Bevillingsår: 2017

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigatorā€initierede studie samt etablering af nationalt, tværfagligt netværk på området med 160.000 kr.

Venøs tromboemboli (VTE) hos cancerpatienter medfører forværring af prognosen. VTE den hyppigste dødsårsag hos cancerpatienter næst efter cancersygdommen. Anvendelse af antitrombotisk behandling til forebyggelse og behandling af VTE bør derfor ligestilles med anden potentiel livreddende og lindrende behandling.

DCCC projektet omfatter en tværfaglig arbejdsgruppe, der belyser implementering af anbefalingerne fra den nye CAT rapport, identificerer overlevelsesfaktorer og faktorer, der kan øge patientinddragelse samt sikrer tættere samarbejde mellem klinik og forskning.

Deltagende parter
Torben Bjerregaard Larsen, Enheden for Trombose & Lægemiddel Forskning, Aalborg Universitetshospital. Primær kontaktperson, mail: tobl@dcm.aau.dk