Tværfaglig/faglig organisation
Dansk Forskningscenter for lighed i Kræft (COMPAS), Dansk Forskningscenter for Lungekræft og Dansk Lunge Cancer Gruppe

Projektbeskrivelse
Socialt sårbare lungekræftpatienter klarer sig på stort set alle parametre dårligere end mere ressourcestærke lungekræftpatienter. Vi ønsker derfor at forberede, tilpasse og afprøve effekten af en intervention, der skal identificere socialt sårbare lungekræftpatienter og optimere behandlingen ved at:

 • Øge patienternes egnethed til at kunne modtage optimale behandling
 • Øge patienternes deltagelse i optimal behandling
 • Øge patienternes gennemførelse af behandling
 • Øge patienternes deltagelse i followup-programmer
 • Øge patienternes deltagelse i genoptrænings- og rehabiliteringstilbud

Primær kontaktperson
Erik Jakobsen, overlæge, MPM, klinisk lektor, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T, Odense Universitetshospital og leder af Dansk Lunge Cancer Register

Projektgruppe

 • Susanne Dalton, professor, ph.d., Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft, Afdeling for Klinisk Onkologi og Palliative Enheder, Sjællands Universitetshospital, Næstved
 • Erik Jakobsen, overlæge, MPM, klinisk lektor, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T, Odense Universitetshospital
 • Pernille Envold Bidstrup, seniorforsker, lektor, psykolog, ph.d., leder af forskningsgruppen vedrørende Psykologiske Aspekter af Kræft, Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning
 • Maria Iachina, lektor, biostatistiker, ph.d., Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
 • Kjeld Andersen, professor, overlæge, ph.d., Psykiatrisk Afdeling, Odense Universitetsfunktionen, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
 • Torben Riis Rasmussen, overlæge, ph.d., Lungemedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Henrik Kirstein Jensen, overlæge, Lungemedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Lungemedicinske afdelinger i Roskilde, Næstved, Odense, Vejle, Sønderborg, Aarhus og Aalborg
 • Onkologiske afdelinger i Roskilde, Næstved, Odense, Vejle og Sønderborg
 • Thoraxkirurgisk afdeling i Odense
 • Rehabiliteringsafdelinger på deltagende sygehuse
 • Patientrepræsentanter
 • Repræsentanter fra deltagende regioners kommuner og almen praksis
 • Øvrige interessenter