Bevillingsår: 2018

DCCC støtter med 150.000 kr. til etablering af et nationalt, tværfagligt netværk på området samt vidensdeling på tværs af landet

DANETS har som formål:

  • at afholde nationale netværksmøder/konferencer
  • at udarbejde, offentliggøre og vedligeholde danske behandlingsvejledninger inden for neuroendokrine tumorer
  • at etablere og vedligeholde en platform (webside) til udbredelse af relevante nyheder og materiale
  • at organisere seminarer med nationale og internationale oplægsholdere med det formål at styrke dansk forskning i emnet samt opretholde og udbygge nordiske og internationale forskningsrelationer

Læs mere om netværket på www.danets.dk

Deltagende parter

Rigshospitalet

  • Seppo W. Langer, overlæge, ph.d., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet. Primær kontaktperson, mail: seppo.langer@regionh.dk
  • Overlæge, dr. med Ulrich Knigge og overlæge ph.d. Mikkel Andreasen, Endokrinologisk afd. PE
  • Professor, overlæge, dr.med. Andreas Kjær, Afd. for klinisk fysiologi, nuklearmedicin og PET

Aarhus Universitetshospital

  • Professor, overlæge, dr.med. Henning Grønbæk og 1. reservelæge Gitte Dam, Medicinsk afd. V
  • Overlæge, dr.med. Morten Ladekarl og afdelingslæge Elizabeth Tabaksblat, Onkologisk afdeling

Odense Universitetshospital

  • Overlæge Lene Vestermark og overlæge Merethe Krogh, Onkologisk afdeling R

Arrangementer 
DANETS fælles arbejdsmøde d. 5/1 2021 (aflyst pga. COVID-19)

Læs referatet fra det stiftende møde i DANETS, august 2019

Nyheder
Læs nyhed om det stiftende møde i DANETS, august 2019