DCCC støtter nationale og tværfaglige aktiviteter og netværk på kræftområdet i Danmark med en pulje på fem millioner kroner årligt. Puljen er finansieret i fællesskab med Kræftens Bekæmpelse. Der er ansøgningsfrist 4 gange årligt, hvor der kan søges om op til 200.000 kr. til ét initiativ.

Formelle krav

I forbindelse med prioriteringen af de indkomne ansøgninger, er det afgørende, at ansøgningen beskriver et konkret initiativ som:

  • Er national, dvs. involverer partnere øst og vest for Storebælt og gerne forankret i den/de relevante DMCG'er.
  • Aktivt involverer mindst tre enheder fra hver sin region og/eller to universiteter. For tværsektorielle initiativer skal aktiviteten involvere mindst tre aktører på tværs af region og kommune.
    For sjældne cancersygdomme, hvor der kun er 1-2 behandlingssteder, er der forståelse for, at kravet om at der skal være tre enheder involveret i ansøgningen, ikke nødvendigvis kan opfyldes.
  • Aktivt involverer flere specialer, discipliner og/eller bygger bro mellem basal og klinisk forskning.

Ud over at det skal være tydeligt i beskrivelsen, at ansøgningen lever op til de formelle krav, lægger vi vægt på, at det også fremgår tydeligt af listen over aktivt deltagende parter i ansøgningen. Ansøgninger, som ikke lever op til ovenstående tre krav, vil blive administrativt afvist.

Du kan læse mere om hvilke kategorier, der kan søges støtte inden for i boksen nedenfor. Det skal angives i ansøgningen, hvilken kategori der søges i, da ansøgningen underlægges faglig bedømmelse i henhold til den valgte kategori.

Det er muligt at søge støtte til aktiviteter inden for følgende kategorier:

Det er ikke muligt at søge støtte til: