • Gynækologisk onkologi Overlæge, Berit Moesgaard Rigshospitalet
 • Gynækologisk onkologi Overlæge, Mikkel Rosendahl Rigshospitalet
 • Mamma Kirurgi Overlæge,Charlotte Lang Rigshospitalet
 • Mamma kirurgi Professor, Niels Kroman Rigshospitalet
 • Mamma onkologi Overlæge,Ulla Brix Tange Rigshospitalet
 • Mamma onkologi Professor, Bent Ejlertsen Rigshospitalet
 • Mamma onkologi Overlæge Eva Maria S. Vadstrup Rigshospitalet
 • Farmaceut Dinne Leth-Miller Hæmatologisk afd, Rigshospitalet
 • Hæmatologi Overlæge, Jette S. Gørlev Hæmatologisk afd, Rigshospitalet
 • Stråleterapi Overlæge,Kenneth Jensen Århus Universitetshospital
 • Sarcom Overlæge,Zohreh Ketabi Gynækologisk afd, Rigshospitalet
 • Børnelæge Afdelingslæge, Heidi Smedegaard Neonatologisk afd, Rigshospitalet
 • Børnelæge Uddannelæge, Cristel Hjortshøj Rigshospitalet
 • Fertilitet Overlæge, Lotte Berdiin Colmorn Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet
 • Fertilitet Overlæge, Kirsten Tryde Macklon Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet
 • Obstetrik Overlæge, Lone Storgaard Obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Primær kontaktperson, e-mail: Lone.storgaard.01@regionh.dk
 • Obstetrik Overlæge, Birgitte Bruun Nielsen Obstetrisk klinik, Rigshospitalet
 • Obstetrik Overlæge, Berit Woetman Pedersen Obstetrisk klinik, Rigshospitalet
 • Onkologi (malignt melanom) Professor, overlæge, Inge Marie Svane, Onkologisk afd, Herlev
 • Onkologi (malignt melanom) Overlæge, Christina Ruhlmann Onkologi, Odense Universitetshospital
 • Hæmatologi Overlæge, Dennis Lund Hansen Hæmatologi, Odense Universitetshospital
 • Onkologi Overlæge, Hanne Meldgård Onkologisk afd, Aarhus Universitetshospital
 • Onkologi Overlæge, Hanne Spangsberg Holm Onkologisk afd, Odense Universitetshospital
 • Palliation Overlæge, Eva Glud Hillerød Sygehus
 • Obstetrik (sekretariat) Afdelingslæge, Mona A. Karlsen Obstetrik, Rigshospitalet
 • Obstetrik (sekretariat) Uddannelseslæge, Iben K. Greiber Obstetrik, Rigshospitalet