Bevillingsår: 2022

DCCC støtter dette projekt med 97.000 kr. til udbredelse af viden om specifikke emner på tværs af landet

Trods detaljerede nationale retningslinjer behandles patienter forskelligt på de 4 centre, som behandler avanceret æggestokkræft. Der ses store forskelle i andelen som tilbydes primær og interval kirurgi samt ingen operation. Samtidig hermed er der på tværs af landet et stigende antal patienter, som ikke gennemgår operation, hvilket strider imod internationale retningslinjer.

Dette projekt vil sætte fokus på eksisterende praksis, viden og evidens på ved et internat med deltagelse på tværs af landet for at opnå en mere ensartet selektion og behandling. Dette gøres for i sidste ende at forbedre overlevelsen for patienter med avanceret æggestokkræft.

Der er nyligt lavet et grundigt statistisk arbejde på baggrund af data fra Dansk Gynækologisk Cancer Database som har undersøgt om forhold så som alder, komorbiditet, kirurgisk behandling og behandling med PARP-inhibitorer kan forklare de beskrevne forskelle i overlevelse. Disse analyser har ikke entydigt kunne pege på en forklarende faktor.

Perspektivet i dette projekt er at udbrede forståelse af eksisterende viden og sikre en ensartet fortolkning af denne samt af gældende danske retningslinjer.

Tværfaglig organisation

Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG), Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Patologiselskab

Deltagende parter

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

 • Overlæge, Berit Jul Mosgaard (formand)
 • Professor, Overlæge, Lone Kjeld Pedersen, Odense Universitetshospital
 • Overlæge, Signe Frahm Bjørn (sekretær), Rigshospitalet
 • Lektor, Overlæge, Tine H. Schnack, Odense Universitetshospital. Primær kontaktperson, e-mail: tine.henrichsen.schnack@rsyd.dk
 • Overlæge, Mette Mikkelsen, Aarhus Universitetshospital
 • Professor, Iørn Herstedt, Roskilde Universitetshospital

Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

 • Karina Dahl Steffensen (næstformand), Vejle Hospital
 • Mette Hæe, Rigshospitalet
 • Mansoor Mirza, Rigshospitalet
 • Overlæge, lektor, Trine Zeeberg Iversen, Herlev Universitetshospital
 • Overlæge, Trine Lembrecht Jørgensen, Odense Universitetshospital

Dansk Patologiselskab

 • Overlæge, Iben B. G. Johnsen, Odense Universitetshospital
 • Overlæge, Julie Brask, Rigshospitalet

Arrangementer

Ovariecancer Seminar – Optimering og harmonisering af Ovarie Cancer behandling i Danmark. Marts 2023