I kalenderen kan du finde information om kommende begivenheder i DCCC-regi eller begivenheder, der har relation til DCCC. Det inkluderer konferencer, internater, workshops, årsmøder og meget mere.

Der er mulighed for online tilmelding under de enkelte begivenheder. 

Hvis du ønsker at få et arrangement med tilknytning til DCCC i kalenderen, kan du skrive til dccc.info@dccc.dk.

Abonnér

DCCC kalender

Kommende arrangementer

 • 18-04-2023

  7. netværksmøde i 'DCCC nationalt tværfagligt forskningsnetværk for ernæring ved kræftsygdomme (NARNUCA)' finder sted d. 18. april 2023, kl. 10:00 -15:00, på Odense Universitetshospital. Tilmeldingsfrist: 11. april 2023

 • 20-04-2023

  Det nationalt, tværfagligt netværk for forskning i cancer associeret trombose inviterer til netværksmøde fra torsdag den 20. april om aftenen til søndag den 23. april om eftermiddagen på Klitgården Refugium i Skagen. 

  Mødet vil fokusere på at fortsætte arbejde med de mange planlagte studier indenfor lungecancer patienter, som får venøs tromboemboli. Tilmeldingsfrist 1. april. 

 • 20-04-2023

  ACROBATIC afholder sit andet internat og netværksdannelse for CFA1– "Præhabilitering af skrøbelige patienter før kræftkirurgi" med fokus på bl.a. ulighed i sundhed, inflammatoriske biomarkører, alternative metoder til præoperativ stressreduktion, samt samspil med kommunerne. Det sker d. 20-21 april på Hotel Vejlefjord. Tilmeldingsfrist: d. 10 april. 

 • 26-04-2023

  Dansk Forskningscenter for Cirkulerende Tumor DNA Guidet Kræftbehandling støtter nationale studier om ctDNA guidet kræftbehandling. Derfor indkalder centeret nu ansøgninger om støtte til gennemførsel af nationale kliniske studier, samt til studier af præanalytiske og metodemæssige problemstillinger. Deadline: 26. april 2023

 • 27-04-2023

  ACROBATIC afholder Videnscentermøde d. 27. april 2023 kl. 10-16 i Comwell, Aarhus. Emnet er "Patientens stemme i kirurgisk forskning", med fokus på patientens involvering i forskningssamarbejde, herunder erfaringer fra både England og Danmark. Tilmeldingsfrist: 17. april 2023.

   

 • 02-05-2023

  Formålet til denne workshop i Middelfart d. 2.-3. maj 2023 er at mødes i et tværfagligt forum og udforske forskelle i dosisakkumulering til genbestråling og til plantilpasning mellem danske sygehuse og for at diskutere 'best practices'. Afholdes på engelsk.

 • 11-05-2023

  DCCC Danish Psycho-Oncology Cooperative group (DPOC) holder et opstarts-internat på Vejle Center Hotel d. 11.-12. maj 2023. På dette internat kortlægges klinisk praksis og igangværende forskning inden for psyko-onkologi i Danmark. Fokus vil være på vidensdeling og samarbejde. Deltagelse, forplejning og overnatning er gratis. Tilmedlingsfirst 1. april. 

 • 22-05-2023

  Admission for the PhD-Course: The Biology and characteristic of circulating cell free DNA and circulating tumor DNA in health and disease, is now open. It takes place on May 22-23, 2023. The module will provide the audience with a fundamental understanding of the biology of cell free and circulating tumor DNA and how working with these opens new possibilities in research and the clinic. Application deadline: March, 10, 2023.

 • 30-05-2023

  National Network for Obesity and Cancer Research (ObeCaRe) inviterer til det 3. årlige netværksmøde inden for forskning i overvægt og kræft. Mødet vil finde sted d. 30.-31. maj 2023 på Storebælt Sinatur Hotel, Nyborg. Efter tilmelding opfordres til, at deltagere indsender et abstract inden d. 1. maj. Tilmeldingsfrist: 17. april 2023.

 • 01-06-2023

  I samarbejde med Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS) inviterer DCCC til en konstruktiv konference, hvor du kan høre om tiltag og interventioner, der målrettet forsøger at mindske uligheden på kræftområdet de steder, hvor vi allerede nu ved, at den opstår. Det foregår den 1. juni i Middelfart. Vi håber, at sundhedsfagligt personale, læger, forskere og beslutningstagere fra alle dele af sundhedsvæsenet og landet. Det er gratis at deltage. Dagen vil være relevant for aktører både fra kommuner, hospitaler og almen praksis’. Tilmeldingsfrist: 1. maj 2023

 • 06-06-2023

  Training Network for Optimizing Adoptive T cell Therapy of Cancer (T-OP), Danish CAR-T cell Network (DCTN) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) inviterer til symposium d. 6.-7. juni 2023 i Oticonsalen ved DTU. Emnet for arrangementet er behandling med CAR-T og nye fremskridt på området. Programmet består af en række spændende præsentationer af den seneste forskning på området, flash talks og postersession. Tilmeldingsfrist d. 1 maj 2023

   

 • 07-06-2023

  DCCC og Danish CAR-T cell Network (DCTN) afholder nationalt seminar om akademiske celler d. 7 juni kl. 14:00-17:00 ved DTU Lyngby. Seminaret har til formål at skabe et fælles overblik for området samt at give en status på hvad der er på vej når vi ser i mod den nære fremtid. Dette gælder både i forhold til sygdomsområderne og fra et forsknings- og udviklingsperspektiv.

 • 19-06-2023

  D. 19. juni 2023 afholder Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) det årlige symposium ved centret og Århus Universitetshospital. Programmet vil indebære bl.a. indsigt i løbende translationel og klinisk forskning, diskussioner om nordiske samarbejdspotentialer og en rundvisning i centeret. Afholdes på engelsk.

 • 20-06-2023

  BiGART konferencen 2023 - Acta Oncologica Biology-Guided Adaptive Radiotherapy conference - afholdes d. 20. - 21. juni 2023 i Århus. Konferencen er åben for både danske og internationale læger, fysikere, strålebiologer og andre fagfolk med en aktiv interesse for området. Konferencen afholdes på engelsk og omfatter bl.a. inviterede præsentationer og diskussionsrunder. Det er muligt at indsende abstracts, inden d. 6 marts, indenfor fire forskellige kategorier. Tilmeldingsfrist: 17. maj 2023.