Her kan du fremsøge aktuelle protokollerede undersøgelser i Danmark inden for kræftområdet og finde korte beskrivelser af de enkelte protokoller inden for onkologi, børnekræft, blodkræftsygdomme (hæmatologi) og cancer kirurgi. Oversigten drives i et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse og DCCC. Indholdet i databasen kommer bl.a. fra de Kliniske Forskningsenheder på hospitalerne.

Sådan fremsøger du
Klik på overskriften og læs mere om den enkelte protokol, som åbner i et nyt vindue. Nogle internetbrowsere blokerer som standard automatiske pop op-vinduer. Vær derfor opmærksom på at tillade pop up-vinduer fra hjemmesiden for at læse mere om hver enkelt protokol. 

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke garantere, at alle aktive kliniske protokoller er inkluderet i oversigten. Protokoller opdateres løbende og senest med et interval hver tredje måned.

Nye protokoller eller ændringer
Fagpersoner og andre besøgende opfordres til at skrive til protokoller@cancer.dk med oplysninger om nye protokoller eller ændringer. Hent skema til udfyldelse af oplysninger om nye protokoller her


 

Søgeresultat:   
Kort titel Forklarende titel Fase Stadier Hospitaler
A2G IR high risk Inotuzumab Et randomiseret fase 3 studie til vurdering af forbedring af helbredelsesraten ved tillæg af Inotuzumab før vedligeholdelsesbehandling til patienter med intermediær høj-risiko leukæmi Afdeling uden for Danmark
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
A2G IR high risk TEAM Et randomiseret studie af forbedringen af recidiv-fri overlevelse hos børn og unge voksne (1-45 år) med nydiagnosticeret akut lymfoblastær leukæmi, der behandles efter ALLTogether1 protokollen ved tillæg af lavdosis thioguanin til 6-mercaptopurin/methotrexat vedligeholdelsesbehandling Fase 3 Ukendt stadie Afdeling uden for Danmark
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
A2G IR low risk Et randomiseret fase 3 studie til vurdering af effekten af reduktion af behandlingsintensitet til patienter med intermediær lavrisko leukæmi Fase 3 Afdeling uden for Danmark
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
A2G-1a Standard risk Reduktion af toksicitet med bevarelse af helbredelsesrate ved behandling af standard risiko ALL uden anvendelse af anthracyklin i den sene induktionsfase Fase 3 Stadie 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
A2G-ABL-Imatinib Et fase 2 forsøg til evaluering af biologi, behandlingseffekt, sikkerheden og medicinomsætningen ved Imatinib-behandling hos børn og unge voksne med ALL med ABL-klasse mutationer. Fase 2 Afdeling uden for Danmark
Rigshospitalet
A2G-Down-Blina Et fase 2 forsøg til evaluering af effektiviteten og sikkerheden af blinatumomab hos børn og unge voksne med Downs syndrom (DS) og intermediær eller høj risiko akut præ-B lymfoblastisk leukæmi. Fase 2 Afdeling uden for Danmark
Rigshospitalet
AA1833 Videnskabeligt forsøg til behandling af modermærkekræft, ikke-småcellet-lungekræft og blærekræft med spredning med personspecifik kræftvaccine (neo-antigen-vaccine) i kombination med standard immunterapi. Fase 1 Herlev Hospital
ACTICCA-1 Kemoterapi og observation sammenlignet med observation alene efter operation for galdevejskræft Fase 3 Adjuverende Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
ACTION ONC201 til behandling af nydiagnosticeret H3 K27M-mutant diffust gliom efter afsluttet strålebehandling: et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret multicenterforsøg Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
ADA Betydningen af anti-drug antistoffer hos patienter med malignt melanom i behandling med biologiske lægemidler Stadie 4 Herlev Hospital
AFM28-101 Et åbent, fase 1, first-in-human, dosiseskalerende multicenterforsøg med AFM28, et bispecifikt ICE®, der er rettet mod CD123 og CD16A, hos patienter med CD123-positiv recidiverende/refraktær akut myeloid leukæmi Fase 1 Recidiverende sygdom
Resistent sygdom
Rigshospitalet
AIMSS Målrettet fysioterapeutisk behandling af aromatasehæmmer-associeret muskelsmerter hos brystkræftopererede kvinder Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3
Bispebjerg Hospital
Frederiksberg Hospital
ALLTogether-1-A ALLTogether behandlingsprotokol for børn og unge voksne (1-45 år) med nydiagnosticeret akut lymfoblastisk leukæmi (ALL) Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
Altamira Acalbrutinib og rituximab hos ældre patienter med ubehandlet mantle celle lymfom (MCL) Fase 2 Stadie 2
Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
AMG 160 En hovedprotokol til evaluering af sikkerheden ved og effekten af behandlinger for metastatisk kastrationsresistent prostatacancer Fase 1
Fase 2
Resistent sygdom
Stadie 4
Rigshospitalet
AMGen 757 Et fase 1b-forsøg til evaluering af sikkerheden ved og effekten af tarlatamab som førstevalg i kombination med carboplatin, etoposid og PD-L1-hæmmer til forsøgsdeltagere med udvidet sygdomsstadie af småcellet lungekræft Fase 1 Stadie 3
Stadie 4
Rigshospitalet
AML-18 Et studie for ældre patienter med akut myeloid leukæmi og høj-risiko myelodysplastisk syndrom. Fase 3 Rigshospitalet
AMPLITUDE Klinisk fase III, randomiseret, placebokontrolleret, dobbelt-blindet forsøg af niraparib kombineret med abirateron og prednison versus abirateron og prednison som behandling af metastatisk kastration-sensitiv prostatakræft (mCSPC) med deleterious germline eller somatisk homolog recombination repair (HRR) genmutation Fase 3 Stadie 4 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
ARG-1 Arginase-1 peptidvaccine til behandling af patienter med spredt kræftsygdom. Fase 1 Stadie 4 Herlev Hospital
ASPECT Personlig innovativ tilgang til strålebehandling af lungekræft Fase 2 Stadie 2
Stadie 3
Stadie 4
Aarhus Universitetshospital
ASTEFANIA Et fase III, randomiseret, dobbelblindet, placebo kontrolleret klinisk forsøg for at evaluere effekten og sikkerheden af atezolizumab eller placebo og trastuzumab emtansine som adjuverende behandling til HER2-positiv brystkræft med høj risiko for recidiv efter præoperativ behandling Fase 3 Adjuverende
Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3
Herlev Hospital
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
AT-RT-01 Et internationalt prospektivt paraply-forsøg for børn med atypiske teratoide/rhabdoide tumorer (ATRT) inklusiv et randomiseret fase 3 forsøg for at vurdere ikke-inferioriteten af tre serier højdosiskemoterapi (HDCT) sammenlignet med fokal strålebehandling (RT) som konsoliderende behandling. Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
Autoimmunitet ved knoglemarvssvigt Rigshospitalet
AZD7789 Et fase I/II open-label, multicenter forsøg til vurdering af sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetik og indledende virkning af AZD7789, som er et anti-PD-1 og anti-TIM-3 bispecifikt antistof, hos patienter med recidiverende eller refraktær klassisk Hodgkin lymfom Fase 1
Fase 2
Recidiverende sygdom
Resistent sygdom
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
BCHILD Et fase I/II studie af bosutinib til børn med kronisk myeloid leukæmi som er resistente eller intolerante overfor mindst én tidlige givet tyrosin-kinase inhibitor (ITCC-054/AAML1621). Fase 1
Fase 2
Alle stadier
Resistent sygdom
Afdeling uden for Danmark
Rigshospitalet
Bcl-XL Fase I undersøgelse af vaccinen Bcl-XL_42-CAF09b til belysning af sikkerhed og immunologisk effekt hos patienter med prostatakræft og lymfeknudemetastaser. Fase 1 Herlev Hospital
BELLWAVE-008 Fase III forsøgs hvor effekt og sikkerhed af nemtabrutinib undersøges overfor behandling med kemoimmunterapi til patienter, der ikke tidligere har været behandlet for kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)/ småcellet lymfocytært lymfom (SLL) Fase 3 Odense Universitetshospital
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
BeTo-Ovar Bevacizumab og tocotrienol til behandling af tilbagefald af kræft i æggestokkene baseret på en tumormarkør i blodet. Fase 2 Recidiverende sygdom Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
BetterEveryDay BedreHverDag: App med indbyggede spørgeskemaer til patienter med fremskreden kræft i bugspytkirtel eller lunge Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
BI 1403 Et fase Ia/Ib, åbent, multicenter, dosiseskaleringsforsøg med BI 907828 foretaget hos patienter med fremskredne eller metastatiske solide tumorer Fase 1 Stadie 3
Stadie 4
Rigshospitalet
BILTRACTO Et fase 2-forsøg for patienter med lokalt fremskreden eller spredt kræft i galdevejene, som behandles med cisplatin og gemcitabin med eller uden tocilizumab. Fase 2 Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
BioHeart I Biomarkører for hjertesvigt hos patienter i behandling med antracyklinerne doxorubicin, epirubicin, daunorubicin og dactinorubicin samt patienter i behandling med trastuzumab (Herceptin) plus pertuzumab (Perjeta) – bidrager de til monitorering og prognose af hjertets funktion? Herlev Hospital
BioNis Non-interventions biomarkørstudie på patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) fra histologisk verificeret adenokarcinom som er egnet til behandling med Vargatef® ifølge det godkendte produktresumé. Recidiverende sygdom
Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
BIOPAC BIOmarkører ved mistanke om og ved Pancreas Cancer (BIOPAC) - giver de ny information om sygdommen og forbedret monitorering og prognosticering af patienterne? Fase 2 Herlev Hospital
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
Bladder 100 rollover B9991046 Et ikke-blindet forsøg med fortsat behandlingsadgang for deltagere fra B9991001 avelumab-forsøget Stadie 3
Stadie 4
Aalborg Universitetshospital
B-NHL 2013 Behandlingsprotokol for NHL-BFM og NOPHO studiegrupperne for modent, aggressivt B-celle lymfom og leukæmi hos børn og teenagere. Alle stadier Afdeling uden for Danmark
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
BNP Bevaret nyrefunktion efter nyrekirurgi Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
BO41843 Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, fase III-multicenterforsøg, der evaluerer effekten og sikkerheden af GDC-9545 kombineret med palbociclib sammenlignet med letrozol kombineret med palbociclib hos patienter med østrogenreceptor-positiv, HER2-negativ lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft Fase 3 Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
BO41932 Tapestry Tumordiagnostisk præcision immunonkologi og somatisk målretning for dig, (TAPISTRY) fase II-platformsforsøg Fase 2 Stadie 3
Stadie 4
Rigshospitalet
BO44157 Et fase II, randomiseret, multicenter, åbent, kontrolleret forsøg med RO7247669 alene eller i kombination med tiragolumab sammenlignet med atezolizumab hos patienter med tidligere ubehandlet lokalt fremskreden eller metastatisk urotelial karcinom som ikke er egnet til platinum-baseret kemoterapi Fase 2 Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
BoneBio II Kan brystkræftpatienters følsomhed overfor zoledronsyre forudsiges? Stadie 4 Odense Universitetshospital
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
BonemetPAIN Undersøgelse af smertefænotype hos patienter med knoglemetastaser Stadie 4 Herlev Hospital
Hillerød - Nordsjællands Hospital
Rigshospitalet
BONY-M Stereotaktisk strålebehandling af knoglemetastaser hos patienter med oligometastatisk sygdom - et fase II studie. Fase 2 Stadie 4 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
