Bevillingsår: 2017

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigatorā€initierede studie med 200.000 kr.

Målet med dette projekt er at initiere en national protokol for pallierende strålebehandling (RT) af patienter med lungekræft, PARAT. Formålet er at:

  • undersøge, om et kort RT-regime, 20 Gy/ 4 F giver mindre akut toksicitet end et langt regime, 30 Gy/ 10 F (inkl. Qol, symptomlindring og overlevelse)
  • standardisere og højne den tekniske kvalitet af pallierende RT til denne gruppe
  • etablere en klinisk database til lungekræftpatienter, der behandles med RT, så opfølgning i forhold til bivirkninger, QoL og overlevelse sikres til gavn for den enkelte patient og gruppen fremadrettet.

Tværfaglig organisation
DOLG (Dansk Lunge Cancer Gruppe) radioterapiudvalg

Deltagende parter

  • Tine Schytte, Onkologisk afdeling, Odense Universitetshospital. Primær kontaktperson, mail: tine.schytte@rsyd.dk
  • Lone Hoffman, afdeling for Medicinsk Fysik, Aarhus Universitetshospital
  • Ditte Møller, afdeling for Medicinsk Fysik, Aarhus Universitetshospital
  • Gitte Persson, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

Arrangementer
PARAT-workshop 6. november 2019, Odense