Siden 2016 er der på udvalgte områder etableret 12 nationale forskningscentre i samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, de enkelte regioner og DCCC. De nationale centre har til formål at styrke dansk kræftforskning og opsamle erfaringer omkring udvikling og anvendelse af ny viden. Udover at bedrive landsdækkende og internationalt anerkendt forskning skal centrene på hver deres område sikre, at de relevante danske forskningsmiljøer er en del af aktiviteterne i centret. Centrene fungerer dermed som nationalt koordinerende og igangsættende inden for hvert deres felt.

En anden vigtig opgave for de nationale forskningscentre er at udbrede ny viden og nye behandlingsmetoder hurtigere og mere systematisk på tværs af landet, så patienter på alle relevante hospitaler i hele landet tilbydes den nyeste behandling samt tilbydes deltagelse i afprøvning af nye eller eksperimentelle behandlinger.

De nationale forskningscentre indgår formelt i DCCC, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved:

  • Forskningen i centrene er nationalt forankret og har et nationalt sigte
  • At centrene fungerer som platforme for nationalt samarbejde, udbredelse af viden og nye forskningsresultater
  • Repræsentation af ledelsen fra forskningscentrene i DCCC's faglige udvalg, der fungerer som den faglige motor i DCCC-samarbejdet

Centrene er støttet af Kræftens Bekæmpelse med 'Knæk Cancer'-midler, typisk over en fem-årig periode. De nationale forskningscentre organiseres på tværs af landet og specialer til gavn for alle patienter i Danmark. 

Læs mere om forskningscentrenes arbejde og organisering på undersiderne.

KB logo.png