BosuPeg Et forsøg om virkningen og sikkerheden af langtidsvirkende lavdosis ropeginterferon hos patienter med kronisk myeoid leukæmi, der behandles med bosutinib fra diagnosetidspunktet: et randomiseret prospektivt forsøg. Fase 2 Odense Universitetshospital
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
BP41072 Et åbent, fase 1 forsøg med henblik på at vurdere sikkerheden, farmakokinetikken og den foreløbige antitumoraktivitet af RO7227166 (en CD19-målrettet 4-1BB-ligand) i kombination med obinutuzumab og i kombination med RO7082859 (CD20 - TCB) efter forbehandling med obinutuzumab hos patienter med recidiverende eller refraktær B-celle non-Hodgkin lymfom. Fase 1 Rigshospitalet
BP42233 Et ikke-blindet, multicenter-, fase I-forsøg til vurdering af sikkerhed og farmakokinetik for stigende doser af RO7425781 hos forsøgspersoner med recidiverende eller refraktært multipel myelom (myelomatose) Fase 1 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
BP42573 GBM Et åbent multicenter, fase I forsøg til vurdering af sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetik, farmakodynamik og forløbig antitumoraktivitet af RO7428731 hos deltagere med glioblastom, som udtrykker muteret epidermal vækstfaktorreceptor variant III Fase 1 Rigshospitalet
BP43015 Et fase 1b, åbent, dosiseskalerende multicenterforsøg med henblik på evaluering af sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetik, farmakodynamik og effekten af subkutan glofitamab efter forbehandling med obinutuzumab hos patienter med tilbagefald eller refraktær B-celle Non-Hodgkin lymfom. Fase 1 Recidiverende sygdom
Resistent sygdom
Rigshospitalet
BP43131 Et åbent fase I forsøg for at vurdere sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetik og foreløbig effekt af RO7443904 i kombination med glofitamab hos deltager med recidiverende/refraktært B-celle non-Hodgkin lymfom Fase 1 Recidiverende sygdom
Resistent sygdom
Rigshospitalet
BREACE Træning for ældre kvinder med brystkræft der modtager medicinsk behandling - et randomiseret, kontrolleret studie. Alle stadier Herlev Hospital
BREAKWATER Et ikke-blindet, multicenter, randomiseret fase 3-forsøg til undersøgelse af førstelinje behandling med encorafenib plus cetuximab med eller uden kemoterapi, sammenlignet med standardbehandling med en sikkerhedsindledende behandling med encorafenib og cetuximab plus kemoterapi hos deltagere med metastatisk tyktarms- og endetarmskræft, der har BRAF V600E-mutation Fase 3 Stadie 4 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
BrigaPed En fase I/II undersøgelse af Brigatinib som monoterapi hos børn og unge voksne patienter med ALK-positive anaplastiske storcellede lymfomer (ALCL), inflammatoriske myofibroblastiske tumorer (IMT) eller andre ALK-muterede solide tumorer. Fase 1
Fase 2
Afdeling uden for Danmark
Rigshospitalet
BRUIN CLL-322 Et åbent, randomiseret fase 3-forsøg til undersøgelse af pirtobrutinib med fast varighed (LOXO-305) plus venetoclax og rituximab versus venetoclax og rituximab hos patienter med tidligere behandlet kronisk lymfatisk leukæmi/småcellet lymfocytært lymfom (BRUIN CLL-322) Fase 3 Rigshospitalet
BYLieve Et ikke-komparativt, åbent, multicenter fase II forsøg med tre kohorter til bestemmelse af sikkerhed og effekt af alpelisib i kombination med fulvestrant eller letrozol hos patienter med PIK3CA-muteret, HR-positiv, HER2-negativ fremskreden brystkræft, der er forværret under eller efter tidligere behandling. Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
CaEP-R Fase II undersøgelse af behandling af kræft i huden med calcium elektroporation Afdeling uden for Danmark
Sjællands Universitetshospital - Næstved
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Calcium elektroporation til behandling af tyk- og endetarmskræft Calcium elektroporation til behandling af tyk- og endetarmskræft Fase 1 Stadie 1
Stadie 2
Sjællands Universitetshospital - Køge
CANFOUR Et åbent dosiseskaleringsforsøg efterfulgt af et forsøg med vurdering af dosisekspansion, sikkerhed og tolerabilitet af CAN04, et fuldt humaniseret, monoklonalt antistof mod interleukin 1 receptor asserory protein (IL1RAP) hos forsøgspersoner med solide, maligne tumorer. Fase 1
Fase 2
Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
Rigshospitalet
CANOVA (M13-494) Et fase 3, randomiseret, åbent multicenter forsøg der sammenligner venetoclax og dexamethason med pomalidomid og dexamethason hos deltagere med t(11;14)-positiv recidiverende eller refraktær myelomatose Fase 3 Herlev Hospital
CAPItello-292 Fase Ib/3 randomiseret forsøg af capivasertib plus palbociclib og fulvestrant versus placebo plus palbociclib og fulvestrant i hormonreceptorpositiv og human epidermal vækstfaktorreceptor 2-negativ lokalt avanceret, inoperabel eller metastatisk brystkræft Fase 1
Fase 3
Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Carfilzonib Fase 1b studie af Carfilzonib i kombination med induktionsbehandling (kemoterapi) til børn med recidiverende eller behandingsrefraktær akut lymfoblastær leukæmi Fase 1 Recidiverende sygdom
Resistent sygdom
Rigshospitalet
CC-92480-MM-002 Et fase 1/2 åbent multicenter studie til at fastlægge anbefalet dosis og regime, samt evaluere sikkerhed og præliminær effekt af CC-92480 i kombination med standardbehandling hos patienter med recidiverende eller refraktær myelomatose samt nydiagnosticeret myelomatose Fase 1
Fase 2
Odense Universitetshospital
CC-99282-NHL-001 Et fase 1, multicenter, åbent forsøg til vurdering af sikkerhed, farmakokinetik og foreløbig effekt af et oralt tilgængeligt lille molekyle, CC-99282, alene eller i kombination med anti-lymfom behandling hos forsøgspersoner med recidiverende eller refraktære non-Hodgkin lymfomer (R/R NHL) Fase 1 Recidiverende sygdom
Resistent sygdom
Rigshospitalet
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aarhus Universitetshospital
CDRB436G2401 Et åbent, multicenter, registreringsstudie af langtidseffekterne hos børn behandlet med Tafinlar (dabrafenib) og/eller Mekinist (trametinib) Afdeling uden for Danmark
Rigshospitalet
CELS hos højrisikopatienter Kombineret kikkertkirurgi til behandling af tyktarmskræft i tidligt stadie hos skrøbelige patienter Fase 2 Stadie 1 Bispebjerg Hospital
Herlev Hospital
Hvidovre Hospital
Sjællands Universitetshospital - Køge
Cerebellar Mutism Syndrome Study Nordisk studie af cerebellar mutisme syndrom (CMS) hos børn med fossa posterior tumorer Alle stadier Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
CheckMate 7FL Et randomiseret, multicenter, dobbelt-blindet, placebokontrolleret, fase 3 studie med nivelumab versus placebo i kombination med neoadjuverende kemoterapi og adjuverende endokrin behandling til patienter med højrisiko, østrogenreceptor positiv (ER+), human epidermal vækstfaktorreceptor 2-negativ (HER2-) primær brystkræft Fase 3 Stadie 2
Stadie 3
Herlev Hospital
CheckPAC Et fase 2 studie af immunologisk checkpoint inhibition, Nivolumab med eller uden Ipilimumab i kombination med stråleterapi for patienter med metastatisk pancreaskræft Fase 2 Stadie 4 Herlev Hospital
CheckPRO Et fase 2 forsøg for patienter med spredning af prostatakræft, som behandles med nivolumab og ipilimumab med eller uden strålebehandling Fase 2 Stadie 4 Herlev Hospital
CheckVAC Fase 1 forsøg af behandling med nivolumab, ipilimumab og strålebehandling i kombination med TGFβ-15 baseret vaccine til patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk kræft i bugspytkirtlen Fase 1 Resistent sygdom
Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
CHEMOFIRE-2 Kemoterapi efterfulgt af irreversibel elektroporation til patienter med ikke-resektabel lokalavanceret kræft i bugspytkirtlen Fase 2 Stadie 2
Stadie 3
Aalborg Universitetshospital
CHIBREA Enkelt center, randomiseret, dobbelt-blind, placebo-kontrolleret fase II undersøgelse af SimeCOS hos postmenopausale kvinder, der er opereret for østrogen receptor positiv brystkræft og får adjuverende behandling med letrozol Fase 2 Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3
Herlev Hospital
CHOCA Identifikation af biomarkører hos patienter med galdevejscancer – giver de ny information om diagnose, behandlingseffekt, bivirkninger og prognose? Alle stadier Herlev Hospital
CLL biobank Rigshospitalets biobank 2014 for kronisk lymfatisk leukæmi: En forskningsbiobank mhp. undersøgelse af fænotype, BCR‐status og somatiske mutationer i relation til CLLU1 udtryk og sygdomsforløb Rigshospitalet
CLL-RT1 Et prospektivt, ublindet, multicenter fase II-studie, der skal evaluere effekt og sikkerhed ved kombinationsbehandling med tislelizumab og zanubrutinib hos patienter med Richters transformation Fase 2 Rigshospitalet
CodeBreak 200 Et fase 3 multicenter, randomiseret, åbent, aktiv-kontrolleret studie, der undersøger AMG 510 versus docetaxel i behandlingen af tidligere behandlet lokal fremskreden og ikke-resektabel eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft med muteret KRAS p.G12C Fase 3 Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
Rigshospitalet
CODEBREAK 202 Et fase 3, multicenter, randomiseret, ikke-blindet forsøg til evaluering af effekten af sotorasib platin-dublet kombination versus pembrolizumab platin-dublet kombination som førstelinjebehandling hos forsøgspersoner med stadie IV eller fremskreden stadie IIIB/C ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft, negativ for PD-L1, og positiv for KRAS p.G12C Fase 3 Stadie 3
Stadie 4
Regionshospitalet Gødstrup
Rigshospitalet
Sygehus Sønderjylland - Sønderborg
Aarhus Universitetshospital
CREBB Biomarkører Biomarkører hos patienter med metastatisk kolorektal cancer i behandling med bevacizumab - giver de ny information om behandlingseffekt og prognose? Recidiverende sygdom
Stadie 4
Herlev Hospital
Crizotinib Et fase 1B forsøg med Crizotinib som monoterapi eller i kombination med andre anticancer lægemidler til børn med ALK, ROS1 eller MET positiv behandlingsrefraktær kræft Fase 1
Ukendt fase
Recidiverende sygdom
Resistent sygdom
Afdeling uden for Danmark
Rigshospitalet
CryoPac Kuldebehandling til forebyggelse af føleforstyrrelser ved kemoterapi med paclitaxel hos patienter med tidlig brystkræft – en randomiseret videnskabelig undersøgelse Stadie 1
Stadie 2
Hillerød - Nordsjællands Hospital
Rigshospitalet
Sygehus Sønderjylland - Sønderborg
CSI-ProLong Strålebehandling af hjerne og rygmarv med protoner forspredning af kræftsygdom Fase 2 Stadie 4 Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
CURE Klinisk anvendelighed af cirkulerende tumor DNA ved kræft i mavesæk og spiserør Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
DaBlaCa-14 - TOMBOLA Behandling af metastatisk blærekræft ved biokemisk recidiv efter radikal cystektomi Fase 2 Stadie 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
DaBlaCa-16 - MOSAIC Klinisk studie med alternativ metode for tildannelse af urinafledning for at reducere risiko for stenosering i urinlederne efter blærefjernelse Alle stadier Herlev Hospital
Aarhus Universitetshospital
DACG-II Knoglebesparende stråleterapi til analkræft - Et prospektivt fase II-forsøg. Dansk Anal Cancer Gruppe undersøgelse. Fase 2 Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3
Herlev Hospital
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aarhus Universitetshospital
Dahanca 30 Et randomiseret non-inferiority studie af hypoxi-profilvejledt nimorazolbehandling i forbindelse med primær strålebehandling af planocellulære hoved-halskarcinomer Fase 3 Sjællands Universitetshospital - Næstved
