Bevillingsår: 2024

DCCC støtter dette projekt med 200.000 kr. til etablering af et nyt nationalt, tværfagligt netværk.

Initiativet vil etablere et nyt nationalt tværfagligt netværk for udviklingen af palliativ strålebehandling. Formålet med netværket er at forbedre kvaliteten af palliativ strålebehandling gennem: identifikation af videnshuller, individuel behandling med fokus på patientpleje, sikring af lige adgang til højkvalitets palliativ strålebehandling, pragmatisk prospektive nationale forsøg for at understøtte evidensbaseret behandling

Initiativet vil afholde 2-dages multidiciplinær workshop med deltagelse fra alle onkologiske afdelinger, hvor målet er at:

 • Kortlægning af behandlingsmønstre.
 • Kortlægning af forskningsaktiviteter.
 • Kortlægning af udækkede patientbehov og videnshuller.
 • Planlægning af fremtidige nationale forskningsaktiviteter.

En moderator med erfaring i nationale platformforsøg vil hjælpe med processen. En grundig rapport med en beskrivelse af initiativerne og en plan for gennemførelse vil blive skrevet.

Tværfaglig organisation
Netværket er forankret i DCCC-RT og går på tværs af de multidisciplinære cancer grupper.

Deltagende parter

Region Nord

 • Jimmi Søndergaard, ledende overlæge, Aalborg Universitetshospital
 • Laurids Østergaard Poulsen, klinisk lektor, overlæge, Aalborg Universitetshospital

Region Midt

 • Marianne Knap, overlæge, Aarhus Universitetshospital
 • Ditte Sloth Møller, Hospitalsfysiker, Aarhus Universitetshospital
 • Jesper Grau Eriksen, overlæge, professor, Aarhus Universitetshospital

Region Syd

 • Lars Fokdal, ledende overlæge, Vejle Sygehus
 • Charlotte Kristiansen, overlæge, Vejle Sygehus
 • Ellen Schaldemose, læge, Vejle Sygehus
 • Henrik Dahl Nissen, hospitalsfysiker, Sygehus Lillebælt
 • Malene Bisgaard, radiograf, Kolding Sygehus
 • Ruta Zukauskaite, overlæge, Odense Universitetshospital

Region Sjælland

 • Kenneth Hofland, ledende overlæge, Sjællands Universitetshospital

Region Hovedstaden

 • Gitte Persson, klinisk lektor, overlæge, Herlev og Gentofte Hospital. Primær kontaktperson, e-mail: gitte.persson@regionh.dk
 • Anna Mann Nielsen, læge, ph.d.-studerende, Herlev og Gentofte Hospital
 • Lisette Sandt, Radiograf, Herlev og Gentofte Hospital
 • Bodil Engelmann, afdelingslæge, Herlev og Gentofte Hospital
 • Julie Kjems, læge, Herlev og Gentofte Hospital
 • Filippa Sundbye, afdelingslæge, Herlev og Gentofte Hospital
 • Ivan Richter Vogelius, professor, hospitalsfysiker, Rigshospitalet
 • Morten Hjul Suppli, afdelingslæge, Rigshospitalet
 • Mette Pøhl, overlæge, Rigshospitalet
 • Daniella Østergaard, læge, ph.d.-studerende, Rigshospitalet