Her kan du fremsøge aktuelle protokollerede undersøgelser i Danmark inden for kræftområdet og finde korte beskrivelser af de enkelte protokoller inden for onkologi, børnekræft, blodkræftsygdomme (hæmatologi) og cancer kirurgi. 

Databasen drives i et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse og DCCC. Indholdet i databasen kommer bl.a. fra de Kliniske Forskningsenheder på hospitalerne. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke garantere, at alle aktive kliniske protokoller er inkluderet i oversigten. Protokoller opdateres løbende og senest med et interval hver tredje måned. Fagpersoner opfordres til at skrive til protokoller@cancer.dk med oplysninger om nye protokoller. Hent skema til udfyldelse af oplysninger om nye protokoller her

Klik på overskriften og læs mere om den enkelte protokol, som åbner i et nyt vindue. Nogle internetbrowsere blokerer som standard automatiske pop op-vinduer. Vær derfor opmærksom på at tillade pop up-vinduer fra hjemmesiden for at læse mere om hver enkelt protokol. 

Søgeresultat:   
Kort titel Forklarende titel Fase Stadier Hospitaler
A2G-1a Standard risk Reduktion af toksicitet med bevarelse af helbredelsesrate ved behandling af standard risiko ALL uden anvendelse af anthracyklin i den sene induktionsfase Fase 3 Stadie 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
AA1833 Videnskabeligt forsøg til behandling af modermærkekræft, ikke-småcellet-lungekræft og blærekræft med spredning med personspecifik kræftvaccine (neo-antigen-vaccine) i kombination med standard immunterapi. Fase 1 Herlev Hospital
ACE-CL-311 Et randomiseret, åbent fase 3 forsøg på flere centre til undersøgelse af virkningen og sikkerheden ved acalabrutinib (ACP-196) i kombination med venetoclax med og uden obinutuzumab sammenlignet med investigators valg af kemoimmunoterapi hos patienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukæmi uden del(17p) eller TP53 mutation Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Aarhus Universitetshospital
ACHILES Et randomiseret fase II studie, der sammenligner atezolizumab efter konkomitant kemo-stråleterapi med kemo-stråleterapi alene i småcellet lungecancer med begrænset sygdom Fase 2 Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
ACTICCA-1 Kemoterapi og observation sammenlignet med observation alene efter operation for galdevejskræft Fase 3 Adjuverende Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
ADA Betydningen af anti-drug antistoffer hos patienter med malignt melanom i behandling med biologiske lægemidler Stadie 4 Herlev Hospital
ADORE Et randomiseret, ublindet fase I/II åben platform studie til vurdering af sikkerhed og virkning af nye kombinationer med ruxolitinib hos myelofibrose-patienter Fase 1
Fase 2
Rigshospitalet
AGO-OVAR 2.29 Atezolizumab i kombination med bevacizumab og kemoterapi versus bevacizumab og kemoterapi i tilbagevendende kræft i æggestokkene – et randomiseret fase III forsøg Fase 3 Stadie 4 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
AIMSS Målrettet fysioterapeutisk behandling af aromatasehæmmer-associeret muskelsmerter hos brystkræftopererede kvinder Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3
Bispebjerg Hospital
Frederiksberg Hospital
Rigshospitalet
ALICE Et randomiseret, placebo-kontrolleret fase 2 studie, som evaluerer atezolizumab kombineret med immunogen kemoterapi hos patienter med metastatisk triple-negativ brystkræft Fase 2 Stadie 3
Stadie 4
Rigshospitalet
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Alina/BO40336 Et fase 3, ikke-blindet, randomiseret studie til at evaluere effekt og sikkerhed af adjuverende alectinib versus adjuverende platin-baseret kemoterapi hos patienter med komplet resekteret stadie Ib (tumorer større end eller lig med 4 cm) til stadie IIIa anaplastisk lymfom kinase (ALK) positiv ikke-småcellet lungekræft Fase 3 Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3
Odense Universitetshospital
ALLTogether-1-A ALLTogether behandlingsprotokol for børn og unge voksne (1-45 år) med nydiagnosticeret akut lymfoblastisk leukæmi (ALL) Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
AML-18 Et studie for ældre patienter med akut myeloid leukæmi og høj-risiko myelodysplastisk syndrom. Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
AMPERE Undersøgelse af organernes bevægelighed under kemo-strålebehandling af endetarmskræft Aalborg Universitetshospital
AMPLITUDE Klinisk fase III, randomiseret, placebokontrolleret, dobbelt-blindet forsøg af niraparib kombineret med abirateron og prednison versus abirateron og prednison som behandling af metastatisk kastration-sensitiv prostatakræft (mCSPC) med deleterious germline eller somatisk homolog recombination repair (HRR) genmutation Fase 3 Stadie 4 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital - Næstved
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
Antihistamin mod prostatakræft Ebastin i kombination med docetaxel til kastrations-resistente prostatakræftpatienter. Fase 2 Stadie 4 Rigshospitalet
ARG-1 Arginase-1 peptidvaccine til behandling af patienter med spredt kræftsygdom. Fase 1 Stadie 4 Herlev Hospital
ASPECT Personlig innovativ tilgang til strålebehandling af lungekræft Fase 2 Stadie 2
Stadie 3
Stadie 4
Aarhus Universitetshospital
ASSURE (ACE-312) Et fase 3b, multicenter, ublindet, single-arm studie med acalabrutinib (ACP-196) hos patienter med kronisk lymfatisk leukæmi. Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
ATHENA Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret fase 3-multicenterforsøg med ovariecancerpatienter med henblik på evaluering af rucaparib og nivolumab som vedligeholdelsesbehandling efter respons på platinbaseret frontlinje kemoterapi. Fase 3 Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
ATOR-1015 Et fase 1, multicenter, åbent dosiseskalerende studie hos patienter med fremskredne og/eller refraktære solide tumorer, der evaluerer sikkerheden af intravenøst administreret ATOR-1015. Fase 1 Stadie 3
Stadie 4
Rigshospitalet
Autoimmunitet ved knoglemarvssvigt Herlev Hospital
BCHILD Et fase I/II studie af bosutinib til børn med kronisk myeloid leukæmi som er resistente eller intolerante overfor mindst én tidlige givet tyrosin-kinase inhibitor (ITCC-054/AAML1621). Fase 1
Fase 2
Alle stadier
Resistent sygdom
Afdeling uden for Danmark
Rigshospitalet
Bcl-XL Fase I undersøgelse af vaccinen Bcl-XL_42-CAF09b til belysning af sikkerhed og immunologisk effekt hos patienter med prostatakræft og lymfeknudemetastaser. Fase 1 Herlev Hospital
BEACON ITCC-032 Et randomiseret fase 2b-studie med bevacizumab føjet til temozolamid +/- irinotecan til børn med refraktært/recidiveret neuroblastom. Fase 2 Alle stadier
Recidiverende sygdom
Rigshospitalet
BeTo-Ovar Bevacizumab og tocotrienol til behandling af tilbagefald af kræft i æggestokkene baseret på en tumormarkør i blodet. Fase 2 Recidiverende sygdom Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