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
DAHANCA 33 Dosis-eskaleret strålebehandling vejledt af funktionel billeddannelse til patienter med hypoksisk hoved-/halskarcinom Fase 2 Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
DAHANCA 35 Et nationalt, randomiseret studie af proton versus foton stråleterapi til behandling af hoved-halskræft Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital - Næstved
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
DAHANCA 37 Et fase II studie af genbestråling med protoner med helbredende sigte for tilbagefald eller ny primær tumor i hoved-hals området Fase 2 Sjællands Universitetshospital - Næstved
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
DAHANCA 38 (DAHANCA-PRO) Håndtering af bivirkninger ved hoved-halskræft ved systematisk anvendelse af PRO under strålebehandling
Herlev Hospital
Rigshospitalet
Dan-CART 1901 DK-CLIC-1901 CAR T-celler som behandling til patienter med tilbagefald af eller behandlingsresistent CD19-positiv ALL og NHL (DAN-CART 1901) Fase 1
Fase 2
Recidiverende sygdom
Resistent sygdom
Rigshospitalet
DANGER-emesis Et multicenter, single-arm, fase II studie til at undersøge bivirkninger og virkning af Akynzeo® (kombination af palonostron og netupitant) plus dexamethason hos patienter, der behandles med konkomitant kemo-strålebehandling med ugentlig cisplatin igennem mindst 5 ugers Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
DBCG HYPO II - SKAGEN Trial 1 Moderat hypofraktioneret loco - regional adjuverende strålebehandling for tidlig brystkræft kombineret med samtidig integreret boost hos patienter med indikation for boost Fase 2 Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3
Herlev Hospital
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aarhus Universitetshospital
DBCG Proton Trial Proton- versus røntgenbestråling til patienter opereret for tidlig brystkræft: Skagen trial 2, et klinisk kontrolleret randomiseret studie Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
DBCG RT Natural Delbryst versus ingen bestråling til kvinder ≥ 60 år opereret med brystbevarende operation for tidlig brystkræft, et klinisk kontrolleret randomiseret fase III studium Fase 3 Stadie 1 Odense Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
DBCG RT Recon Primær versus sekundær brystrekonstruktion hos brystkræftpatienter behandlet med mastektomi og adjuverende strålebehandling. Et randomiseret multicenterstudie Stadie 2
Stadie 3
Herlev Hospital
Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
DBCG RT SDM Fælles beslutningstagning med brystkræftpatienter, der tilbydes adjuverende strålebehandling Fase 3 Stadie 1
Stadie 2
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
DELPHI Kemoterapi-relateret DNA-skade og personlig medicin hos patienter med lymfekræft Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Gødstrup
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
DESTINY-Breast05 Et randomiseret, åbent, aktivt-kontrolleret multicenter fase 3 studie som undersøger trastuzumab deruxtecan (T-DXd) versus trastuzumab ematasine (T-DM1) hos patienter med højrisiko HER2-positiv primær brystkræft som har residual invasiv sygdom i bryst eller aksillære lymfeglandler efter neoadjuverende behandling Fase 3 Stadie 2
Stadie 3
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sygehus Sønderjylland - Sønderborg
Aalborg Universitetshospital
DESTINY-Breast06 Et forsøg for at undersøge virkningen af trastuzumab deruxtecan sammenlignet med kemoterapi hos patienter med hormonfølsom brystkræft, der udtrykker HER2 i lav grad, og som er forværret på trods af hormonbehandling af metastatisk sygdom Fase 3 Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
DESTINY-Breast09 Et fase 3-forsøg til undersøgelse af trastuzumab deruxtecan (T-DXd) med eller uden pertuzumab vs. taxan, trastuzumab og pertuzumab til førstelinjebehandling af HER2-positiv metastatisk brystkræft Fase 3 Stadie 4 Afdeling uden for Danmark
Sygehus Sønderjylland - Sønderborg
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
DESTINY-Lung04 Et åbent, randomiseret, multicenter, fase 3-forsøg for at undersøge virkningen og sikkerheden af trastuzumab deruxtecan som førstelinjebehandling af ikke-opererbar, lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft med HER2 exon 19 eller 20 mutationer (DESTINY-Lung04) Fase 3 Stadie 3
Stadie 4
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Disulfiram CRC Behandling til patienter med irinotecan-resistent kolorektal kræft Fase 2 Stadie 4 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
DISULFIRAM trial Et åbent fase 1b/2 forsøg til at vurdere sikkerhed og effektivitet af behandling med disulfiram, kobber og vinorelbine hos patienter med fremskredne solide tumorer (fase 1b del, dosiseskalering) med udvidelse til patienter med fremskreden brystkræft (fase 2 del) Fase 1
Fase 2
Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
DMI-GBM MR-skanning med sukkerkontrast i forbindelse med strålebehandling af hjernekræft Aarhus Universitetshospital
DNOG-2 Senfølger efter strålebehandling mod hjernetumorer Alle stadier Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
DNOG-LOBE-01 Et randomiseret fase III forsøg med lomustine versus lomustine/bevacizumab som anden linie behandling til patienter med tilbagefald af glioblastom Fase 3 Recidiverende sygdom Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
Dovacc Et randomiseret klinisk forsøg der undersøger effekten af olaparib, durvalumab og UV1 som vedligeholdende behandling for patienter med tilbagevendende BRCAwt æggestokkræft Fase 2 Recidiverende sygdom Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Aalborg Universitetshospital
DPCG-01 Fuld dosis enkelt-stof kemoterapi med gemcitabin versus reduceret dosis kombinationskemoterapi hos skrøbelige patienter med kræft i bugspytkirtlen, som ikke kan opereres Fase 2 Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Gødstrup
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
DRAGONFLY Et fase I/II, "first-in-human"-, ikke-blindet forsøg i flere dele med flerdosisindgivelse og dosiseskalering til undersøgelse af sikkerhed, tolerabilitet, famakokinetik og biologisk og klinisk aktivitet af DF1001 hos personer med lokalt fremskredne eller metastatiske solide tumorer, samt ekspansion for udvalgte indikationer Fase 1
Fase 2
Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
Rigshospitalet
DTI Diffusions tensor imaging (DTI) til mere præcis tumor definition hos patienter i strålebehandling med glioblastom Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
EarlyCarePan Tidlig palliativ indsats hos patienter med uhelbredelig kræft i bugspytkirtlen Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
Echelon-3 Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret multicenter-, fase 3-forsøg med aktiv komparator, der undersøger brentuximab vedotin eller placebo i kombination med lenalidomid og rituximab hos forsøgspersoner med recidiveret eller refraktært diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) Fase 3 Recidiverende sygdom
Resistent sygdom
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Elektrokemoterapi vs. Strålebehandling Et randomiseret, åbent, kontrolleret, singlecenter, fase II studie, der sammenligner elektrokemoterapi med strålebehandling til behandling af basal celle carcinom Fase 2 Herlev Hospital
EPCORE DLBCL-2 Et fase 3, åbent lodtrækningsforsøg, der undersøger sikkerhed og effekt af epcoritamab i kombination med standard R-CHOP overfor standard R-CHOP alene til patienter med nydiagnosticeret diffust storcellet B-celle lymfom Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
EPCORE FL-1 Et åbent fase 3 forsøg som undersøger sikkerhed og effektivitet af epcoritamab i kombination med rituximab og lenalidomid (R2) sammenlignet med R2 hos deltagere med recidiverende eller refraktært follikulært lymfom (EPCORE FL-1) Fase 3 Recidiverende sygdom
Resistent sygdom
Regionshospitalet Gødstrup
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Ependymom II Et internationalt klinisk program for diagnostik og behandling af børn, teenagere og unge voksne med ependymom Fase 2
Fase 3
Afdeling uden for Danmark
Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
Epik-B5 Et randomiseret dobbelt-blindet placebokontrolleret fase III forsøg med alpelisib (BYL719) i kombination med fulvestrant til mænd og postmenopausale kvinder med hormonreceptor-positiv (HR+), HER2-negativ fremskreden brystkræft med PIK3CA-mutation, der tidligere er blevet behandlet med cyclin-afhængige kinase 4/6 (CDK4/6) hæmmere Fase 3 Progredierende sygdom
Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
EPIK-O Et fase III, multi-center, randomiseret (1:1), åbent, aktiv-kontrolleret forsøg for at vurdere effekt og sikkerhed af alpelisib (BYL719) i kombination med olaparib hos platin-resistente eller refraktære, high-grade serøs ovariecancer patienter uden germline BRCA mutation. Fase 3 Resistent sygdom
Stadie 4
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
ErEx Kan kemoterapi med eribulin øge effekten af efterfølgende antiøstrogen behandling? Et fase-II studie til kvinder med hormonfølsom, HER2-normal fremskreden brystkræft Fase 2 Stadie 4 Aarhus Universitetshospital
Erlotinib-PK Et studie i variation i plasmakoncentration hos patienter med lungekræft i behandling med erlotinib (tarceva). Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
ESO-SPARE Spiserørsbesparende strålebehandling til medullært tværsnitssyndrom i bryst- og halsrygsøjlen. Et randomiseret fase III studie. Fase 3 Herlev Hospital
EsPhALL2017 Internationalt fase 3 forsøg til reduktion af bivirkninger ved behandling af Ph+ ALL Fase 3 Afdeling uden for Danmark
Rigshospitalet
EVI-3 Kombination af aktiv og passiv DNA hypometylering: Et multicenter, randomiseret, placebokontrolleret fase 2 studie af effekten og sikkerheden af oralt vitamin C i kombination med azacitidin til højrisiko MDS, CMML-2 og "low-blast count" AML. Fase 2 Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
EVITA Epigenetik, vitamin C og abnorm blodcelledannelse - Vitamin Cs rolle i epigenetisk regulation i hæmatopoiesen, sub-studie på CCUS, lavrisiko MDS og CMML-0/1. Fase 2 Rigshospitalet
EWOG-MDS 2006 Prospektivt ikke-randomiseret multi-center studie for epidemiologi og karakterisering af myelodysplastisk syndrom (MDS) og juvenil myelomonocytær leukæmi (JMML) hos børn. Alle stadier Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
Excaliber Et randomiseret, to-trins ikke-blindet, fase 3-multicenterforsøg med sammenligning af iberdomid, daratumumab og dexamethason (IberDd) versus daratumumab, bortezomib og dexamethason (DVd) hos forsøgsdeltagere med recidiveret eller refraktær myelomatose (RRMM) (Excaliber-RRMM) Fase 3 Recidiverende sygdom
Resistent sygdom
Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Fælles beslutningstagning med brystkræftpatienter Fælles beslutningstagning med brystkræft patienter som tilbydes adjuverende strålebehandling. Stadie 1
Stadie 2
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
FASTERCC Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbelt-blindet, fase II-studie omhandlende effekten af folinsyretilskud på mucositis hos patienter i behandling med tyrolinkinasehæmmer (TKI) eller mTOR-hæmmer for metastatisk renalcellecarcinom. Et DARENCA-4 studie. Fase 2 Stadie 4 Herlev Hospital
