DANETS_sep_19_web.png


34 deltagere var med til det stiftende møde i DANETS, som blev afholdt i forbindelse med Danske Kræftforskningsdage 2019.

30-09-2019

I august måned afholdt Dansk Neuroendokrin Tumor Selskab – DANETS deres stiftende møde. Netværket vil styrke forskning og vidensdeling på området, blandt andet med fokus på aktivt tværfagligt samarbejde og nye kommunikationstiltag.


Udredning og behandling af neuroendokrine tumorer (NET) er et multidiciplinært fagområde. Nye behandlingsformer er under udvikling, og med etableringen af et formaliseret samarbejde i DANETS vil netværket udarbejde udrednings- og behandlingsretningslinjer, afholde kurser og repræsentere det neuroendokrine område både nationalt og internationalt.

Ved det stiftende møde deltog 34 læger og sygeplejersker fra Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet med baggrund i onkologi, kirurgisk og medicinsk gastroenterologi, endokrinologi, patologi, radiologi, thoraxkirurgi samt klinisk fysiologi og nuklearmedicin. Ved mødet blev der blandt andet drøftet organisering og orienteret om det nordiske og europæiske samarbejde på området.

"Stiftelsen af DANETS har længe stået højt på ønskelisten hos de tre NET-Centre, der varetager diagnostik og behandling af neuroendokrine tumorer i Danmark. Vi får nu en solid platform, hvorfra vi på mere formaliseret vis kan koordinere og formidle klinisk praksis og forskning på området", udtaler Seppo W. Langer, overlæge ved Onkologisk Klinik på Rigshospitalet.

DANETS stiler mod aktiv tværfaglig deltagelse, herunder fra sygeplejersker, ligesom der ønskes samarbejde med patientforeningen NETPA. Det er desuden et mål at arrangere kurser for ikke-specialister og andre samarbejdspartnere.

Læs mere om DANETS her