BILTRACTO Et fase 2-forsøg for patienter med lokalt fremskreden eller spredt kræft i galdevejene, som behandles med cisplatin og gemcitabin med eller uden tocilizumab. Fase 2 Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
BioHeart I Biomarkører for hjertesvigt hos patienter i behandling med antracyklinerne doxorubicin, epirubicin, daunorubicin og dactinorubicin samt patienter i behandling med trastuzumab (Herceptin) plus pertuzumab (Perjeta) – bidrager de til monitorering og prognose af hjertets funktion? Herlev Hospital
BioNis Non-interventions biomarkørstudie på patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) fra histologisk verificeret adenokarcinom som er egnet til behandling med Vargatef® ifølge det godkendte produktresumé. Recidiverende sygdom
Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
BIOPAC BIOmarkører ved mistanke om og ved Pancreas Cancer (BIOPAC) - giver de ny information om sygdommen og forbedret monitorering og prognosticering af patienterne? Fase 2 Herlev Hospital
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
BMS CA209-848 Et randomiseret, åbent, fase 2 studie af nivolumab i kombination med ipilimumab eller nivolumab monoterapi til patienter med fremskredne eller metastaserende solide tumorer med høj tumor mutationsbyrde (TMB-H). Fase 2 Stadie 3
Stadie 4
Rigshospitalet
B-NHL 2013 Behandlingsprotokol for NHL-BFM og NOPHO studiegrupperne for modent, aggressivt B-celle lymfom og leukæmi hos børn og teenagere. Alle stadier Afdeling uden for Danmark
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
BNP Bevaret nyrefunktion efter nyrekirurgi Roskilde
Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
BO41843 Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, fase III-multicenterforsøg, der evaluerer effekten og sikkerheden af GDC-9545 kombineret med palbociclib sammenlignet med letrozol kombineret med palbociclib hos patienter med østrogenreceptor-positiv, HER2-negativ lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft Fase 3 Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital - Næstved
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
BONE Knogleheling under ninlaro eksponering. Et ublindet fase 2 single-center studie. Fase 2 Odense Universitetshospital
BoneBio II Kan brystkræftpatienters følsomhed overfor zoledronsyre forudsiges? Stadie 4 Odense Universitetshospital
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
BonemetPAIN Undersøgelse af smertefænotype hos patienter med knoglemetastaser Stadie 4 Herlev Hospital
Hillerød - Nordsjællands Hospital
Rigshospitalet
BONY-M Stereotaktisk strålebehandling af knoglemetastaser hos patienter med oligometastatisk sygdom - et fase II studie. Fase 2 Stadie 4 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
BosuPeg Et forsøg om virkningen og sikkerheden af langtidsvirkende lavdosis ropeginterferon hos patienter med kronisk myeoid leukæmi, der behandles med bosutinib fra diagnosetidspunktet: et randomiseret prospektivt forsøg. Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
BP40087 FAP Et åbent, multicenter, dosiseskalerende fase Ia/Ib forsøg, som skal vurdere sikkerheden, farmakokinetikken og den foreløbige antitumoraktivitet for RO7122290, et fibroblast aktiveringsprotein-a (FAP), der er målrettet 4-1BB-ligand (CD137L), med eller uden forbehandling med obinutuzumab hos patienter med fremskredne og/eller metastatiske solide tumorer som monoterapi eller i kombination med atezolizumab efterfulgt af tumorspecifikke udvidelseskohorter. Fase 1 Stadie 3
Stadie 4
Rigshospitalet
BP41072 Et åbent, fase 1 forsøg med henblik på at vurdere sikkerheden, farmakokinetikken og den foreløbige antitumoraktivitet af RO7227166 (en CD19-målrettet 4-1BB-ligand) i kombination med obinutuzumab og i kombination med RO7082859 (CD20 - TCB) efter forbehandling med obinutuzumab hos patienter med recidiverende eller refraktær B-celle non-Hodgkin lymfom. Fase 1 Rigshospitalet
BP42233 Et ikke-blindet, multicenter-, fase I-forsøg til vurdering af sikkerhed og farmakokinetik for stigende doser af RO7425781 hos forsøgspersoner med recidiverende eller refraktært multipel myelom (myelomatose) Fase 1 Rigshospitalet
BP42772 (TALIOS) Et randomiseret, blindet, aktivt kontrolleret fase II-forsøg med 3 grupper med RO7121661, et PD1-TIM3 bispecifikt antistof, og RO7247669, et PD1-LAG3 bispecifikt antistof, sammenlignet med nivolumab hos forsøgspersoner med fremskreden eller metastatisk pladecellekarcinom i spiserøret Fase 2 Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
BREACE Træning for ældre kvinder med brystkræft der modtager medicinsk behandling - et randomiseret, kontrolleret studie. Alle stadier Herlev Hospital
BYLieve Et ikke-komparativt, åbent, multicenter fase II forsøg med tre kohorter til bestemmelse af sikkerhed og effekt af alpelisib i kombination med fulvestrant eller letrozol hos patienter med PIK3CA-muteret, HR-positiv, HER2-negativ fremskreden brystkræft, der er forværret under eller efter tidligere behandling. Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
CA9UP Et åbent fase II forsøg med nivolumab og bevacizumab til patienter med recidiv af glioblastoma multiforme efter standard behandling med temozolomid og strålebehandling. Fase 2 Recidiverende sygdom Rigshospitalet
CaEP-B Fase II undersøgelse af den histopatologiske effekt af calcium elektroporation ved behandling af kræft i huden Fase 2 Sjællands Universitetshospital - Næstved
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
CaEP-R Fase II undersøgelse af behandling af kræft i huden med calcium elektroporation Afdeling uden for Danmark
Sjællands Universitetshospital - Næstved
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Calcium elektroporation til behandling af tyk- og endetarmskræft Calcium elektroporation til behandling af tyk- og endetarmskræft Fase 1 Stadie 1
Stadie 2
Køge
Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital, Køge
CANFOUR Et åbent dosiseskaleringsforsøg efterfulgt af et forsøg med vurdering af dosisekspansion, sikkerhed og tolerabilitet af CAN04, et fuldt humaniseret, monoklonalt antistof mod interleukin 1 receptor asserory protein (IL1RAP) hos forsøgspersoner med solide, maligne tumorer. Fase 1
Fase 2
Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
CANOVA (M13-494) Et fase 3, randomiseret, åbent multicenter forsøg der sammenligner venetoclax og dexamethason med pomalidomid og dexamethason hos deltagere med t(11;14)-positiv recidiverende eller refraktær myelomatose Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
CAPItello-292 Fase Ib/3 randomiseret forsøg af capivasertib plus palbociclib og fulvestrant versus placebo plus palbociclib og fulvestrant i hormonreceptorpositiv og human epidermal vækstfaktorreceptor 2-negativ lokalt avanceret, inoperabel eller metastatisk brystkræft Fase 1
Fase 3
Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Carfilzonib Fase 1b studie af Carfilzonib i kombination med induktionsbehandling (kemoterapi) til børn med recidiverende eller behandingsrefraktær akut lymfoblastær leukæmi Fase 1 Recidiverende sygdom