Aarhus Universitetshospital
FIGHT-209 Et fase 2, åbent, enkeltarms-, multicenter-forsøg for at evaluere effektiviteten og sikkerheden af pemigatinib hos deltagere med tidligere behandlet glioblastom eller andre primær tumorer i centralnervesystemet, der rummer aktiverende FGFR1-3-ændringer (FIGHT-209) Fase 2 Rigshospitalet
FIREFLY-01 Et fase 2, åbent, multicenter studie til evaluering af sikkerhed og effekt af den perorale pan-RAF inhibitor DAY101 hos børn med BRAF-muteret, recidiveret eller progredierende lavgrads gliom Fase 2 Progredierende sygdom
Recidiverende sygdom
Afdeling uden for Danmark
Rigshospitalet
FirmMIND Et fase 3, enkeltgruppe, ikke-blindet, multicenterforsøg til evaluering af sikkerheden og effekten af tafasitamab plus lenalidomid hos deltagere med recidiverende eller refraktær diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) Fase 3 Recidiverende sygdom
Resistent sygdom
Odense Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
FORTITUDE-101 Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret fase 3 multicenterforsøg til undersøgelse af bemarituzumab plus kemoterapi versus placebo plus kemoterapi hos forsøgspersoner med tidligere ubehandlet fremskreden gastrisk cancer eller cancer i den gastroøsofageale overgang med FGFR2b-overekspression (FORTITUDE-101) Fase 3 Stadie 3
Stadie 4
Rigshospitalet
FRAGINOC Betydningen af skrøbelighedsscreening og geriatrisk intervention hos ældre patienter med ovarie cancer Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
GARNET (TSR-042) Et fase 1 dosiseskalerings- og kohorteudvidelses forsøg med TSR-042, et anti-PD-1 monoklonalt antistof, hos patienter med fremskredne solide tumorer. Fase 1 Stadie 3
Stadie 4
Rigshospitalet
GCT1042-01 First-in-human, ublindet, dosiseskalerende forsøg med ekspansionskohorter med henblik på at evaluere sikkerheden og antitumoraktiviteten af GEN1042 hos deltagere med ondartede faste tumorer Fase 1
Fase 2
Herlev Hospital
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
GCT1046-05 Et eksplorativt, multicenter, ikke-blindet fase 2-forsøg til bestemmelse af sikkerheden og den foreløbige kliniske aktivitet af GEN1046 i kombination med kræftmedicin hos forsøgspersoner med fremskreden endometriecancer Fase 2 Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
GCT1047-01 Et ikke-blindet "first in human"-dosiseskaleringsforsøg med ekspansionskohorter til vurdering af sikkerheden af GEN1047 hos personer med maligne solide tumorer Fase 1
Fase 2
Stadie 3
Stadie 4
Rigshospitalet
GCT3009-01 Sikkerhed og virkning af GEN3009 (DuoHexaBody®-CD37) ved recidiverende eller refraktær B-celle non-Hodgkins lymfom - et "first in human", ikke-blindet fase I/IIa - dosiseskaleringsforsøg med dosisekspansionsgrupper Fase 1
Fase 2
Recidiverende sygdom Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
GCT3013-01 Et fase 1/2, ublindet, dosiseskalerende forsøg med GEN3013 hos patienter med recidiverende, progredierende eller refraktær B-celle lymfom Fase 1
Fase 2
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
GCT3013-02 Forsøg til vurdering af sikkerhed og effekt af epcoritamab i kombination med andre lægemidler til standardbehandling hos deltagere med B-celle non-Hodgkin lymfom Fase 1
Fase 2
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aarhus Universitetshospital
GCT3013-03 Et forsøg til undersøgelse af sikkerheden og virkningen af epcoritamab hos personer med recidiveret/refraktær kronisk lymfatisk leukæmi Fase 1
Fase 2
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
GCT3014-01 Et åbent, multicenter-, fase 1/2-forsøg med GEN3014 (Hexabody®-CD38) mod recidiverende eller refraktær myelomatose og andre hæmatologiske maligniteter Fase 1
Fase 2
Recidiverende sygdom Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
Genomisk profil, genanalyse Undersøgelse af kræftgener med henblik på målrettet kræftbehandling. Ukendt stadie Rigshospitalet
GERICO Effekten af geriatrisk intervention hos skrøbelige ældre patienter i kemoterapi for tarmkræft. Fase 2 Stadie 2
Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
Geron Et randomiseret, åbent fase 3 studie til at undersøge imetelstat (GRN163L) versus den bedste tilgængelige standardbehandling (BAT) hos patienter med intermediær-2 eller høj-risiko myelofibrose som er behandlingsrefraktære overfor januskinase (JAK)-inhibitorer Fase 3 Odense Universitetshospital
GESICA Betydningen af muskelfunktion og geriatrisk intervention hos skrøbelige patienter med blærekræft. Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
Rigshospitalet
Glofitanib til B-NHL (iMATRIX GLO) Et fase 1 og fase 2 åbent, enkelt-armet, to-trins studie til evaluering af sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetik og antitumor aktivitet af det bispecifikke antistof ”Glofitamab” i kombination med kemo-immunoterapi til børn og unge voksne med resistent eller recidiveret B-NHL Fase 1
Fase 2
Afdeling uden for Danmark
Rigshospitalet
GO40311 Et fase Ia/b, ikke-blindet dosis-optrapningsforsøg om sikkerheden og farmakokinetikken af BTRC4017A givet intravenøst som enkeltstof eller i kombination med trastuzumab til patienter med lokalt fremskredne eller metastatiske kræftsygdomme, der udtrykker HER2 Fase 1 Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
Rigshospitalet
GO43075 Et fase II-forsøg med henblik på at evaluere sikkerheden og effektiviteten af glofitamab i kombination med rituximab (R) plus cyclofosfamid, doxorubicin, vincristin og prednison (CHOP) ved cirkulerende tumor-DNA (ctDNA) hos højrisiko patienter med ubehandlet diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) Fase 2 Aarhus Universitetshospital
Golden gate Et fase 3, randomiseret, kontrolleret forsøg med blinatumomab vekslende med lavdosis kemoterapi sammenlignet med standardbehandling for ældre voksne med nyligt diagnosticeret Philadelphia-negativ prækursor B-celle akut lymfoblastær leukæmi med sikkerhedsindkøring Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
Harmonic Sundhedseffekter af hjertefluoroskopi eller moderne radioterapi hos pædiatriske patienter (HARMONIC-RT) Aarhus Universitetshospital
HER2BIC Et nationalt randomiseret non-inferiority forsøg: billeddiagnostisk- versus hjertebiomarkør-overvågning af HER2-målrettet behandling hos patienter med brystkræft Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Heran Strålebehandling ved kræft i lungerne – Et forsøg med inhomogen strålebehandling Fase 2 Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aarhus Universitetshospital
HERAN 2 Heterogen, hypofraktioneret strålebehandling til lokalt-avanceret ikke-småcellet lungekræft Fase 2 Stadie 2
Stadie 3
Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital - Næstved
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
Heres Trastuzumab og standardbehandling med kemo- og immunterapi med pembrolizumab som første linie behandling til patienter med HER2 positiv planocellulær esofaguscarcinom Fase 2 Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
HERO (NSGO-CTU-HERO) Karakterisering af epitelial æggestokkræft patienter i form af homolog rekombination fænotype – et prospektivt observationsstudie Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
HI-AIM Højintens træning af patienter med lungekræft for at mobilisere immunsystemet. Stadie 4 Herlev Hospital
Hovon 164 Behandling med tislelizumab plus gemcitabin og cisplatin til patienter med Hodgkin-lymfom med utilstrækkelig respons på tidligere behandling, eller hvor sygdommen er vendt tilbage, efterfulgt af tislelizumab-konsolidering hos patienter, som er i metabolisk komplet remission (TIGERR-HL). Et åbent fase II studie Fase 2 Recidiverende sygdom
Resistent sygdom
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
HOVON159 CLL (REVEAL) Et åbent fase 2-forsøg på flere centre af venetoclax i kombination med acalabrutinib hos patienter med kronisk lymfatisk leukæmi, som har tilbagefald efter tidligere første behandling med venetoclax i kombination med et antiCD20 monoklonalt antistof Fase 2 Recidiverende sygdom Aarhus Universitetshospital
hu3F8 201 Et fase 2 studie med hu3F8 antistof og granulocyt-makrofagstimulernde faktor (GM-CSF) til høj-risiko neuroblastom patienter med primær eller sekundær refraktær knoglemarvssygdom. Fase 2 Recidiverende sygdom
Resistent sygdom
Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
iBLAD Patient-rapporterede bivirkninger hos blærekræftpatienter Alle stadier Herlev Hospital
Aalborg Universitetshospital
IMmotion010 Et fase 3, multicenter, randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet forsøg af atezolizumab (anti-PD-L1 antistof) som adjuverende behandling af patienter med renalcellekarcinom med høj risiko for at udvikle metastaser efter nefrektomi Fase 3 Adjuverende Herlev Hospital
Immun ctDNA Blodprøver som hjælp til at forudsige gavn af immunterapi Stadie 4 Odense Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
ImmunoBreast En fase lb undersøgelse til at undersøge sikkerhed, tolerabilitet og effektivitet af ALECSAT (Autologous Lymphoid Effektor Celler Specifikt rettet imod Tumorceller) som tillæg til behandling med carboplatin og gemcitabin hos patienter med lokal fremskreden eller metastatisk triple-negativ brystkræft. Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Immunocore Fase Ib/II åbent, multi-center studie af sikkerhed og effektivitet af IMCgp100 i kombination med durvalumab (MEDI4736) eller tremelimumab eller kombination af durvalumab og tremelimumab sammenlignet med IMCgp100 alene hos patienter med fremskreden malignt melanom. Fase 1
Fase 2
Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
Impassion 030 Et fase III-, multicenter-, randomiseret, ikke-blindet forsøg til sammenligning af atezolizumab (anti-PD-L1-antistof) i kombination med adjuverende antracyclin/taxan-baseret kemoterapi sammenlignet med kemoterapi alene hos patienter med operabel triple-negativ brystkræft. Fase 3 Stadie 2
Stadie 3
Herlev Hospital
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
IMPROVE-IT Implementering af non-invasiv cirkulerende tumor-DNA analyse til optimering af den operative og postoperative behandling af patienter med kolorektalcancer. Adjuverende
Stadie 1
Stadie 2
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
INAVO120 Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret fase 3 forsøg med henblik på at evaluere virkningen og sikkerheden af GDC-0077 plus palbociclib og fulvestrant over for placebo plus palbociclib og fulvestrant hos patienter med PIK3CA-muteret hormonreceptor-positiv, HER2-negativ lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft Fase 3 Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Interfant-21 En international behandlingsprotokol for spædbørn underet år med KMT2A-rearrangeret akut lymfatisk leukæmieller blandet fænotype akut leukæmi Fase 3 Afdeling uden for Danmark
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
Intratumoral Influenza Vaccine Intratumoral influenza vaccine i behandlingen af patienter med tyk- og endetarmskræft Fase 2 Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3
Sjællands Universitetshospital - Køge
IO102-IO103-013/MK3475-D18 Et åbent, randomiseret klinisk fase 3-forsøg med IO102-IO103 i kombination med pembrolizumab versus pembrolizumab alene hos patienter med tidligere ubehandlet, ikke-resecerbart eller metastatisk (fremskredent) melanom Fase 3 Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
