Styregruppen for DCCC har afsat en pulje på fem millioner kroner årligt til at støtte nationale og tværfaglige aktiviteter og netværk på kræftområdet i Danmark. Puljen er finansieret i fællesskab med Kræftens Bekæmpelse.
Der kan søges op til 200.000 kr. til én aktivitet.

I forbindelse med prioriteringen af de indkomne ansøgninger, er det afgørende, at ansøgningen beskriver en konkret aktivitet eller et
netværk som:

 • Er national, dvs. involverer partnere øst og vest for Storebælt og gerne forankret i den/de relevante DMCG'er
 • Aktivt involverer mindst tre hospitaler fra hver sin region eller tre regionale enheder og/eller to universiteter
 • Aktivt involverer flere specialer, discipliner og/eller bygge bro mellem basal og klinisk forskning

Ansøgninger, som ikke lever op til ovenstående tre krav vil blive afvist.

Søg støtte til følgende typer af aktiviteter

 • Forberedelse af nationale og multidisciplinære investigator-initierede studier
 • Etablering af nye nationale, tværfaglige netværk 
 • Konkrete aktiviteter i allerede etablerede nationale, tværfaglige DCCC støttede netværk, hvis det kan dokumenteres at
  man har opnået det oprindelige mål
 • Forberedende møder/netværk med henblik på "centerdannelser" af tværfaglig og national karakter
 • Forberedelse af store ansøgninger til nationale og internationale projekter indenfor DCCC's virkefelt
 • Udbredelse af viden om specifikke emner på tværs af landet (fx tumor biologi eller kræftbehandling for forskere og
  administratorer), fx i form af rejsehold, der rejser rundt i Danmark og afholder tværfaglige kurser i nye
  behandlingsmetoder
 • Udvikling af nationale, tværfaglige kompetencegivende initiativer, herunder e-læring

Det er ikke muligt at søge støtte til

 • Gennemførsel af forskningsprojekter
 • Afholdelsen af etablerede/eksisterende kongresser, kurser og lignende
 • Udgifter til transport internt i Danmark
 • Overhead (husleje, lys, vand m.v.)
 • Udgifter afholdt før ansøgningstidspunktet
 • Løbende driftsbevillinger til netværk og lignende
 • Computere og computerudstyr
 • Etablering eller drift af biobanker
  KB logo.png