Resistent sygdom
Rigshospitalet
CARTITUDE-4 Et randomiseret fase 3 forsøg, der sammenligner JNJ-68284528, en kimærisk antigenreceptor-T-celle (CAR-T) behandling rettet mod BCMA, med Pomalidomid, Bortezomib og Dexamethason (PVd) eller Daratumumab, Pomalidomid og Dexamethason (DPd) til patienter med relaps af Lenalidomid-refraktær myelomatose Fase 3 Rigshospitalet
CASSIOPEIA Et fase II forsøg med tisagenlecleucel til børn og unge med høj risiko B-celle akut lymfoblastisk leukæmi (B-ALL) og minimal restsygdom efter afsluttet konsoliderende behandling Fase 2 Rigshospitalet
CC-92480-MM-001 Et fase 1, multicenter, ikke-blindet studie til vurdering af sikkerhed, farmakokinetik og indledende effektivitet af CC-92480 i kombination med dexamethason hos patienter med recidiverende og refraktær myelomatose Fase 1 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
CC-92480-MM-002 Et fase 1/2 åbent multicenter studie til at fastlægge anbefalet dosis og regime, samt evaluere sikkerhed og præliminær effekt af CC-92480 i kombination med standardbehandling hos patienter med recidiverende eller refraktær myelomatose samt nydiagnosticeret myelomatose Fase 1
Fase 2
Odense Universitetshospital
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Cellefrit tumor-DNA Cellefrit tumor-DNA i blodet hos patienter med trofoblastneoplasi Aarhus Universitetshospital
CELS hos højrisikopatienter Kombineret kikkertkirurgi til behandling af tyktarmskræft i tidligt stadie hos skrøbelige patienter Fase 2 Stadie 1 Bispebjerg Hospital
Herlev Hospital
Hvidovre Hospital
Sjællands Universitetshospital - Køge
Sjællands Universitetshospital, Køge
Cerebellar Mutism Syndrome Study Nordisk studie af cerebellar mutisme syndrom (CMS) hos børn med fossa posterior tumorer Alle stadier Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
CheckMate 650 Et fase 2 forsøg med nivolumab plus ipilimumab, ipilimumab alene eller cabazitaxel til mænd med metastatisk kastrationsresistent prostatakræft Fase 2 Stadie 4 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
CheckMate 76k Et fase 3, randomiseret, dobbelt-blindet forsøg med adjuverende immunterapi med nivolumab eller placebo efter komplet resektion af stadie IIB/C malignt melanom Fase 3 Stadie 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
CheckMate 7FL Et randomiseret, multicenter, dobbelt-blindet, placebokontrolleret, fase 3 studie med nivelumab versus placebo i kombination med neoadjuverende kemoterapi og adjuverende endokrin behandling til patienter med højrisiko, østrogenreceptor positiv (ER+), human epidermal vækstfaktorreceptor 2-negativ (HER2-) primær brystkræft Fase 3 Stadie 2
Stadie 3
Herlev Hospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital - Næstved
Checkmate 901 Et fase 3, åbent, randomiseret studie med Nivolumab kombineret med enten Ipilimumab eller med standard kemoterapi versus standard behandling med kemoterapi til patienter med tidligere ubehandlet lokal avanceret inoperabel eller metastatisk urotelialt karcinom Fase 3 Stadie 4 Herlev Hospital
Aalborg Universitetshospital
CheckPAC Et fase 2 studie af immunologisk checkpoint inhibition, Nivolumab med eller uden Ipilimumab i kombination med stråleterapi for patienter med metastatisk pancreaskræft Fase 2 Stadie 4 Herlev Hospital
CheckPRO Et fase 2 forsøg for patienter med spredning af prostatakræft, som behandles med nivolumab og ipilimumab med eller uden strålebehandling Fase 2 Stadie 4 Herlev Hospital
CHEMOFIRE-2 Kemoterapi efterfulgt af irreversibel elektroporation til patienter med ikke-resektabel lokalavanceret kræft i bugspytkirtlen Fase 2 Stadie 2
Stadie 3
Aalborg Universitetshospital
CHIBREA Enkelt center, randomiseret, dobbelt-blind, placebo-kontrolleret fase II undersøgelse af SimeCOS hos postmenopausale kvinder, der er opereret for østrogen receptor positiv brystkræft og får adjuverende behandling med letrozol Fase 2 Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3
Herlev Hospital
CHOCA Identifikation af biomarkører hos patienter med galdevejscancer – giver de ny information om diagnose, behandlingseffekt, bivirkninger og prognose? Alle stadier Herlev Hospital
CLL biobank Rigshospitalets biobank 2014 for kronisk lymfatisk leukæmi: En forskningsbiobank mhp. undersøgelse af fænotype, BCR‐status og somatiske mutationer i relation til CLLU1 udtryk og sygdomsforløb Rigshospitalet
CLL-RT1 Et prospektivt, ublindet, multicenter fase II-studie, der skal evaluere effekt og sikkerhed ved kombinationsbehandling med tislelizumab og zanubrutinib hos patienter med Richters transformation Fase 2 Rigshospitalet
CO40939 (CEA-TCB) Et fase 1b, multicenter, åbent forsøg som skal vurdere sikkerheden, virkningen og farmakokinetikken af cibisatamab i kombination med atezolizumab efter forbehandling med obinutuzumab hos patienter med tidligere behandlet metastatisk, mikrosatellit stabil kolorektal adenocarcinom med høj CEACAM5-ekspression Fase 1 Stadie 4 Rigshospitalet
COBRA Målrettet og meget tidlig FDG-PET responstilpasset behandling af avanceret Hodgkin lymfom: Et fase II forsøg Fase 2 Rigshospitalet
CodeBreak 200 Et fase 3 multicenter, randomiseret, åbent, aktiv-kontrolleret studie, der undersøger AMG 510 versus docetaxel i behandlingen af tidligere behandlet lokal fremskreden og ikke-resektabel eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft med muteret KRAS p.G12C Fase 3 Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Conpet Intensiveret behandling med carfilzomib hos patienter med myolomatose som stadig er PET-positive efter første linje behandling Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
CONTACT-03 (WO41994) Et fase III, multicenter-, randomiseret, åbent forsøg med henblik på at vurdere virkning og sikkerhed af atezolizumab i kombination med cabozantinib kontra cabozantinib alene hos patienter med inoperabelt, lokalt fremskredent eller metastatisk renalcellecarcinom, som har oplevet radiografisk tumorprogression under eller efter behandling med immun-checkpoint hæmmere Fase 3 Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
CREBB Biomarkører Biomarkører hos patienter med metastatisk kolorektal cancer i behandling med bevacizumab - giver de ny information om behandlingseffekt og prognose? Recidiverende sygdom
Stadie 4
Herlev Hospital
Hillerød - Nordsjællands Hospital
Crizotinib Et fase 1B forsøg med Crizotinib som monoterapi eller i kombination med andre anticancer lægemidler til børn med ALK, ROS1 eller MET positiv behandlingsrefraktær kræft Fase 1
Ukendt fase
Recidiverende sygdom
Resistent sygdom
Afdeling uden for Danmark
Rigshospitalet
CryoPac Kuldebehandling til forebyggelse af føleforstyrrelser ved kemoterapi med paclitaxel hos patienter med tidlig brystkræft – en randomiseret videnskabelig undersøgelse Stadie 1
Stadie 2
Hillerød - Nordsjællands Hospital
Rigshospitalet
Sygehus Sønderjylland - Sønderborg
Aarhus Universitetshospital