Aalborg Universitetshospital
IOB-032 Multikohorte-fase II-forsøg med neoadjuverende og postoperativ IO102-IO103 og pembrolizumab hos patienter med udvalgte resektable tumorer Fase 2 Aarhus Universitetshospital
ITCC-059 Inotuzumab Et fase I/II studie af inotuzumab ozogamicin som monoterapi samt i kombination med kemoterapi til behandling af børn med CD-22 positiv recidiveret eller behandlingsrefraktær akut lymfoblastær leukæmi. Recidiverende sygdom
Resistent sygdom
Afdeling uden for Danmark
Rigshospitalet
Javelin Bladder Medley Et fase II, multicenter, randomiseret, ikke-blindet, parallelgruppe, paraplyforsøg med avelumab (MSB0010718C) i kombination med andre antitumormidler som vedligeholdelsesbehandling hos deltagere med lokalt fremskredent eller metastatisk urotelialt karcinom, hvis sygdom ikke udviklede sig ved førstelinjebehandling med platinholdig kemoterapi Fase 2 Stadie 3
Stadie 4
Sjællands Universitetshospital - Næstved
Aalborg Universitetshospital
KANDOVA KANDOVA - Et todelt fase Ib/IIa forsøg for at evaluere sikkerheden og tolerabiliteten af KAND567, i kombination med carboplatinbehandling, og for at bestemme den anbefalede fase II dosis (RPIID) af KAND567. Et åben-label, multicenter dosiseskaleringsforsøg med en ekspansionskohorte hos kvinder med tilbagevendende epitelial ovarie-, æggeleder- eller primær peritoneal cancer. Fase 1
Fase 2
Afdeling uden for Danmark
Odense Universitetshospital
Keynote 905 Et fase 3 forsøg af perioperativ pembrolizumab til patienter med muskelinvasiv blærekræft, som ikke er egnede til cisplatin. Fase 3 Stadie 2
Stadie 3
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
Keynote-158 (MK-3475-158) Et klinisk forsøg med pembrolizumab til evaluering af prædiktive biomarkører hos forsøgspersoner med fremskredne tumorer Fase 2 Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
KEYNOTE-365 Fase Ib/II forsøg med kombinationsbehandling med pembrolizumab (MK-3475) af metastatisk kastrationsresistent prostatakræft (mCRPC) Fase 1
Fase 2
Stadie 4 Herlev Hospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Keynote-587 Et multicenter, ublindet, fase III ekstensionsforsøg, der undersøger langtids sikkerhed og effektivitet hos deltagere med fremskredne tumorer, som modtager behandling eller er i follow-up i et klinisk forsøg med pembrolizumab. Fase 3 Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
KEYNOTE-975 Et randomiseret, dobbelt-blindet, placebokontrolleret, fase 3 studie af pembrolizumab (MK-3475) versus placebo til deltagere med esophagus cancer, som modtager samtidig kemoradioterapi. Fase 3 Stadie 2
Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Keynote-992 (SKIB) Et fase 3, randomiseret, dobbelt-blindet, placebokontrolleret klinisk studie, som undersøger effekten og sikkerheden af pembrolizumab (MK-3475) i kombination med kemostråleterapi vs. kemostråleterapi alene hos deltagere med muskelinvasiv blærecancer (MIBC). Fase 3 Stadie 3 Herlev Hospital
KEYNOTE-B21 Et forsøg med kemoterapi plus pembrolizumab eller placebo efter operation til kvinder på 18 år eller derover med kræft i livmoderen Fase 3 Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3
Stadie 4
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Keynote-C93 Et fase III randomiseret, ublindet, kontrolleret klinisk forsøg af pembrolizumab versus platin-dublet kemoterapi som første linje behandling af deltagere med fremskreden eller recidiverende endometriecancer med mismatch repair mangel (dMMR) Fase 3 Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Keynote-D20 Et fase 1/2a ublindet, dosisoptrapnings- , multicenter- , first-in-human, klinisk forsøg I konsekutive kohorter med BI-1808, et monoklonalt antistof mod tumornekrosefaktorreceptor 2 (TNFR2) som enkelt middel og i kombination med pembrolizumab hos forsøgspersoner med fremskredne maligniteter Fase 1
Fase 2
Progredierende sygdom
Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
Rigshospitalet
KN-4802 Et åbent fase 1/1b-multicenterstudie til undersøgelse af sikkerheden, tolerabiliteten, farmakokinetikken, farmakodynamikken og antitumoraktiviteten af KIN-3248 hos deltagere med fremskredne tumorer, der indeholder FGFR2- og/eller FGFR3-genændringer Fase 1 Stadie 3
Stadie 4
Rigshospitalet
KontRASt-01 Et fase Ib/II åbent dosiseskalerende multicenterforsøg med JDQ443 hos patienter med fremskredne solide tumorer, der har KRAS G12C-mutationen Fase 1
Fase 2
Stadie 3
Stadie 4
Rigshospitalet
KontRASt-02 Et randomiseret, kontrolleret, åbent fase III-forsøg til evaluering af effekt og sikkerhed af JDQ443 i forhold til docetaxel hos forsøgspersoner, som har lokalt fremskreden eller metastatisk KRAS G12C-muteret ikke-småcellet lungekræft og tidligere har modtaget behandling Fase 3 Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
KO-TIP-007 Et ikke-komparativt, pivotalt studie med 2 kohorter til evaluering af effekten af tipifarnib hos patienter med pladecellekarcinom i hoved og hals (HNSCC) med HRAS-mutationer (AIM-HN) samt HRAS-mutationers indvirkning på respons på førstelinje systemiske terapier for HNSCC (SEQ-HN). Fase 2 Recidiverende sygdom
Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
Rigshospitalet
LAG 3 (CA224-020) Et fase I/2a dosis eskalerende og kohorte ekspanderende studie af sikkerhed, tolerabilitet og effekt af anti-LAG-3 monoklonalt antistof (BMS-986016) administreret alene og i kombination med anti-PD-1 monoklonalt antistof (nivolumab, BMS-936558) i fremskredne, solide tumorer. Fase 1
Fase 2
Stadie 4 Herlev Hospital
Rigshospitalet
Lagoon trial Et randomiseret, multicenter, åbent fase III-forsøg med lurbinectedin som enkeltstof eller lurbinectedin i kombination med irinotecan versus forsøgslægens valg (topotecan eller irinotecan) hos patienter med tilbagevendende småcellet lungekræft (SLCL) (LAGOON-trial) Fase 3 Recidiverende sygdom Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
LAPC-03 Kemoterapi (FOLFIRINOX) efterfulgt af lokalbehandling (operation, strålebehandling og/eller irreversibel elektroporation (IRE)) hos patienter med lokalavanceret pancreas cancer (LAPC). Stadie 2
Stadie 3
Odense Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
LBL-2018 LBL 2018 - Internationalt studie af behandling af børn og teenagere med lymfoblastisk lymfom Fase 3 Alle stadier Afdeling uden for Danmark
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
LD-VenEx Et fase II studie som undersøger effekten af azacitidin i kombination med lav-dosis venetoclax hos patienter med akut myeloid leukæmi Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
LEAP-009 Et fase 2, randomiseret, ublindet, tre-armet klinisk studie, som evaluerer sikkerhed og effektivitet af lenvatinib (E7080/MK-7902) i kombination med pembrolizumab (MK-3475) versus standard kemoterapi og lenvatinib monoterapi hos deltagere med recidiverende/metastatisk hoved/hals planocellulær carcinom, som har haft progression efter platin-baseret behandling og immunterapi (PD-1/PD-L1-hæmmere). Fase 2 Stadie 4 Rigshospitalet
LEAP-014 Et fase 3 forsøg, der undersøger sikkerhed og effekt af pembrolizumab, lenvatinib og kemoterapi sammenlignet med standard kemoterapi til behandling af fremskreden spiserørskræft Fase 3 Stadie 4 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
LESU Klinisk fase 3 forsøg med immun- og målrettede kombinationsbehandlinger, som 1. linje behandling af fremskreden nyrekræft (ccRCC) Fase 3 Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Lever ctDNA Overvågning af metyleret, cirkulerende tumor DNA i blodet hos patienter, der har gennemgået lokalbehandling af levermetastaser fra colorektal cancer - et prospektivt biomarkørstudie. Stadie 4 Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Leverstereotaksi Effekt og bivirkninger ved stereotaktisk strålebehandling af primær og sekundær leverkræft og kræft i galdeveje. Aarhus Universitetshospital
LIBRETTO-001 (LOXO-RET-17001) Et fase 1/2-forsøg til undersøgelse af oralt LOXO-292 hos patienter med fremskredne solide tumorer, herunder RET-fusionspositive solide tumorer, medullær skjoldbruskkirtelkræft og andre tumorer med RET-aktivering. Fase 1
Fase 2
Stadie 3
Stadie 4
Rigshospitalet
LIBRETTO-432 Et placebokontrolleret, dobbeltblindet, randomiseret fase 3-forsøg med adjuverende selpercatinib efter definitiv lokoregional behandling hos deltagere med stadie IB-IIIA RET fusionspositiv NSCLC Fase 3 Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3
Odense Universitetshospital
LIPGIST Et prospektivt studie med liquid biopsy, plasma koncentration af tyrosin kinase inhibitorer og livskvalitet hos patienter med Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST) Stadie 3
Stadie 4
Gentofte Hospital
Herlev Hospital
Rigshospitalet
LiveLung Værdien af ældremedicinsk vurdering, behandling og opfølgning på livskvalitet, overlevelse, fysisk funktionsniveau og behov for ikke planlagte indlæggelser hos stereotaktisk strålebehandlede patienter diagnosticeret med lokal ikke-småcellet lungekræft – et dansk multicenter lodtrækningsstudie Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aarhus Universitetshospital
Loxo-RET-18036 Et fase 1 og 2 studie af den orale RET-inhibitor LOXO-292 til pædiatriske patienter med fremskreden RET-muteret solid tumor eller hjernetumor. Fase 1
Fase 2
Afdeling uden for Danmark
Rigshospitalet
Loxo-TRK-15003 (SCOUT) Et fase 1/2 studie af den perorale TRK inhibitor LOXO-101 (larotrectinib) til børn med avanceret solid tumor eller med tumor i centralnervesystemet Fase 1
Fase 2
Ukendt stadie Afdeling uden for Danmark
Rigshospitalet
LUCAS Protokollen Biomarkører hos patienter med lungecancer - giver de ny information om diagnose, behandlingseffekt og prognose? Herlev Hospital
LuDO-N Et internationalt fase 2 forsøg med 177-Lutetium-Dotatate (Lutathera®) til børn med primær refraktær eller recidiveret høj-risko neuroblastom Fase 2 Recidiverende sygdom
Stadie 4
Afdeling uden for Danmark
Rigshospitalet
LYM1001 Et fase 1, ”First-in-human” forsøg med JNJ-80948543, et T-celle-engagerende antistof, hos deltagere med NHL og CLL Fase 1 Recidiverende sygdom
Resistent sygdom
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Lytix Et åben fase II enkel-center forsøg, der undersøger sikkerheden og effektiviteten af LTX-315 og adoptiv T-celleterapi hos patienter med fremskreden/metastatisk bløddelssarkom Fase 2 Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
M18-868 Et randomiseret, ublindet, multicenter fase 3 forsøg der sammenligner virkningen af telisotuzumab vedotin (ABBV-399) med docetaxel hos forsøgsdeltagere med fremskreden ikke-småcellet lungekræft som har en overeksponering af proteinet c-Met og negativ EGFR (Wildtype) Fase 3 Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
M20DMY Internationalt prospektivt register af lokalbehandlinger af myxoid liposarkom Aarhus Universitetshospital
M22-132 Et fase 1b/2, åbent forsøg, der undersøger sikkerhed og tolerance af epcoritamab i kombination med anti-neoplastisk behandling hos patienter med Non-Hodgkin lymfom Fase 1
Fase 2
Aarhus Universitetshospital
MajesTEC-3 Et randomiseret fase-3 forsøg, der sammenligner teclistamab i kombination med daratumumab SC (kaldet Tec-Dara) med daratumumab SC, pomalidomid og dexamethason (kaldet DPd) eller daratumumab SC, bortezomib og dexamethason (kaldet DVd) hos forsøgsdeltagere med recidiverende eller refraktær myelomatose Fase 3 Recidiverende sygdom
