Du kan forvente svar på din ansøgning cirka fire uger fra ansøgningsfristen. I denne periode vurderes ansøgningerne først af et bedømmelsesudvalg, der består af forretningsudvalget for fagligt udvalg. Denne faglige bedømmelse danner grundlag for, hvilke ansøgninger, der indstilles til støtte.

Derefter beslutter Styregruppen for DCCC på det førstkommende styregruppemøde hvilke af de indstillede ansøgninger, der tildeles støtte.

Umiddelbart herefter vil de tildelte projekter blive offentliggjort på DCCC's hjemmeside, Det har vi støttet. Man vil herefter modtage et bevillingsbrev, som beskriver vilkårene nærmere.