Bevillingsår: 2018

DCCC støtter med 175.000 kr. til etablering af et nationalt, tværfagligt netværk på området

Magnetisk Resonans (MR) skanning er i hastig vækst inden for strålebehandling. Dens rolle spænder lige fra identifikation af kræftknuden til vurdering af behandlingens effekt.

MR-skannerne udnyttes dog langt fra optimalt, især fordi de anvendes forskelligt på de enkelte hospitaler i landet. Dette gør det svært at drage kliniske konklusioner.

Nationalt Tværfagligt Netværk til Kvalitetssikring af MR Billeder i Stråleterapien (NIMBUS) skal rådgive de nationale kræftdiagnose-grupper i forbindelse med design af MR-studier. Desuden skal netværket sikre, at der kommer fokus på de unikke krav, der skal stilles til MR-skannere i et strålebehandlingsforløb.

Status marts 2024: Netværket har opnået betydelige resultater gennem symposium, nationale undersøgelser og formidling af viden. Fremadrettet vil NIMBUS etablere en digital platform til deling af MR-sekvenser og implementere en centraliseret løsning til monitorering af MR-skanneres nøjagtighed. 

Deltagende parter

 • Faisal Mahmood, Klinisk Institut, SDU. Primær kontaktperson, mail: faisal.mahmood@rsyd.dk
 • De Danske MRL Centre
 • Ivan Vogelius, Rigshospitalet
 • Mette Pøhl, Rigshospitalet
 • Gitte Persson, Herlev Hospital
 • Claus Behrens, Herlev Hospital
 • Tine Schytte, Odense Universitetshospital
 • Uffe Bernchou, Odense Universitetshospital
 • Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)
 • Flemming Kjær Kristoffersen, Rigshospitalet
 • Trine Juhler Nøttrup, Rigshospitalet
 • Irene Hazell, Odense Universitetshospital
 • Gitte-Bettina Nyvang, Odense Universitetshospital
 • Kari Tanderup, Aarhus Universitetshospital
 • Jacob Lindegaard, Aarhus Universitetshospital

Arrangementer
Workshop om kvalitetssikring af MR billeder i Stråleterapien, 6. februar 2019