Resistent sygdom
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
MajesTEC-4 Et fase 3-forsøg med teclistamab i kombination med lenalidomid versus lenalidomid alene hos deltagere med nydiagnosticeret myelomatose som vedligeholdelsesbehandling efter autolog stamcelletransplantation Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
MajesTEC-9 Et fase 3 randomiseret studie der sammenligner teclistamab monoterapi versus pomalidomid, bortezomib, dexamethason (PVd) eller carfilzomib, dexamethason (Kd) hos patienter med recidiverende eller refraktær myelomatose (MajesTEC-9) Fase 3 Recidiverende sygdom
Resistent sygdom
Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Gødstrup
Rigshospitalet
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
Målrettet behandling af patienter med blodsygdomme (PTH/CAG) Målrettet behandling af patienter med blodsygdomme Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
MASTER Behandling med atorvastatin versus placebo i tillæg til standardbehandlingen til patienter med hormonfølsom brystkræft Fase 3 Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3
Bornholm Hospital
Herlev Hospital
Hillerød - Nordsjællands Hospital
Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Gødstrup
Rigshospitalet
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Sygehus Sønderjylland - Sønderborg
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
MBS8-101 Et åbent fase I-, multicenter-, dosiseskaleringsforsøg til fastlæggelse af sikkerhed og foreløbig virkning af MBS8(1V270) administreret intravenøst til kræftpatienter med fremskredne solide tumorer Fase 1 Stadie 3
Stadie 4
Rigshospitalet
MCLA-128-CL01 Et fase I/II-forsøg af MCLA-128, et fuld-længde IgG1 bispecifikt antistof mod HER2 og HER3, til patienter med solide tumorer (eNRGy) Fase 1
Fase 2
Stadie 3
Stadie 4
Rigshospitalet
MECORA Metforminbehandling i forbindelse med operation for kræft i tyktarmen Fase 2 Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3
Sjællands Universitetshospital - Køge
MEFO studiet Præoperativ endoskopisk behandling med fosfomycin og metronidazol hos patienter med højresidig coloncancer og colonadenom: et klinisk proof-of-concept interventionsstudie Fase 2 Herlev Hospital
Sjællands Universitetshospital - Køge
MEMBRAINS Effekten af immunterapi hos patienter med modermærkekræft, der har spredt sig til hjernen, og som samtidigt behandles med binyrebarkhormon Fase 2 Stadie 4 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
MERLIN Fase II multicenter klinisk forsøg: mosunetuzumab ved tidlig tilbagefald af follikulært lymfom i de nordiske lande (NLG-FL6/ML43841/ MERLIN) Fase 2 Recidiverende sygdom
Resistent sygdom
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
Met-ctDNA Den prognostiske betydning af tidlig ændring i ctDNA under systemisk behandling for metastaserende sygdom Stadie 4 Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aarhus Universitetshospital
MICRO Methylphenidat til behandling af træthed ved hæmatologiske cancer. Et randomiseret, dobbelt-blindet, placebokontrolleret, CROssover studie Fase 3 Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Gødstrup
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
miRNA Nye biomarkører for opsporing af testikelkræft og mandlig infertilitet Rigshospitalet
MK-1026-003 Et fase II forsøg hvor effekten samt sikkerheden af MK-1026 til patienter med hæmatologiske kræftsygdomme undersøges Fase 2 Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Aalborg Universitetshospital
MK-1308A-008 Et forsøg hvor MK-1308A (quavonlimab og pembrolizumab) sammenlignes med andre behandlinger til patienter med en bestemt type tyk- og endetarmskræft (høj mikrosatellitinstabilitet eller mismatch repair-defekt) Fase 2 Stadie 4 Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Gødstrup
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
MK-3475-04A Keymaker Klinisk fase 1/2 forsøg med eksperimentel behandling til patienter med kræft i blæren eller urinvejene (urothelial kræft) med spredning til omkringliggende væv eller andre organer, som ikke har responderet tilstrækkelig på tidligere behandling (delforsøg 04A) Fase 1
Fase 2
Stadie 3
Stadie 4
Rigshospitalet
ML DS 2006 Myeloid Leukemia Downs Syndrome 2006 Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
MOGAT Et ikke-blindet, fase II, multicenterforsøg med anti-CCR4 monoklonalt antistof (mogamulizumab) og TSEB (elektronstrålebehandling af hele huden) hos patienter med stadie IB-IIB T-celle hudlymfom Fase 2 Stadie 1
Stadie 2
Rigshospitalet
MOMENTUM Et randomiseret, dobbeltblindet, fase 3-forsøg til evaluering af aktiviteten af momelotinib (MMB) sammenlignet med danazol (DAN) hos symptomatiske, anæmiske forsøgspersoner med primær myelofibrose (PMF), post-polycytæmia vera (PV) myelofibrose eller post-essentiel trombocytæmi (ET) myelofibrose, som tidligere har modtagetbehandlingmed JAK-hæmmer Fase 3 Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
MonAlec Undersøgelse af cirkulerende tumor DNA hos NSCLC-patienter behandlet med alectinib Sjællands Universitetshospital - Næstved
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
MR af hjerne MR til tidlig respons evaluering af strålebehandling af hjernemetastaser Stadie 4 Herlev Hospital
MRTX849 Et randomiseret fase 3-forsøg med MRTX849 i kombination med cetuximab sammenlignet med kemoterapi hos patienter med fremskreden tyk- og endetarmskræft med KRAS G12C-mutation, som oplever sygdomsprogression under eller efter standard førstelinjebehandling. Fase 3 Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
MYTHIC RP 6306 FIH Fase 1-forsøg om sikkerhed, farmakokinetik, farmakodynamik og foreløbig klinisk aktivitet af RP-6306 hos patienter med fremskredne solide tumorer Fase 1 Stadie 3
Stadie 4
Rigshospitalet
NARLAL 2 Strålebehandling til lokalt avanceret lungekræft - Heterogen FDG-guidet dosiseskalering med samtidig Navelbine Fase 3 Stadie 2
Stadie 3
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Nationalt Myelomatoseprojekt, palliativ behandling/ Vertebroplastik Palliativ behandling af myelomatose-patienter med smertefulde vertebrale læsioner. Et tværsektorielt randomiseret kontrolleret studie af vertebroplastik i tillæg til vanlig behandling Fase 1
Fase 2
Fase 3
Hillerød - Nordsjællands Hospital
Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Gødstrup
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
NAV-1003 Et fase 1-forsøg med SHP2-hæmmere BBP-398 (tidligere kendt som IACS-15509) i kombination med KRAS-G12C-hæmmere sotorasib hos patienter med fremskredne solide tumorer og en KRAS-G12C-mutation Fase 1 Stadie 3
Stadie 4
Rigshospitalet
Navigate – individuel støtte til sårbare lungekræftpatienter Navigate – Intervention til forbedring af overlevelse blandt sårbare lungekræftpatienter Alle stadier Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Sygehus Sønderjylland - Sønderborg
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
NAVIGATE (LOXO-TRK-15002) Et fase 2 basket-studie af oral indtagelse af TRK-hæmmeren LOXO-101 til patienter med NTRK fusion-positive tumorer Fase 2 Stadie 4 Rigshospitalet
NeoCol Neoadjuverende kemoterapi versus standard behandling til patienter med lokal avanceret coloncancer (NeoCol). Fase 3 Neoadjuverende
Stadie 3
Bispebjerg Hospital
Herlev Hospital
Hvidovre Hospital
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
NEOLAR Neoadjuverende kemoterapi alene sammenlignet med standardbehandling for lokalavanceret rektumcancer: et randomiseret fase II forsøg. Fase 2 Stadie 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
New BEACON BEACON regime med cetuximab hver anden uge – Cetuximab givet hver anden uge sammen med encorafenib til tidligere behandlede patienter med BRAF-muteret metastatisk colorektal cancer. Et Nordisk fase II studie. Fase 2 Stadie 4 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Niip - CheckMate 8HW Et fase 3b, randomiseret klinisk studie af nivolumab alene, nivolumab i kombination med ipilimumab eller investigators valg af kemoterapi hos patienter med metastatisk kolorektalcancer med høj mikrosatellit instabilitet (MSI-H) eller defekt i mismatch reparations-system (dMMR). Fase 3 Stadie 4 Herlev Hospital
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
NIVO-ALCL Fase 2-forsøg med nivolumab til recidiveret/resistent ALK+ storcellet anaplastisk lymfom hos børn og voksne for at vurdere respons hos patienter med progressiv sygdom (kohorte 1) eller som konsoliderende immunterapi hos patienter i komplet remission efter recidiv (kohorte 2) Recidiverende sygdom
Resistent sygdom
Afdeling uden for Danmark
Rigshospitalet
NOAC 9 Opfølgningsprogram efter behandling for analkræft – en nordisk undersøgelse af betydningen af test for cirkulerende kræft-DNA i forhold til billeddiagnostik Fase 2 Herlev Hospital
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aarhus Universitetshospital
NOPHO leukæmi biobank Nordisk biobank omfattende tumormateriale på børn med nydiagnosticeret leukæmi eller recidiv heraf Recidiverende sygdom
Ukendt stadie
Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
Nordic En Bloc Trial Forsøgets lange titelNordic En Bloc Trial – A multicenter randomised trial on En Bloc-resection of non-muscle invasive bladder tumours Afdeling uden for Danmark
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Gødstrup
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
NordicTrip Et translationelt randomiseret fase III studie, der undersøger effekten af tillæg af capecitabin til carboplatin-baseret kemoterapi hos tidlig ER og HER2 negativ brystkræft Fase 3 Stadie 2
Stadie 3
Afdeling uden for Danmark
Herlev Hospital
Hillerød - Nordsjællands Hospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital - Næstved
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Sygehus Sønderjylland - Sønderborg
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
NP30179 Et multicenter, åbent, fase-1 forsøg for at evaluere sikkerhed, tolerabilitet og farmakokinetik ved stigende doser af RO7082859, indgivet efter fast, enkelt dosis af obinutuzumab (Gazyva®/Gazyvaro) i patienter med recidiverende/refraktær B-celle, non-Hodgkin lymfom. Fase 1 Rigshospitalet
NP39488 Et åbent, multicenter, fase 1b-forsøg med RO7082859 og atezolizumab (plus en enkelt forbehandlingsdosis med obinutuzumab) til voksne patienter med recidiverende/refraktær non-hodgkins B-cellelymfom. Fase 1 Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
NP40126 Et fase 1b-forsøg for at vurdere RO7082859 i kombination med rituximab (R) eller obinutuzumab (G) plus cyclophosphamid, doxorubicin, vincristin og prednison (CHOP) hos forsøgspersoner med recidiverende, refraktært non-Hodgkins lymfom (R/R NHL) eller hos forsøgspersoner med ubehandlet diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL). Fase 1 Rigshospitalet
NP41300 Et åbent, multicenter dosiseskalerings fase l forsøg med henblik på at vurdere sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetikken, farmakodynamikken og den forløbige antitumoraktivitet af RO7247669, et PD-1/LAG3 bispecifikt antistof, hos patienter med fremskreden og/eller metastatisk kræftsygdom. Fase 1 Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
OBANORES Heling af anastomose (tarmsammensyning) forseglet med koncentrat af patientens blod efter operation for endetarmskræft. Fase 2 Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3
Aarhus Universitetshospital