CUPISCO Et fase II-, randomiseret, multicenterforsøg til sammenligning af effekten af og sikkerhed ved målrettet behandling eller immunterapi baseret på genomisk profilering i forhold til platinbaseret kemoterapi hos patienter med kræft med ukendt primæt tumor, som har fået tre serier kemoterapi med platin-duplet Fase 2 Stadie 3
Stadie 4
Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
DaBlaCa-12 studie Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder Roskilde
Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
DaBlaCa-14 - TOMBOLA Behandling af metastatisk blærekræft ved biokemisk recidiv efter radikal cystektomi Fase 2 Stadie 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
DaBlaCa-16 - MOSAIC Klinisk studie med alternativ metode for tildannelse af urinafledning for at reducere risiko for stenosering i urinlederne efter blærefjernelse Alle stadier Herlev Hospital
Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
Dahanca 30 Et randomiseret non-inferiority studie af hypoxi-profilvejledt nimorazolbehandling i forbindelse med primær strålebehandling af planocellulære hoved-halskarcinomer Fase 3 Sjællands Universitetshospital - Næstved
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
Dahanca 31 Styrketræning under konkomitant kemostrålebehandling hos hovedhalskræftpatienter – klinisk betydning og biologiske mekanismer. Herlev Hospital
Aarhus Universitetshospital
DAHANCA 33 Dosis-eskaleret strålebehandling vejledt af funktionel billeddannelse til patienter med hypoksisk hoved-/halskarcinom Fase 2 Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
DAHANCA 35 Et nationalt, randomiseret studie af proton versus foton stråleterapi til behandling af hoved-halskræft Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital - Næstved
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
DAHANCA 37 Et fase II studie af genbestråling med protoner med helbredende sigte for tilbagefald eller ny primær tumor i hoved-hals området Fase 2 Aalborg Universitetshospital
DAHANCA 38 (DAHANCA-PRO) Håndtering af bivirkninger ved hoved-halskræft ved systematisk anvendelse af PRO under strålebehandling
Herlev Hospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
DASTOP 2 Stop af medicinsk behandling hos patienter med kronisk myeloid leukæmi (CML), som tidligere har forsøgt behandlingsstop og har fået tilbagefald af CML og derefter genoptaget medicinsk behandling Fase 2 Odense Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
DBCG HYPO II - SKAGEN Trial 1 Moderat hypofraktioneret loco - regional adjuverende strålebehandling for tidlig brystkræft kombineret med samtidig integreret boost hos patienter med indikation for boost Fase 2 Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
DBCG Proton Trial Proton- versus røntgenbestråling til patienter opereret for tidlig brystkræft: Skagen trial 2, et klinisk kontrolleret randomiseret studie Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3
Næstved
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
DBCG RT Natural Delbryst versus ingen bestråling til kvinder ≥ 60 år opereret med brystbevarende operation for tidlig brystkræft, et klinisk kontrolleret randomiseret fase III studium Fase 3 Stadie 1 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital - Næstved
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
DBCG RT Recon Primær versus sekundær brystrekonstruktion hos brystkræftpatienter behandlet med mastektomi og adjuverende strålebehandling. Et randomiseret multicenterstudie Stadie 2
Stadie 3
Herlev Hospital
Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
DBCG RT SDM Fælles beslutningstagning med brystkræftpatienter, der tilbydes adjuverende strålebehandling Fase 3 Stadie 1
Stadie 2
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
DESTINY-Breast06 Et forsøg for at undersøge virkningen af trastuzumab deruxtecan sammenlignet med kemoterapi hos patienter med hormonfølsom brystkræft, der udtrykker HER2 i lav grad, og som er forværret på trods af hormonbehandling af metastatisk sygdom Fase 3 Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital - Næstved
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
DESTINY-Breast09 Et fase 3-forsøg til undersøgelse af trastuzumab deruxtecan (T-DXd) med eller uden pertuzumab vs. taxan, trastuzumab og pertuzumab til førstelinjebehandling af HER2-positiv metastatisk brystkræft Fase 3 Stadie 4 Afdeling uden for Danmark
Sygehus Sønderjylland - Sønderborg
Disulfiram CRC Behandling til patienter med irinotecan-resistent kolorektal kræft Fase 2 Stadie 4 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
DISULFIRAM trial Et åbent fase 1b/2 forsøg til at vurdere sikkerhed og effektivitet af behandling med disulfiram, kobber og vinorelbine hos patienter med fremskredne solide tumorer (fase 1b del, dosiseskalering) med udvidelse til patienter med fremskreden brystkræft (fase 2 del) Fase 1
Fase 2
Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
DNOG-2 Senfølger efter strålebehandling mod hjernetumorer Alle stadier Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
DUO-O Et randomiseret, dobbelt-blindet, placebokontrolleret multicenter fase III-forsøg til vurdering af durvalumab i kombination med kemoterapi og bevacizumab efterfulgt af vedligeholdelsesbehandling med durvalumab, bevacizumab og olaparib hos patienter med nydiagnosticeret, fremskreden ovariecancer Fase 3 Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Elektrokemoterapi vs. Strålebehandling Et randomiseret, åbent, kontrolleret, singlecenter, fase II studie, der sammenligner elektrokemoterapi med strålebehandling til behandling af basal celle carcinom Fase 2 Herlev Hospital
Embrace II Billedvejledt intensitets moduleret radioterapi, kemoterapi, og MR baseret adaptiv brachyterapi i behandling af lokal avanceret livmoderhalskræft Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3
Stadie 4
Afdeling udenfor Danmark
Odense Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
EMN12/ HOVON 129 PCL Carfilzomib og lenalidomid baseret behandling for yngre og ældre patienter, der nyligt er diagnosticeret med primær plasmacelle leukæmi (pPCL) Fase 2 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
ENRICH Randomiseret, åbent studie af rituximab/ibrutinib vs rituximab/kemoterapi hos ældre patienter med ubehandlet mantlecelle lymfom Fase 2
Fase 3
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
EPIC-1 En undersøgelse af gennemførlighed og effekt af immunterapi og irreversibel elektroporation (IRE) af en levermetastase hos patienter med metastatisk kræft udgående fra bugspytkirtlen Fase 2 Stadie 4 Aalborg Universitetshospital
Erlotinib-PK Et studie i variation i plasmakoncentration hos patienter med lungekræft i behandling med erlotinib (tarceva). Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
EU MDS En prospektiv, multicenter europæisk registreringsstudie for nydiagnosticerede patienter med Myelodysplastisk Syndrom af undertyperne IPSS lav og intermediær-1. Aarhus Universitetshospital
