Bevillingsår: 2019

DCCC støtter med 150.000 kr. til forberedelse af store ansøgninger til nationale og internationale projekter indenfor DCCC's virkefelt

Målet med projektet er at udvide den eksisterende behandlingsdatabase hos DBCG til også at indeholde klinisk data for alle patienter med metastatisk brystkræft. Udvidelsen er todelt, og skal både dække alle patienter diagnosticeret med metastatisk brystkræft siden 2000 og registrering af fremtidige, samt forløbende patienter med metastatisk brystkræft.

En del af projektet bliver lavet i samarbejde med forskere fra Datalogisk Institut, Københavns Universitet. Deres opgave bliver at lave en algoritme som på baggrund af LPR data kan identificere patienter med metastatisk brystkræft.

Tværfaglig organisation
Dansk Bryst Cancer Gruppe (DBCG)

Deltagende parter

  • Ann Søegaard Knoop, overlæge, ph.d., Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital. Primær kontaktperson, mail: ann.soeegaard.knop@regionh.dk
  • Martin Lillholm, ph.d., lektor, viceinstitutleder, Datalogisk Institut, Københavns Universitet
  • Anne Vibeke Lænkholm, overlæge, Patologisk Afdeling, Slagelse Sygehus, formand for DBCGs patologi-udvalg
  • Bent Ejlertsen, overlæge, dr.med., ph.d., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet, lægelig leder af DBCG
  • Tobias Berg, BSc Med., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

DBCG er en national samarbejdsgruppe på tværs af alle 5 regioner, og har deltagere fra alle onkologiske, kirurgiske, radiologiske, genetiske og patologiske afdelinger, som behandler brystkræft.