Dato & tid: 13. januar 2021 kl. 13.30-16.00
Sted: Online
Arrangør: Nationalt forskningscenter for børnekræft (CONTROL)
Kontakt: Naja Vucina Pedersen via naja.vucina.pedersen.01@regionh.dk


I samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, de enkelte regioner og DCCC og med midler fra Kræftens Bekæmpelse og Børncancerfonden lanceres et nationalt forskningscenter for børnekræft (CONTROL). Centret koordineres fra BørneUngeKlinikken på Rigshospitalet ved professor og overlæge Kjeld Schmiegelow i samarbejde med professor og overlæge Henrik Hasle, Aarhus Universitetshospital.

I år er det Claus Andersen fra Aarhus Universitetshospital, der vil give et indblik i Forskningscenter for cirkulerende tumor DNA guidet kræftbehandling – et forskningscenter der, ligesom CONTROL, er et nationalt DCCC center.

Udover oplæg fra Claus Andersen, vil der være oplæg fra CONTROL’s ledelse, Kjeld Schmiegelow, Henrik Hasle, Hanne Bækgaard Larsen og Henrik Hjalgrim, samt fra udvalgte forskere tilknyttet CONTROL.

Progammet for dagen ser således ud:

Kl. 13.30-13.40 Velkomst v. Kjeld Schmiegelow
Kl. 13.40-14.10 Værtsgenomet, tumorgenetik, farmakologi & toksicitet
Kl. 13.40-13.55 Farmakologi og toksicitet v. Kjeld Schmiegelow
Kl. 13.55-14.10 Cancerdispositionssyndromer v. Karin Wadt
Kl. 14.10-14.35 DCCC Forskningscenter for cirkulerende tumor DNA guidet kræftbehandling v. Claus Andersen

Kl. 14.35-14.45 Pause

Kl. 14.45-15.30 Senfølger, social ulighed og fysisk aktivitet
Kl. 14.45-15.00 Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS) v. Susanne Dalton
Kl. 15.00-15.15 Nationalt Center for Senfølger hos kræftoverlevere (CASTLE) v. Christoffer Johansen
Kl. 15.15-15.30 Fysisk træning v. Hanne Bækgaard Larsen
Kl. 15.30-15.45 CONTROL’s datasø v. Henrik Hjalgrim
Kl. 15.45-16.00 Afsluttende kommentar v. Henrik Hasle 

Du kan downloade programmet i en printvenlig version her.