EV302 Et ublindet, randomiseret, kontrolleret, fase 3-forsøg med enfortumab vedotin i kombination med pembrolizumab versus kemoterapi alene ved ikke tidligere behandlet lokalt fremskreden eller metastatisk blærekræft Fase 3 Stadie 3
Stadie 4
Aalborg Universitetshospital
EVI-3 Kombination af aktiv og passiv DNA hypometylering: Et multicenter, randomiseret, placebokontrolleret fase 2 studie af effekten og sikkerheden af oralt vitamin C i kombination med azacitidin til højrisiko MDS, CMML-2 og "low-blast count" AML. Fase 2 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
EVITA Epigenetik, vitamin C og abnorm blodcelledannelse - Vitamin Cs rolle i epigenetisk regulation i hæmatopoiesen, sub-studie på CCUS, lavrisiko MDS og CMML-0/1. Fase 2 Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
EWOG-MDS 2006 Prospektivt ikke-randomiseret multi-center studie for epidemiologi og karakterisering af myelodysplastisk syndrom (MDS) og juvenil myelomonocytær leukæmi (JMML) hos børn. Alle stadier Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
Fælles beslutningstagning med brystkræftpatienter Fælles beslutningstagning med brystkræft patienter som tilbydes adjuverende strålebehandling. Stadie 1
Stadie 2
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
FASTERCC Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbelt-blindet, fase II-studie omhandlende effekten af folinsyretilskud på mucositis hos patienter i behandling med tyrolinkinasehæmmer (TKI) eller mTOR-hæmmer for metastatisk renalcellecarcinom. Et DARENCA-4 studie. Fase 2 Stadie 4 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
Feasibility study for MR Linac MR-tilpasset strålebehandling af target lokaliseret i bækkenregionen. Stadie 2
Stadie 3
Odense Universitetshospital
FIGHT-101 (Incyte) Ikke-blindet, dosiseskalerende fase 1/2-forsøg til vurdering af sikkerheden og tolerabiliteten ved INCB054828 hos personer med fremskreden malign sygdom. Stadie 3
Stadie 4
Rigshospitalet
FIGHT-207 (Incyte 207) Et fase 2, ikke-blindet, enkeltgruppe-, multicenterforsøg til vurdering af virkningen og sikkerheden af pemigatinib hos deltagere med tidligere behandlede, lokalt fremskredne/metastatiske eller ikke kirurgisk resekterbare ondartede solide tumorer, der omfatter aktiverende FGFR-mutationer eller translokationer. Fase 2 Stadie 3
Stadie 4
Rigshospitalet
FIOL Et fase II etarmet studie af osimertinib hos patienter med lokalavanceret eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft. Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
FIORELLA Randomiseret fase 2 studie af fittness- og komorbiditets tilpasset behandling til ældre patienter med nydiagnosticeret primært central nervesystem lymfom. Fase 2 Odense Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
GARNET (TSR-042) Et fase 1 dosiseskalerings- og kohorteudvidelses forsøg med TSR-042, et anti-PD-1 monoklonalt antistof, hos patienter med fremskredne solide tumorer. Fase 1 Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
GCT1042-01 Et first-in-human, ublindet, dosiseskalerende forsøg med ekspansionskohorter med henblik på at evaluere sikkerheden af GEN1042 hos deltagere med ondartede faste tumorer. Fase 1 Stadie 3
Stadie 4
Rigshospitalet
GCT1044-01 Ikke-blindet "first in human"-dosiseskaleringsforsøg med ekspansionsgrupper til vurdering af sikkerheden af GEN1044 hos personer med maligne solide tumorer Fase 1
Fase 2
Stadie 3
Stadie 4

Rigshospitalet
GCT3013-01 Et fase 1/2, ublindet, dosiseskalerende forsøg med GEN3013 hos patienter med recidiverende, progredierende eller refraktær B-celle lymfom Fase 1
Fase 2
Rigshospitalet
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
GCT3013-02 Forsøg til vurdering af sikkerhed og effekt af epcoritamab i kombination med andre lægemidler til standardbehandling hos deltagere med B-celle non-Hodgkin lymfom Fase 1
Fase 2
Odense Universitetshospital
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aarhus Universitetshospital
GCT3013-03 Et forsøg til undersøgelse af sikkerheden og virkningen af epcoritamab hos personer med recidiveret/refraktær kronisk lymfatisk leukæmi Fase 1
Fase 2
Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
GCT3013-05 Et randomiseret, ikke-blindet fase 3-forsøg med epcoritamab vs. kemoterapi efter forsøgslægens valg til behandling af recidiveret/refraktært diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) Fase 3 Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
Genomisk profil, genanalyse Undersøgelse af kræftgener med henblik på målrettet kræftbehandling. Ukendt stadie Rigshospitalet
GERICO Effekten af geriatrisk intervention hos skrøbelige ældre patienter i kemoterapi for tarmkræft. Fase 2 Stadie 2
Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
GESICA Betydningen af muskelfunktion og geriatrisk intervention hos skrøbelige patienter med blærekræft. Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
Rigshospitalet
GO41582 Et ublindet, multicenter, fase 1 studie som evaluerer sikkerhed og farmakokinetik af eskalerende doser af RO7297089 hos deltagere med recidiverende eller refraktær myelomatose. Fase 1 Recidiverende sygdom Rigshospitalet
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
GO41717 (Skyscraber-01) Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, fase 3 forsøg der undersøger tiragolumab et anti-tigit antistof i kombination med atezolizumab sammenlignet med placebo i kombination med atezolizumab hos patienter med tidligere ubehandlet lokal fremskreden ikke-resektabel eller metastatisk PD-L1 selekteret ikke-småcellet lungekræft Fase 3 Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
GO41944 (STARGLO) Et åbent, randomiseret fase III-, multicenterforsøg, der har til formål at evaluere virkningen og sikkerheden af glofitamab i kombination med gemcitabin plus oxaliplatin i forhold til rituximab i kombination med gemcitabin og oxaliplatin hos patienter med recidiverende/refraktært diffust storcellet B-celle lymfom Fase 3 Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
HER2CLIMB-02 Randomiseret, dobbelt-blindet, fase 3 studie af tucatinib eller placebo i kombination med ado-trastuzumab emtansin (T-DM1) til deltagere med ikke-resektabel lokalt fremskreden eller metastatisk HER2+ brystkræft. Fase 3 Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
Heran Strålebehandling ved kræft i lungerne – Et forsøg med inhomogen strålebehandling Fase 2 Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
HI-AIM Højintens træning af patienter med lungekræft for at mobilisere immunsystemet. Stadie 4 Herlev Hospital
Hilus Et fase II studie med stereotaktisk strålebehandling (SBRT) til patienter med centralt placerede lunge tumorer. Fase 2 Alle stadier Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
HOVON 158 (NEXT STEP trial) Førstelinjebehandling med venetoclax og ibrutinib efterfulgt af obinutuzumab-intensivering for CLL / SLL-patienter, som ikke er i fuld remission og / eller med påviselig minimal restsygdom i knoglemarven Fase 2 Gentofte Hospital
Herlev Hospital
Rigshospitalet
