Tværfaglig/faglig organisation
DMCG.dk og RKKP

Projektbeskrivelse
Kliniske retningslinjer understøtter evidensbaseret praksis. De har dog kun effekt, hvis de implementeres. I Danmark arbejdes målrettet med udvikling og harmonisering af retningslinjer på kræftområdet – uden særskilt fokus på implementering. Som afsæt for en fokuseret indsats, der skal understøtte efterlevelse af retningslinjernes faglige anbefalinger, vil vi gennemføre et projekt med tre dele:

  1. Afdækning af aktuel implementeringspraksis
  2. Seminar om implementering af retningslinjer
  3. Vidensspredning

Primær kontaktperson
Michael Borre, overlæge, professor, Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Projektgruppe

  • De Danske Multidisciplinære Cancer Grupper
  • Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet (RKKP)