Observationsstudie af BTK C481 mutationer hos patienter med CLL/SLL Observationsstudie af Bruton Tyrosinkinase (BTK) C481 mutationer hos patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) og småcellet lymfocytært lymfom (SLL) Aarhus Universitetshospital
Olaparib Astra Zeneca Et åbent fase-I parallelgruppeforsøg til undersøgelse af olaparib mht. sikkerhed, tolerabilitet, virkning og farmakokinetik hos pædiatriske patienter med solide tumorer Fase 1 Progredierende sygdom
Recidiverende sygdom
Resistent sygdom
Rigshospitalet
Olaparib, MK7339-002-00 Et fase 2 studie af olaparib monoterapi hos deltagere med tidligere behandlet, homolog rekombinationsreperations mutation (HRRm) eller homolog rekombinationsdefekt (HRD) positiv fremskreden cancer. Fase 2 Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
Rigshospitalet
OPRA Undersøgelse af væv og blod hos kræftpatienter med henblik på målrettet behandling af kræftsygdommen (Oncology Precision Medicine Project Aarhus). Aarhus Universitetshospital
OPTIMISE Optimering af behandlingsvalg og follow-up ved oligometastatisk kolorektalkræft – et ctDNA guidet fase 2 randomiseret forsøg Fase 2 Stadie 4 Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aarhus Universitetshospital
OxaNeuro En lodtrækningsundersøgelse, der skal belyse, om føleforstyrrelser efter behandling med kemoterapi kan forebygges eller lindres ved indtagelse af fiskeolie sammenlignet med planteolie Adjuverende Odense Universitetshospital
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
PACE-Mobil-PBL En rehabiliterende indsats til ældre patienter med bugspytkirtelkræft, galdevejs‐/galdeblærekræft eller lungekræft Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
PARAT Palliativ stråleterapi til patienter med lungekræft - et randomiseret multicenter fase III forsøg Fase 3 Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital - Næstved
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
PAVO Langtids-opfølgning af patienter behandlet med lentivirus baseret CAR T-celle terapi Rigshospitalet
PEAK Et randomiseret, åbent, klinisk multicenter fase 3-forsøg til undersøgelse af CGT9486 + sunitinib vs. sunitinib hos forsøgspersoner med lokalt fremskredne, inoperable eller metastatiske gastrointestinale stromale tumorer Fase 3 Stadie 3
Stadie 4
Aarhus Universitetshospital
Perioperative Interferon-alfa2a Effekt af lavdosis interferon-alfa2a på perioperativ immunsuppression Fase 2
Fase 3
Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3
Sjællands Universitetshospital - Køge
PERSIMUNE (biobank) Febril neutropeni blandt kræftpatienter i behandling med kemoterapi, udvikling af et værktøj til at vurdere risikoen for den enkelte patient. Rigshospitalet
PIPAC-OPC3 Adjuverende behandling med forstøvet kemoterapi, som frigives direkte i bughulen, efter operation for kræft i tyktarmen. Fase 2 Stadie 2
Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
PLAN-A Markører Prædiktive og prognostiske markører ved strålebehandling af anal cancer Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3
Herlev Hospital
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aarhus Universitetshospital
POD1UM-303 Et fase 3, globalt, dobbeltblindet, ranomiseret multicenterforsøg til vurdering af carboplatin-paclitaxel sammen med INCMGA00012 eller placebo hos deltager med inoperabelt lokalt tilbagevendende eller metastatisk planocellulært karcinom i analkanalen, som ikke tidligere har været behandlet med systemisk kemoterapi Fase 3 Stadie 3
Stadie 4
Gentofte Hospital
Herlev Hospital
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
PolarBear Et randomiseret, multicenter fase III-forsøg, der sammenligner behandling med R-mini-CHOP med R-mini-CHP + polatuzumab vedotin til patienter med diffust storcelle B-celle lymfom Fase 3 Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Gødstrup
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
Prædiktive biomarkører ved metastatisk modermærkekræft Prædiktive biomarkører for immun checkpointhæmmere behandling Stadie 4 Aarhus Universitetshospital
Pre-Can Præscreening af lægemidler efter genanalyse med henblik på målrettet behandling. Rigshospitalet
Precanu Hyppighed og klassificering af akut stråleinduceret diarré hos patienter med prostata og endetarmskræft under kurativ ekstern strålebehandling Herlev Hospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
PRECODE Præcisionsmedicin inden for kræftbehandling på Odense Universitets Hospital, OUH Odense Universitetshospital
PreVent-ACaLL Korttids kombinationsbehandling med acalabrutinib og venetoclax for nydiagnosticerede patienter med CLL i højrisiko for infektioner og/eller tidlig behandling, der ikke opfylder IWCLL kriterierne for behandling. Et randomiseret forsøg med ekstensiv immunfænotypebestemmelse. Fase 2
Fase 3
Regionshospitalet Gødstrup
Rigshospitalet
Prima B Prospektiv indsamling af blodprøver hos patienter med cancer mammae – giver biomarkører i blod ny information om diagnose, behandlingseffekt, bivirkninger og prognose? Recidiverende sygdom
Stadie 4
Herlev Hospital
PRIMORDIUM Et videnskabeligt forsøg til vurdering af effekt og sikkerhed af apalutamid til behandlingen af højrisiko hormonfølsom prostatakræft vurderet ved billeddannende teknik Fase 3 Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
PROPANE Et fase 2 forsøg med propanolol i kombination med pembrolizumab til patienter med fremskreden angiosarkom eller udifferentieret pleomorf sarkom Fase 2 Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
Aarhus Universitetshospital
Prosalbra Indvendig strålebehandling ved lokalt tilbagefald af prostatakræft Fase 2 Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
ProSeq Cancer En prospektiv undersøgelse af omfattende genomiske analyser hos patienter med uhelbredelig kræft, med henblik på målrettet behandling. Stadie 3
Stadie 4
Aalborg Universitetshospital
PRO-SID eller Octapharma Dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret prospektivt fase 3 forsøg til vurdering af virkningen og sikkerheden ved Panzyga til forebyggelse af primære infektioner hos patienter med kronisk lymfatisk leukæmi Fase 3 Regionshospitalet Gødstrup
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
PROstate PROTON Trial 1 Undersøgelse af behandling med røntgenstråler eller protonstråler til patienter med højrisiko prostatakræft samt tillægsbehandling med hormoner Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital - Næstved
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aarhus Universitetshospital
ProTarget Et dansk, nationalt lægemiddelforsøg hvor målrettet kræftbehandling baseret på genomisk profilering undersøges Fase 2 Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Gødstrup
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital - Næstved
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
PROTECT Proton versus røntgen bestråling samt kemoterapi og efterfølgende operation for kræft i spiserøret Fase 3 Neoadjuverende Aarhus Universitetshospital
Protonbehandling til patienter med kræft i leveren Et nationalt fase II studie af protonterapi til patienter med kræft i leveren Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
PSMAddition Et internationalt prospektivt, åbent, randomiseret fase III-forsøg, der sammenligner 177Lu-PSMA-617, i kombination med standardbehandling, med standardbehandling alene, hos voksne, mandlige patienter med metastatisk hormonfølsom prostatakræft (mHSPC) Fase 3 Stadie 4 Rigshospitalet
QoLATI - DAHANCA 34 Livskvalitet efter robotkirurgisk behandling sammenlignet med strålebehandling hos patienter med tidlige stadier af mundsvælgkræft: En national randomiseret undersøgelse. Fase 2 Stadie 1
Stadie 2
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital - Næstved
Aarhus Universitetshospital
Quizartinib Et fase 1 og 2, multicenter, dosisekskalerings studie til vurdering af sikkerhed, farmakokinetik og -dynamik af Quizartinib i kombinationsbehandling med kemoterapi eller som fortsat monoterapi hos børn med AML med FLT3-ITD (intern tandem duplikation) mutation. Fase 1
Fase 2
Afdeling uden for Danmark
Rigshospitalet
REBECCA Biomarkører hos patienter med colorektal cancer – giver de ny information om diagnose, behandlingseffekt, bivirkninger og prognose? Alle stadier Herlev Hospital
ReCaP Dataindsamling hos patienter i præoperativ strålebehandling af endetarmskræft Neoadjuverende Aarhus Universitetshospital
rEECur Internationalt randomiseret kontrolleret forsøg med kemoterapi til recidiveret eller primært refraktært Ewings sarkom Fase 2
Fase 3
Recidiverende sygdom
Resistent sygdom
Afdeling uden for Danmark
Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
Relatlimab (CA224-047 ) Et randomiseret, dobbelt-blindet fase 2/3 studie af relatlimab i kombination med nivolumab vs. nivolumab hos deltagere med tidligere ubehandlet metastatisk eller ikke-resektabelt malignt melanom Fase 2
Fase 3
Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
ReRadII Pencil beam protonterapi til behandling af pelvis recidiv hos patienter med rectumcancer der tidligere er behandlet med stråleterapi Fase 2 Recidiverende sygdom Aarhus Universitetshospital
ReRadIII Pencil beam protonterapi for recidiv af analkræft hos patienter tidligere behandlet med stråleterapi (DACG5) Fase 2 Recidiverende sygdom Aarhus Universitetshospital
RESET-C Effekt af immunterapi før operation til patienter med tyktarmskræft af typen dMMR uden spredning Fase 2 Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3
Bispebjerg Hospital
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Randers
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
RESET-R Immunterapi til patienter med tidlig dMMR rektumcancer Fase 2 Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
RESILIENCE Remote iskæmisk prækonditionering hos patienter med lymfom som modtager antracykliner Fase 2 Aarhus Universitetshospital
REST Et fase 2, single-arm, åbent, multicenter studie til vurdering af minimal restsygdom efter isatuximab kombineret med bortezomib og lenalidomid med minimal dexamethason hos patienter med nydiagnosticeret myelomatose, som ikke egner sig til stamcelletransplantation Fase 2 Aarhus Universitetshospital
ROAR-A Daglig tilpasset strålebehandling ved anal cancer Fase 2 Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3
Herlev Hospital
Robust (BP41628) Et åbent, multicenter, randomiseret fase 1a/1b-forsøg med dosiseskalering og udvidelse med henblik på at vurdere sikkerheden og anti-tumoraktivitet af RO7284755, et immuncytokin bestående af IL-2-variant (IL-2V) rettet mod PD-1, alene eller i kombination med atezolizumab hos patienter med udbredt kræftsygdom med eller uden metastaser Fase 1 Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
Rigshospitalet
Roche GO42286 Et åbent, multicenter, fase 1 og fase 2 forsøg til vurdering af sikkerhed, farmakokinetik og effekt ved Alectinib behandling af børn med ALK fusion-positiv tumor (fraset lymfom) og for anden tidliere behandling har været ineffektiv og hvor der ikke foreligger andre behandlingstilbud. Fase 1
Fase 2
Afdeling uden for Danmark
Rigshospitalet
SABLe Selinexor med skiftevis bortezomib eller lenalidomid plus dexamethason hos patienter med nyligt diagnosticeret og ikke-transplanterbart myelomatose Fase 2 Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Gødstrup
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Aalborg Universitetshospital