hu3F8 201 Et fase 2 studie med hu3F8 antistof og granulocyt-makrofagstimulernde faktor (GM-CSF) til høj-risiko neuroblastom patienter med primær eller sekundær refraktær knoglemarvssygdom. Fase 2 Recidiverende sygdom
Resistent sygdom
Afdeling udenfor Danmark
Rigshospitalet
I3Y-MC-JPCM Et fase 2-, randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret forsøg med abirateronacetat plus prednison med eller uden abemaciclib til patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer Stadie 4 Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital - Næstved
iBLAD Patient-rapporterede bivirkninger hos blærekræftpatienter Alle stadier Herlev Hospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Immun ctDNA Blodprøver som hjælp til at forudsige gavn af immunterapi Stadie 4 Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
ImmunoBreast En fase lb undersøgelse til at undersøge sikkerhed, tolerabilitet og effektivitet af ALECSAT (Autologous Lymphoid Effektor Celler Specifikt rettet imod Tumorceller) som tillæg til behandling med carboplatin og gemcitabin hos patienter med lokal fremskreden eller metastatisk triple-negativ brystkræft. Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Immunocore Fase Ib/II åbent, multi-center studie af sikkerhed og effektivitet af IMCgp100 i kombination med durvalumab (MEDI4736) eller tremelimumab eller kombination af durvalumab og tremelimumab sammenlignet med IMCgp100 alene hos patienter med fremskreden malignt melanom. Fase 1
Fase 2
Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
Impassion 030 Et fase III-, multicenter-, randomiseret, ikke-blindet forsøg til sammenligning af atezolizumab (anti-PD-L1-antistof) i kombination med adjuverende antracyclin/taxan-baseret kemoterapi sammenlignet med kemoterapi alene hos patienter med operabel triple-negativ brystkræft. Fase 3 Stadie 2
Stadie 3
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
IMPROVE-IT Implementering af non-invasiv cirkulerende tumor-DNA analyse til optimering af den operative og postoperative behandling af patienter med kolorektalcancer. Adjuverende
Stadie 1
Stadie 2
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
INAVO120 Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret fase 3 forsøg med henblik på at evaluere virkningen og sikkerheden af GDC-0077 plus palbociclib og fulvestrant over for placebo plus palbociclib og fulvestrant hos patienter med PIK3CA-muteret hormonreceptor-positiv, HER2-negativ lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft Fase 3 Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Intratumoral Influenza Vaccine Intratumoral influenza vaccine i behandlingen af patienter med tyk- og endetarmskræft Fase 2 Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3
Sjællands Universitetshospital, Køge
ITCC-059 Inotuzumab Et fase I/II studie af inotuzumab ozogamicin som monoterapi samt i kombination med kemoterapi til behandling af børn med CD-22 positiv recidiveret eller behandlingsrefraktær akut lymfoblastær leukæmi. Recidiverende sygdom
Resistent sygdom
Afdeling uden for Danmark
Rigshospitalet
ITHACA Et randomiseret, ikke-blindet fase 3-multicenterforsøg med isatuximab (SAR650984) i kombination med lenalidomid og dexamethason versus lenalidomid og dexamethason til patienter med højrisiko "sovende" myelomatose Fase 3 Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Aarhus Universitetshospital
Keynote 859 Pembrolizumab/placebo i kombination med kemoterapi som første-linje behandling af patienter med fremskreden HER2 negativ kræft i mavesækken eller nedre del af spiserøret. Fase 3 Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Keynote 866 Et fase 3, randomiseret, dobbelt-blindt studie, som evaluerer perioperativ pembrolizumab (MK-3475) + neoadjuverende kemoterapi versus perioperativ placebo + neoadjuverende kemoterapi hos cisplatin egenede deltagere med muskel invasiv blærekræft. Fase 3 Stadie 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Keynote 905 Et fase 3 forsøg af perioperativ pembrolizumab til patienter med muskelinvasiv blærekræft, som ikke er egnede til cisplatin. Fase 3 Stadie 2
Stadie 3
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Keynote 937 Et fase 3, dobbelt-blindt, to-armet studie for at evaluere sikkerhed og effekt af pembrolizumab (MK-3475) versus placebo som adjuverende behandling til deltagere med hepatocellulært carcinom og komplet radiologisk respons efter kirurgisk resektion eller lokal ablation. Adjuverende Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
Keynote-587 Et multicenter, ublindet, fase III ekstensionsforsøg, der undersøger langtids sikkerhed og effektivitet hos deltagere med fremskredne tumorer, som modtager behandling eller er i follow-up i et klinisk forsøg med pembrolizumab. Fase 3 Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
KEYNOTE-975 Et randomiseret, dobbelt-blindet, placebokontrolleret, fase 3 studie af pembrolizumab (MK-3475) versus placebo til deltagere med esophagus cancer, som modtager samtidig kemoradioterapi. Fase 3 Stadie 2
Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Keynote-991 Et forsøg med pembrolizumab (MK-3475) plus enzalutamid plus androgen deprivationsterapi (ADT) versus placebo plus enzalutamid plus ADT givet til patienter med metastatisk hormonfølsom prostatakræft. Fase 3 Stadie 4 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Keynote-992 (SKIB) Et fase 3, randomiseret, dobbelt-blindet, placebokontrolleret klinisk studie, som undersøger effekten og sikkerheden af pembrolizumab (MK-3475) i kombination med kemostråleterapi vs. kemostråleterapi alene hos deltagere med muskelinvasiv blærecancer (MIBC). Fase 3 Stadie 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
KEYNOTE-B21 Et forsøg med kemoterapi plus pembrolizumab eller placebo efter operation til kvinder på 18 år eller derover med kræft i livmoderen Fase 3 Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Aalborg Universitetshospital
KO-TIP-007 Et ikke-komparativt, pivotalt studie med 2 kohorter til evaluering af effekten af tipifarnib hos patienter med pladecellekarcinom i hoved og hals (HNSCC) med HRAS-mutationer (AIM-HN) samt HRAS-mutationers indvirkning på respons på førstelinje systemiske terapier for HNSCC (SEQ-HN). Fase 2 Recidiverende sygdom
Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
Rigshospitalet
LAG 3 (CA224-020) Et fase I/2a dosis eskalerende og kohorte ekspanderende studie af sikkerhed, tolerabilitet og effekt af anti-LAG-3 monoklonalt antistof (BMS-986016) administreret alene og i kombination med anti-PD-1 monoklonalt antistof (nivolumab, BMS-936558) i fremskredne, solide tumorer. Fase 1
Fase 2
Stadie 4 Herlev Hospital
Rigshospitalet
LAPC-03 Kemoterapi (FOLFIRINOX) efterfulgt af lokalbehandling (operation, strålebehandling og/eller irreversibel elektroporation (IRE)) hos patienter med lokalavanceret pancreas cancer (LAPC). Stadie 2
Stadie 3
Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
