I kalenderen kan du finde information om kommende begivenheder i DCCC-regi eller begivenheder, der har relation til DCCC. Det inkluderer konferencer, internater, workshops, årsmøder og meget mere.

Der er mulighed for online tilmelding under de enkelte begivenheder. 

Hvis du ønsker at få et arrangement med tilknytning til DCCC i kalenderen, kan du skrive til dccc.info@dccc.dk.

Abonnér

DCCC kalender

Kommende arrangementer

 • 16-04-2024

  Den 16. april 2024, inviterer Kræftambulatorium, Sygehus Sønderjylland, Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning og Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS), til temadag om sundhedsfremme hos kræftpatienter på Hotel Alsik i Sønderborg. Fokus på temadagen er sundhedsadfærdens helbredsmæssige betydning for kræftpatienters forløb og en fælles tilgang for at arbejde med sundhedsfremme på tværs af sektorer. Tilmeldingsfrist: 11. marts 2024

   

 • 17-04-2024

  DCCC - DAnsk OnkoGEriatrisk Netværk (AGE) inviterer alle interesserede til symposium onsdag d. 17. april 2024 hos Kræftens Bekæmpelse i København. Temaet for mødet er bedre behandling til ældre kræftpatienter. Tilmeldingsfrist: 1. april 2024.

 • 18-04-2024

  Danish Psycho-Oncology Coorporative group (DPOC) inviterer sundhedsprofessionelle, forskere og patientrepræsentanter til deres årlige nationale konference d. 18.-19. april 2024 i Vejle. Konferencen vil have fokus på psyko-onkologiske senfølger både fra et klinisk og et forskningsmæssigt perspektiv. Tilmeldingsfrist: 1. april.

 • 18-04-2024

  Nationalt tværfagligt forskningsnetværk for ernæring ved kræftsygdomme (NARNUCA) afholder sit 9. netværksmøde torsdag d. 18. april 2024 fra 14.00-16.00. Netværksmødet afholdes virtuelt. Tilmeldingsfrist: 15. april.

 • 18-04-2024

  ACROBATIC afholder sit fjerde Videnscenter møde den 18. april 2024 hos Kræftens Bekæmpelse i København. Mødet vil tage udgangspunkt i Kræftplan V i relation til kræftkirurgi og forskning. Tilmeldingsfrist: 4. april.

   

 • 22-04-2024

  Den 22. april 2024 inviterer ctDNA forskningscentret til webinar om ctDNA RECIST. Hør Karen-Lise Garm Spindler fortælle om ctDNA RECIST og mulighederne herved. Intentionen er at starte en dialog om ctDNA RECIST og potentialerne for indflydelsen på klinisk beslutningstagning. Arrangementet er online. Tilmeldingsfrist d. 19 april 2024 

 • 07-05-2024

  Der afholdes en workshop for udarbejdelse af en ny fase II protokol: '"WISPER - en feasibility protokol for at teste behandling med en af de nyere vægttabsmediciner blandt kræftpatienter i kræftbehandling" d. 7-8. maj 2024 på SINATUR Hotel Storebælt. Eksterne midler vil dække overnatning og forplejning for deltagere i mødet. Transportudgifter er ikke dækket af disse midler. Tilmeldingsfrist: 30. april. 

 • 23-05-2024

  DCCC ctDNA Forskningscenter afholder et webinar om ascites torsdag d. 23. maj 2024. På webinariet til der blive præsenteret resultater fra et aktuelt forskningsprojekt. Tilmeldingsfrist: 21. maj. 

 • 29-05-2024

  Multidiciplinært netværk for fokal behandling af prostatacacer inviterer til netværksmøde d. 29.-30. maj 2024 på ARos Art Museum i Aarhus. Målgruppen for deltagelse er fysikere, onkologer, urologer, patologer, radiologer og specialister i nuklearmedicin med interesse for prostatakræft. Tilmeldingsfrist: 2. april 2024.

 • 13-06-2024

  DCCC ctDNA Forskningscenter inviterer til webinar om betydningen af frysetemperaturer i biobankning. Arrangementet afholdes online d. 13. juni kl. 15:30-16:30. Tilmeldingsfrist: 11. juni.

 • 19-06-2024

  ACROBATIC afholder temadag om Artificial Intelligence (AI) d. 19. juni 2024 i København. Dagen vil tage udgangspunkt i oplæg fra eksperter på området med efterfølgende pitch af mulige projekter, og eksperternes take på, hvordan et projekt kan blive til virkelighed. Tilmeldingsfrist: 17. maj.

 • 29-08-2024

  Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) og Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) inviterer endnu en gang til Danske Kræftforskningsdage d. 29.-30. august 2024 i Odense. Tilmelding åbner d. 1. maj 2024.

 • 12-09-2024

  Den 14. marts 2024 samt 12. september 2024 afholdes workshops i initiativet SEPLINE. Formålet er at fremme vidensdeling, øge samligneligheden af ​​forskningsresultater og lette forskning indenfor socioøkonomiske faktores betydning for kræftoutcome. Over de to workshops vil deltagerne dele viden og erfaringer samt udarbejde specifikke anbefalinger i forhold til mål for socioøkonomisk stilling og metoder til analyser. Disse vil blive pilottestet i data og sammenfattet i en national guideline. Tilmeldingsfrist: 21. januar 2024

 • 03-10-2024

  DCCC inviterer til en højaktuel temadag om brugen af kunstig intelligens på kræftområdet. Arrangementet afholdes d. 3. oktober 2024 i København og fokuserer på erfaringsudveksling, vidensdeling samt konkrete og relevante projekter. Tilmelding kræves.

 • 04-10-2024

  DCCC ctDNA forskningscenter tilbyder endnu engang ph.d.-kurset: ’Digital PCR methods for circulating tumor DNA analyses - Theory and Practice’. Kurset har til formål at lære de studerende principperne i digital PCR (dPCR) med fokus på ctDNA analyser. Kurset finder sted d. 4. -6. oktober 2024 på Sjællands Universitetshospital, Næstved. Tilmeldingsfrist 23. august 2024. 

 • 11-11-2024

  DCCC ctDNA Forksningscenter inviterer til årsmøde d. 11.-12. november 2024 i Aalborg. På mødet vil der være opdateringer på aktiviteter i centret, opdateringer på projekter og studier om ctDNA i DK og faglige oplæg om ctDNA guidet kræftbehandling. Tilmeldingsfrist: 27. september.