20 % af alle dødsfald hos børn over 1 år skyldes kræft. Hovedparten af de helbredte patienter er belastede af fysiske og psykosociale senfølger, herunder epilepsi, lammelser og hukommelsesbesvær, knogle-, nyre- og hjerteskader, sukkersyge og andre hormonelle forstyrrelser, nedsat fertilitet, samt en 2-3 gange øget risiko for udvikling af en ny kræftsygdom.

Ved at kortlægge sygdommenes udvikling og biologi, inklusiv patienters og kræftcellers arvemateriale samt fremme tidlig diagnostik og udvikle nye behandlinger, vil Nationalt forskningscenter for børnekræft (CONTROL) forbedre overlevelsen, reducere bivirkninger til behandlingen og forbedre patienternes livskvalitet.

Målene med det nye forskningscenter er at:

  • Øge den samlede 5-års overlevelse fra 80 % til 90 %
  • Screene for disposition for kræft i barnealderen og opnå tidligere diagnostik og dermed bedre overlevelse
  • Reducere latenstiden fra de første symptomer til diagnose
  • Forbedre den biologiske klassifikation af cancersygdommene
  • Udvikle nye og mindre invasive metoder til diagnostik og behandlingsmonitorering
  • Udvikle bedre behandling med reduceret risiko for akutte, alvorlige bivirkninger
  • Reducere den sociale ulighed i overlevelseschancerne for børn med kræft
  • Reducere forekomsten og sværhedsgraden af senfølger hos helbredte patienter

CONTROL's tværfaglige forskningsstrategier dækker alle typer af kræft hos børn og unge (hæmatologisk cancer, hjernetumorer, ekstrakranielle tumorer). Forskningscentret koordineres fra BørneUngeKlinikken på Rigshospitalet og ledes af professor og overlæge Kjeld Schmiegelow i samarbejde med professor og overlæge Henrik Hasle, Aarhus Universitetshospital.

Kontakt

Naja Vucina Pedersen
Projektkoordinator, ph.d, cand.scient 
naja.vucina.pedersen.01@regionh.dk

Kjeld Schmiegelow
Professor, dr.med. 
kjeld.schmiegelow@regionh.dk

Organisering