LAPTOP Behandling med immunterapi og kemoterapi i kombination med strålebehandling til patienter med ikke-resektabel lokal avanceret kræft eller spredt kræft i bugspytkirtlen. Fase 2
Fase 3
Stadie 3 Herlev Hospital
LBL-2018 LBL 2018 - Internationalt studie af behandling af børn og teenagere med lymfoblastisk lymfom Fase 3 Alle stadier Afdeling uden for Danmark
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
LEAP-009 Et fase 2, randomiseret, ublindet, tre-armet klinisk studie, som evaluerer sikkerhed og effektivitet af lenvatinib (E7080/MK-7902) i kombination med pembrolizumab (MK-3475) versus standard kemoterapi og lenvatinib monoterapi hos deltagere med recidiverende/metastatisk hoved/hals planocellulær carcinom, som har haft progression efter platin-baseret behandling og immunterapi (PD-1/PD-L1-hæmmere). Fase 2 Stadie 4 Rigshospitalet
LEAP-011 Et fase 3, randomiseret, dobbelt-blindet studie, der sammenligner effektivitet og sikkerhed af pembrolizumab (MK-3475) i kombination med lenvatinib (MK-7902/E7080) versus pembrolizumab og placebo som første linje behandling for lokalt fremskreden eller metastatisk urothelialt carcinom hos patienter hvis tumorer udtrykker PD-L1, og som er uegnet til cisplatinbehandling, samt hos patienter, som er uegnet til platinbaseret kemoterapi generelt uanset PD-L1 ekspressionen. Fase 3 Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
LEAP-012 Et klinisk forsøg med pembrolizumab og lenvatinib i kombination med TACE til patienter med uhelbredelig hepatocellulært carcinom (HCC) uden spredning udenfor leveren. Fase 3 Stadie 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
Lever ctDNA Overvågning af metyleret, cirkulerende tumor DNA i blodet hos patienter, der har gennemgået lokalbehandling af levermetastaser fra colorektal cancer - et prospektivt biomarkørstudie. Stadie 4 Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Leverstereotaksi Effekt og bivirkninger ved stereotaktisk strålebehandling af primær og sekundær leverkræft og kræft i galdeveje. Aarhus Universitetshospital
LIBRETTO-001 (LOXO-RET-17001) Et fase 1/2-forsøg til undersøgelse af oralt LOXO-292 hos patienter med fremskredne solide tumorer, herunder RET-fusionspositive solide tumorer, medullær skjoldbruskkirtelkræft og andre tumorer med RET-aktivering. Fase 1
Fase 2
Stadie 3
Stadie 4
Rigshospitalet
LIPGIST Et prospektivt studie med liquid biopsy, plasma koncentration af tyrosin kinase inhibitorer og livskvalitet hos patienter med Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST) Stadie 3
Stadie 4
Gentofte Hospital
Herlev Hospital
Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
LON-GAS Et randomiseret fase III studie med trifluridine/tipiracil (FTD/TPI) med eller uden bevacizumab til patienter med platin-resistent øsofago-gastrisk adenocarcinom Fase 3 Stadie 2
Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
LOSAPEX Senfølger efter operation for tarmkræft med spredning til bughinden eller involverende urinblæren Stadie 4 Afdeling uden for Danmark
Aarhus Universitetshospital
LOXO-ext-17005 Et fase 1/2studie af oral indtagelse af TRK-hæmmeren LOXO-195 til børn og voksne med tidligere behandlede NTRK fusion-positive tumorer Fase 1
Fase 2
Alle stadier
Progredierende sygdom
Resistent sygdom
Afdeling uden for Danmark
Rigshospitalet
Loxo-TRK-15003 (SCOUT) Et fase 1/2 studie af den perorale TRK inhibitor LOXO-101 (larotrectinib) til børn med avanceret solid tumor eller med tumor i centralnervesystemet Fase 1
Fase 2
Ukendt stadie Afdeling uden for Danmark
Rigshospitalet
LUCAS Protokollen Biomarkører hos patienter med lungecancer - giver de ny information om diagnose, behandlingseffekt og prognose? Herlev Hospital
Lymrit-37-01 Et fase I/II studie med lutetium (177Lu)-lilotomab satetraxetan (Betalutin®) antistof-radionuclid-konjugat til behandling af recidiverende non-Hodgkin lymfom Fase 1
Fase 2
Odense Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
Lynx Et fase 2 forsøg som sammenligner behandlingen med daratumumab i kombination med carfilzomib og dexamethason sammenlignet med carfilzomib og dexamethason til patienter med myelomatose, der tidligere har været i behandling med daratumumab Fase 2 Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Holstebro
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aarhus Universitetshospital
Lytix Et åben fase II enkel-center forsøg, der undersøger sikkerheden og effektiviteten af LTX-315 og adoptiv T-celleterapi hos patienter med fremskreden/metastatisk bløddelssarkom Fase 2 Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
M15-654 Et fase 1/2, multicenter, dosiseskalerings- og udvidelsesforsøg med kombinationsbehandling med venetoclax, daratumumab og dexamethason (med eller uden bortezomib) til patienter med relaps eller refraktær myelomatose. Fase 1
Fase 2
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Målrettet behandling af patienter med blodsygdomme (PTH/CAG) Målrettet behandling af patienter med blodsygdomme Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Aarhus Universitetshospital
MASTER Behandling med atorvastatin versus placebo i tillæg til standardbehandlingen til patienter med hormonfølsom brystkræft Fase 3 Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3
Bornholm Hospital
Herlev Hospital
Hillerød - Nordsjællands Hospital
Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Herning
Rigshospitalet
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Sygehus Sønderjylland - Sønderborg
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
MATTERHORN Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret fase III forsøg af neoadjuverende-adjuverende durvalumab og FLOT-kemoterapi efterfulgt af adjuverende durvalumab hos patienter med resektabel gastrisk og gastroøsofagal junction cancer (GC / GEJC) Fase 3 Stadie 2
Stadie 3
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
MDS-EPIGNOM Fra in vitro til in vivo monitorering af betydningen af DNA - og histonmetylering ved hæmatologiske maligniteter: Fokus på behandling rettet mod epigenetiske forandringer Rigshospitalet
MECORA Metforminbehandling i forbindelse med operation for kræft i tyktarmen Fase 2 Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3
Sjællands Universitetshospital - Køge
MEFO studiet Præoperativ endoskopisk behandling med fosfomycin og metronidazol hos patienter med højresidig coloncancer og colonadenom: et klinisk proof-of-concept interventionsstudie Fase 2 Herlev Hospital
Sjællands Universitetshospital - Køge
MEMBRAINS Effekten af immunterapi hos patienter med modermærkekræft, der har spredt sig til hjernen, og som samtidigt behandles med binyrebarkhormon Fase 2 Stadie 4 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
MEMMAT Et fase 2 studie af metronomisk og targeteret anti-angiogenese behandling til børn med recidiveret eller progressiv medulloblastom Fase 2 Progredierende sygdom
Recidiverende sygdom
Afdeling uden for Danmark
Rigshospitalet