SBRT vs. MWA Stereotaktisk strålebehandling og mikrobølgebehandling af patienter med metastatisk sygdom i leveren Fase 2 Stadie 4 Rigshospitalet
SCAN-ALL En nordisk undersøgelse af forekomsten af mutationer hos patienter med kronisk myeloid leukæmi eller Philadelphia positiv akut lymfoblastær leukæmi Odense Universitetshospital
SCO-101 (Corist) Et fase II forsøg af SCO-101 i kombination med FOLFIRI til patienter med udbredt kolorektalkræft der har udviklet resistens overfor behandling med FOLFIRI Fase 2 Stadie 4 Herlev Hospital
Hillerød - Nordsjællands Hospital
Sygehus Sønderjylland - Sønderborg
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
Seamark Et fase 2, randomiseret, ublindet forsøg med encorafenib og cetuximab plus pembrolizumab versus pembrolizumab alene hos deltagere med ubehandlet BRAF V600E-muteret, MSI H/DMMR metastatisk colorektal cancer Fase 2 Stadie 4 Gentofte Hospital
Herlev Hospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
Seludex International fase 1 og fase ekspansionsforsøg med MEK-hæmmeren selumetinib i kombination med dexamethason til refraktær/recidiveret RAS-muteret ALL hos børn og voksne. Fase 1
Fase 2
Afdeling uden for Danmark
Rigshospitalet
SENTIREC I Kortlægning af sentinel node (skildvagtslymfeknuden) med robotassisteret nær-infrarød fluorescens billeddannelse hos kvinder med livmoderhals- og livmoderkræft Stadie 1 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
SENTIREC II Kortlægning af sentinel node (skildvagtslymfeknuden) med robotassisteret nær-infrarød fluorescens billeddannelse hos kvinder med livmoderhals- og livmoderkræft Stadie 1 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
SENTIVUC I Optisk-vejledt Sentinel Node Biopsi til stadieinddeling af vulvacancer Stadie 1 Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
SENTIVUC II Optisk-vejledt Sentinel Node Biopsi til stadieinddeling af vulvacancer Stadie 1 Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
SINGLE Karakterisering af tumormikromiljøet med henblik på udvikling af mere effektiv immunterapi Herlev Hospital
SKYGLO Et multicenter-, randomiseret, åbent fase III-forsøg der sammenligner virkningen og sikkerheden af glofitamab (RO7082859) i kombination med polatuzumab vedotin plus rituximab, cyclophosphamid, doxorubicin og prednison (Pola-R-CHP) i forhold til Pola-R-CHP hos tidligere ubehandlede patienter med storcellet B-celle lymfom Fase 3 Aalborg Universitetshospital
Smoldering MM vaccination Vaccination mod PD-L1 til patienter med asymptomatisk myelomatose Fase 2 Herlev Hospital
SOFT SOFT – et fase 2 studie af stereotaktisk strålebehandling af bløddelsmetastaser under mellemgulvet Fase 2 Stadie 4 Herlev Hospital
Rigshospitalet
SPCG 15 Kirurgi eller strålebehandling ved lokalt udbredt prostatakræft – et åbent randomiseret forsøg Fase 3 Stadie 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
Stereotaktisk strålebehandling og mikrobølgebehandling af patienter med metastatisk sygdom i leveren Stereotaktisk strålebehandling vs. mikrobølgeablation til colorektal cancer patienter med metastatisk sygdom i leveren - et randomiseret fase II studie Fase 2 Stadie 4 Rigshospitalet
STRASS 2 Et randomiseret fase III-studie af neoadjuverende kemoterapi efterfulgt af operation versus operation alene for patienter med høj-risiko retroperitonealt sarkom Fase 3 Herlev Hospital
Aarhus Universitetshospital
STRICT & STAR-LUNG Study Et fase 2 studie med stereotaktisk strålebehandling af centrale metastaser i lungerne (STRICT-LUNG forsøg) og ultra-centrale metastaser i lungerne (STAR-LUNG forsøg) Fase 2 Stadie 4 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aarhus Universitetshospital
Successor-2 Et fase 3, to-trins, randomiseret, multicenter, åben-labelforsøg, der sammenligner CC-92480 (BMS-986348), carfilzomib og dexamethason (480Kd) versus carfilzomib og dexamethason (Kd) hos deltagere med tilbagevendende eller refraktær myelomatose Fase 3 Recidiverende sygdom
Resistent sygdom
Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aarhus Universitetshospital
Systematisk behovs- og risikoscreening Systematisk behovs- og risikoscreening til pårørende til patienter med fremskreden kræft. Validering af to korte screeningsredskaber til bedre pårørende støtte. Aarhus Universitetshospital
TACTI-003 En multicenter, åbent, randomiseret, fase II-undersøgelse til at undersøge et opløseligt LAG-3-fusionsprotein, eftilagimod alpha (efti: IMP321) i kombination med pembrolizumab (PD-1-antagonist) til første linje behandling af forsøgspersoner med uhelbredelig tilbagevendende eller metastatisk pladecellekarcinom i hoved og hals (HNSCC) Fase 2 Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
TAPISTRY TAPISTRY - Tumor-Agnostisk Præcision-Immunologisk Studie Targeteret Rationelt (Y). Fase 2 Afdeling uden for Danmark
Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
T-celle terapi kombineret med checkpoint inhibitorer T-celle terapi i kombination med checkpoint inhibitorer til patienter med metastatisk ovarie-, tuba- eller primær peritonealcancer Fase 1
Fase 2
Stadie 3 Herlev Hospital
Temple Et åbent, singlecenter fase 1b/2 forsøg med henblik på at vurdere sikkerhed, tolerabilitet og effekt af atezolizumab i kombination med thiopuriner hos deltagere med fremskreden og/eller metastatisk kræftsygdom Fase 1
Fase 2
Stadie 3
Stadie 4
Rigshospitalet
Terapeutisk lægemiddelmonitorering ved mRCC Terapeutisk lægemiddelmonitorering: Mod bedre behandling for patienter med metastatisk nyrekræft Stadie 4 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
TeyCar Kardiotoksicitet ved behandling med Teysuno (S-1): Et prospektivt elektrokardiografisk, ekkokardiografisk og biomarkør studie Alle stadier Herlev Hospital
THORA Et randomiseret fase 2 studie, som sammenligner 2 regimer med hyperfraktioneret lungebestråling hos patienter med småcellet lungekræft (SCLC) og begrænset sygdom (THORA-studiet). Fase 2 Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3
Rigshospitalet
TIL-2 Videnskabeligt forsøg med T-celle baseret immunterapi sammenlignet med ipilimumab behandling af patienter med modermærkekræft, der har spredt sig Fase 3 Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
TIM3 - NP40435 Et åbent, multicenter dosiseskalerende fase I forsøg med henblik på at vurdere sikkerheden, farmakokinetikken og den foreløbige anti-tumoraktivitet af RO7121661, et PD-1/TIM-3 bispecifikt antistof, hos patienter med fremskredne og/eler metastatiske solide tumorer, efterfulgt af tumorspecifikke udvidelseskohorter Fase 1 Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
Rigshospitalet
TIP Den prædiktive værdi af in-vitro testning af tumoroider for følsomhed over for antineoplastiske stoffer hos patienter med metastaserende pancreas cancer Stadie 4 Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Toco-CoR Tocotrienol og bevacizumab til metastatisk colorektal cancer - et randomiseret fase II markør studie Fase 2 Stadie 4 Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
TRacKING Den europæiske registerdatabase over NTRK-fusioner og andre sjældne fusioner Aarhus Universitetshospital
TRANSFORM-2 Et randomiseret, åbent fase III-forsøg til vurdering af sikkerhed og effekt af navitoclax i kombination med ruxolitinib sammenlignet med bedst tilgængelige behandling hos deltagere med tilbagefald/ refraktær myelofibrose Fase 3 Recidiverende sygdom
Resistent sygdom
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Transmuskulær Quadratus Lumborum nerveblokade til laparoskopisk hemikolektomi Forbedring af smertebehandlingen i forbindelse med kikkertoperation på grund af tyktarmskræft ved brug af Transmuskulær Quadratus Lumborum blokaden. En dobbeltblindet, randomiseret klinisk undersøgelse. Sjællands Universitetshospital - Køge
TRIDENT-1 Et kombineret fase 1 og fase 2 åbent forsøg til kortlægning af sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetik og behandlingseffekt af TPX-0005 på patienter med fremskreden solid tumor med ALK, ROS1 eller NTRK1-3 rearrangement Fase 1
Fase 2
Progredierende sygdom
Recidiverende sygdom
Resistent sygdom
Afdeling uden for Danmark
Rigshospitalet
TRITON3 Et multicenter, randomiseret, åbent fase 3 studie af rucaparib versus lægens valg af behandling af patienter med metastatisk kastrationsresitent prostatakræft associeret med mutation i homolog rekombination reperationsgen. Fase 3 Stadie 4 Herlev Hospital
Rigshospitalet
TROPION-Breast03 Et forsøg til vurdering af Dato-DXd med eller uden durvalumab versus forsøgslægens behandlingsvalg hos patienter med triplenegativ brystkræft i stadie I-III uden patologisk komplet respons efter neoadjuverende behandling og operation (TROPION-Breast03) Fase 3 Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Gødstrup
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital - Næstved
Sygehus Sønderjylland - Sønderborg
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
Umbrella UMBRELLA protokol til forbedring af behandling af børn med nyretumorer hos børn, teenagere og unge voksne uanset tumortype Fase 3 Afdeling uden for Danmark
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
UniforMM Et åbent, randomiseret fase IB/II-forsøg med henblik på at evaluere sikkerhed, tolerabilitet og klinisk aktivitet af behandlingskombinationer med forimtamig hos patienter med recidiverende eller refraktær myelomatose Fase 1
Fase 2
Progredierende sygdom
Recidiverende sygdom
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
VICTOR Venetoclax eller intensiv kemoterapi til behandling af gunstig risiko akut myeloid leukæmi: en molekylært styret fase 2-undersøgelse Fase 2 Aarhus Universitetshospital
VICTORIA Venetoclax og dexamethason i translokation (11;14) positiv myelomatose med tilbagefald eller behandlingssvigt. Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
VyClo/ITTC-092 Lang titel Et fase 1B-forsøg med Vyxeos® (liposomalt daunorubicin og cytarabin; CPX-351) kombineret med clofarabin hos børn med resistens eller recidiveret AML Fase 1 Recidiverende sygdom
Resistent sygdom
Rigshospitalet
WP42627 Et ikke-blindet multicenter-, dosiseskalerings- og ekspansions- fase-I forsøg til evaluvering af sikkerhed, farmakokinetik og anti-tumoraktivitet af RO7300490, et fibroblast- aktiveringsprotein-a (FAP)-rettet CD40-agonist, som monoterapi eller i kombination med atezolizumab hos deltager med fremskredne og/eller metastatiske solide tumorer Fase 1 Stadie 3
Stadie 4
Rigshospitalet
WP43295 Et åbent fase 1A/B multicenter-forsøg til evaluering af sikkerhed, farmakokinetik og foreløbig klinisk aktivitet af RO7276389 alene og i kombination med cobimetinib hos deltagere med BRAF-V600 mutationspositiv, fremskreden solid tumor og deltagere med BRAF-V600 mutationspositiv melanom med metastaser i centralnervesystemet Fase 1 Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
WW3 Randomiseret forsøg med standarddosis versus højdosis strålebehandling ved rektumbevarelse med kemo-stråleterapi til tidlig, lav og midtrektal cancer. Fase 2 Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3

Rigshospitalet
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
Xmab Et fase Ib, ikke-blinder, multicenter- og dosisoptrapningsforsøg til vurdering af sikkerheden og farmakokinetikken for XmAb24306 i kombination med daratumumab hos patienter med recidiveret/refraktær myelomatose Fase 1 Recidiverende sygdom Odense Universitetshospital
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt