DCCC støtter nationale og tværfaglige aktiviteter og netværk på kræftområdet i Danmark med en pulje på fem millioner kroner årligt. Puljen er finansieret i fællesskab med Kræftens Bekæmpelse. Formålet med puljen er at opbygge en infrastruktur til mere vidensdeling, styrke det nationale samarbejde samt sikre hurtig omsætning af forskningsresultater til klinisk praksis. Dertil at forbedre kræftforskernes muligheder for at tiltrække eksterne forskningsbevillinger.

Der er ansøgningsfrist 4 gange om året, hvor der kan søges om op til 200.000 kr. til én aktivitet. Det skal angives i ansøgningen, hvilken kategori der søges i, da ansøgningen underlægges faglig bedømmelse i henhold til de(n) valgte kategori(er). 

Formelle krav

I forbindelse med prioriteringen af de indkomne ansøgninger, er det afgørende, at ansøgningen beskriver en konkret aktivitet eller et
netværk som:

  • Er national, dvs. involverer partnere øst og vest for Storebælt og gerne forankret i den/de relevante DMCG'er
  • Aktivt involverer mindst tre hospitaler eller enheder fra hver sin region og/eller to universiteter. For tværsektorielle initiativer skal aktiviteten involverer mindst tre aktører på tværs af region og kommune.
    For sjældne cancersygdomme, hvor der kun er 1-2 behandlingssteder, er der forståelse for, at kravet om at der skal være tre hospitaler involveret i ansøgningen, ikke nødvendigvis kan opfyldes.
  • Aktivt involverer flere specialer, discipliner og/eller bygge bro mellem basal og klinisk forskning

Ansøgninger, som ikke lever op til ovenstående tre krav, vil blive administrativt afvist.

 

Det er muligt at søge støtte til aktiviteter inden for følgende kategorier:

Det er ikke muligt at søge støtte til: