Bevillingsår: 2018

DCCC har givet 190.000 kr. til etablering af et nationalt, tværfagligt netværk på området

Der er i dag ikke tilstrækkelig viden om, hvorvidt patienter sikres en god og effektiv palliativ indsats gennem hele forløbet. Dette kan medføre utilstrækkelig støtte og symptomlindring, unødige akutte indlæggelser og risiko for overbehandling. DCCC har givet støtte til at styrke det nationale samarbejde på området. Formålet er således at etablere et nationalt samarbejde mellem de sygdomsspecifikke cancergrupper og den palliative cancergruppe for at sikre den bedst mulige tidlige palliative indsats i Danmark.

De sygdomsspecifikke cancergrupper arbejder for at sikre den bedst mulige udredning, diagnostik og behandling af hver enkelt kræfttype. Den palliative cancergruppe og database arbejder med at udvikle og overvåge kvaliteten af den palliative indsats blandt de allermest syge. Ved at etablere et formaliseret samarbejde mellem den palliative cancergruppe og de sygdomsspecifikke cancergrupper understøttes såvel forskning som kvalitetsudvikling i den palliative indsats i hele forløbet. Denne indsats er nu også forankret i dmcg.dk (sammenslutningen af Danske Multidisciplinære Cancer Grupper), der september 2018 med udgangspunkt i det DCCC støttede initiativ nedsatte Udvalget for Tværfagligt Palliativt Samarbejde.

Tværfaglig organisation
DMCG for Palliativ Indsats, DMCG-PAL og Dansk Palliativ Database - DPD 


Deltagende parter

 • Projektleder Mathilde Adsersen. Primær kontaktperson, mail: mathilde.adsersen@regionh.dk
 • Henrik Larsen, overlæge, Palliativt Afsnit, Rigshospitalet (DMCG-PAL)
 • Mogens Grønvold, professor, overlæge, dr. med., Forskningsenheden, Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital (DMCG-PAL)
 • Stine Novrup Clemmesen, læge, ph.D., Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet (HæmDMCG)
 • Lone Kjeld Petersen, overlæge, dr. med., Gynækologisk Afd., Odense Universitetshospital (DGCD)
 • Michael Melchior Bendtsen, overlæge, ph.D., Tumorkirurgisk Sektor, Aarhus Universitetshospital (DSG (Dansk Sarkomgruppe))
 • Elo Andersen, overlæge, Onkologisk afdeling, Herlev Hospital (Den Danske Hoved-Hals Cancer Gruppe, DAHANCA)
 • Caroline Plaschke, afdelingslæge, ph.D., Hoved-Hals Kirurgisk og Audiologisk Klinik, Rigshospitalet (Den Danske Hoved-Hals Cancer Gruppe, DAHANCA)
 • Helle Hvarness, overlæge, Lindrende Behandling, Herlev Hospital (Dansk Urologisk Cancer Gruppe)
 • Cecilia Bech Horsted, afdelingslæge, Onkologisk Afd., Herlev Hospital (DLCG)
 • Lars Henrik Jensen, overlæge, ph.D., Onkologisk Afd., Vejle Sygehus (DCCG)
 • Per Sjøgren, professor, overlæge, dr.med., Palliativt Afsnit, Rigshospitalet
 • Geana Kurita, forsker, ph.D., Tværfagligt Smertecenter, Rigshospitalet & Palliativt Afsnit, Rigshospitalet
 • Ursula G. Falkmer, forskningsansvarlig overlæge, professor, dr. med, Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Lene Jarlbæk, lektor, overlæge, ph.D., REHPA – Videncenter for Rehabilitering og Palliation
 • Nikolaj Aarøe Jensen, afdelingslæge, Team for Lindrende Behandling, Aalborg Universitetshospital
 • Eva Glud, overlæge, ph.D., Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital, Hillerød


Arrangementer
Seminar for Udvalg for Tværfagligt Palliativt Samarbejde, maj 2023

Seminar, oktober 2019

Nyheder
Seminar sætter fokus på den palliative indsats på tværs af DMCG’erne, november 2019

DCCC uddeler støtte til 8 kræftforskningsinitiativer og netværk, maj 2018