MeRmaiD-1 Et blindet og placebokontrolleret lodtrækningsforsøg for at undersøge virkningen af durvalumab og kemoterapi hos patienter med ikke-småcellet lungekræft, der har fået fjernet tumor ved operation Fase 3 Stadie 2
Stadie 3
Odense Universitetshospital
MICRO Methylphenidat til behandling af træthed ved hæmatologiske cancer. Et randomiseret, dobbelt-blindet, placebokontrolleret, CROssover studie Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Holstebro
Aalborg Universitetshospital
miRNA Nye biomarkører for opsporing af testikelkræft og mandlig infertilitet Rigshospitalet
MK-6482 vs Everolimus Forsøg med MK-6482 sammenlignet med everolimus til deltagere med udvikling i fremskreden nyrekræft efter behandling med målrettet terapi Fase 3 Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
Aarhus Universitetshospital
MK-7684A-002 Et fase II forsøg med MK-7684A +/-docetaxel eller docetaxel alene til patienter med ikke-småcellet lungekræft med spredning Fase 2 Stadie 4 Odense Universitetshospital
MK-7902-017 Et klinisk fase 3 forsøg med lenvatinib i kombination med pembrolizumab til behandling af patienter med tidligere behandlet metastatisk kolorektal kræft Fase 3 Stadie 4 Odense Universitetshospital
ML DS 2006 Myeloid Leukemia Downs Syndrome 2006 Fase 3 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
MOMENTUM Et randomiseret, dobbeltblindet, fase 3-forsøg til evaluering af aktiviteten af momelotinib (MMB) sammenlignet med danazol (DAN) hos symptomatiske, anæmiske forsøgspersoner med primær myelofibrose (PMF), post-polycytæmia vera (PV) myelofibrose eller post-essentiel trombocytæmi (ET) myelofibrose, som tidligere har modtagetbehandlingmed JAK-hæmmer Fase 3 Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
MonAlec Undersøgelse af cirkulerende tumor DNA hos NSCLC-patienter behandlet med alectinib Herlev Hospital
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
MR af hjerne MR til tidlig respons evaluering af strålebehandling af hjernemetastaser Stadie 4 Herlev Hospital
MR-hyperpolarisation Undersøgelse af, om ændringer i kræftknudens stofskifte målt ved MR-skanning kan forudsige gavn af kemoterapi ved kræft i bugspytkirtlen Stadie 2
Stadie 3
Stadie 4
Aarhus Universitetshospital
NARLAL 2 Strålebehandling til lokalt avanceret lungekræft - Heterogen FDG-guidet dosiseskalering med samtidig Navelbine Fase 3 Stadie 2
Stadie 3
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aarhus Universitetshospital
Nationalt Myelomatoseprojekt, palliativ behandling Palliativ behandling af myelomatose-patienter med smertefulde vertebrale læsioner. Et tværsektorielt randomiseret kontrolleret studie af vertebroplastik i tillæg til vanlig behandling Fase 1
Fase 2
Fase 3
Herlev Hospital
Hillerød - Nordsjællands Hospital
Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Herning
Regionshospitalet Holstebro
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
Navigate – individuel støtte til sårbare lungekræftpatienter Navigate – Intervention til forbedring af overlevelse blandt sårbare lungekræftpatienter Alle stadier Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Sygehus Sønderjylland - Sønderborg
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
NAVIGATE (LOXO-TRK-15002) Et fase 2 basket-studie af oral indtagelse af TRK-hæmmeren LOXO-101 til patienter med NTRK fusion-positive tumorer Fase 2 Stadie 4 Rigshospitalet
NeoCol Neoadjuverende kemoterapi versus standard behandling til patienter med lokal avanceret coloncancer (NeoCol). Fase 3 Neoadjuverende
Stadie 3
Bispebjerg Hospital
Herlev Hospital
Hillerød - Nordsjællands Hospital
Hvidovre Hospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
NEOLAR Neoadjuverende kemoterapi alene sammenlignet med standardbehandling for lokalavanceret rektumcancer: et randomiseret fase II forsøg. Fase 2 Stadie 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
New BEACON BEACON regime med cetuximab hver anden uge – Cetuximab givet hver anden uge sammen med encorafenib til tidligere behandlede patienter med BRAF-muteret metastatisk colorektal cancer. Et Nordisk fase II studie. Fase 2 Stadie 4 Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Niip - CheckMate 8HW Et fase 3b, randomiseret klinisk studie af nivolumab alene, nivolumab i kombination med ipilimumab eller investigators valg af kemoterapi hos patienter med metastatisk kolorektalcancer med høj mikrosatellit instabilitet (MSI-H) eller defekt i mismatch reparations-system (dMMR). Fase 3 Stadie 4 Herlev Hospital
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
NIPU Et studie af UV1-vaccine i kombination med nivolumab og ipilimumab versus nivolumab og ipilimumab-behandling givet alene, til behandling af patienter med mesoteliom Fase 2 Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
NIVO-ALCL Fase 2-forsøg med nivolumab til recidiveret/resistent ALK+ storcellet anaplastisk lymfom hos børn og voksne for at vurdere respons hos patienter med progressiv sygdom (kohorte 1) eller som konsoliderende immunterapi hos patienter i komplet remission efter recidiv (kohorte 2) Recidiverende sygdom
Resistent sygdom
Afdeling uden for Danmark
Rigshospitalet
NMDSG14B Individuel monitorering af minimal restsygdom hos patienter med myelodysplastisk syndrom behandlet med allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation. Odense Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
NOPHO leukæmi biobank Nordisk biobank omfattende tumormateriale på børn med nydiagnosticeret leukæmi eller recidiv heraf Recidiverende sygdom
Ukendt stadie
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
NOPHO-DBH AML 2012 Forsøgsprotokol for behandling af børn og teenagere med akut myeloid leukæmi. Fase 3 Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
Nordic BTC-01 Neoadjuverende kemoterapi til patienter med galdegangskarcinom - Et nordisk fase II studie Fase 2 Stadie 1
Stadie 2
Afdeling uden for Danmark
Odense Universitetshospital
NORDIC-SUN Multicenter, randomiseret, fase III studie af udsat cytoreduktiv nefrektomi ved synkront metastatisk renalcelle carcinom og samtidig behandling med checkpoint inhibitorer: Et DaRenCa og NoRenCa studie, som evaluerer effekten af kirurgi eller ingen kirurgi. Fase 3 Stadie 4 Herlev Hospital
Aarhus Universitetshospital
NordicTrip Et translationelt randomiseret fase III studie, der undersøger effekten af tillæg af capecitabin til carboplatin-baseret kemoterapi hos tidlig ER og HER2 negativ brystkræft Fase 3 Stadie 2
Stadie 3
Afdeling uden for Danmark
Herlev Hospital
Hillerød - Nordsjællands Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital - Næstved
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
NorPACT-1 Nordisk, multicenter, ublindet, fase 2 randomiseret kontrolleret studie, som evaluerer effekten af tilføjelse af kemoterapi før resektion af en malign tumor i pancreashovedet, for at undgå tidlig mortalitet hos de patienter, som resekteres. Fase 2 Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3
Odense Universitetshospital
NOVIT1 Tidlig opsporing og forebyggelse af nerveskade og kognitiv svækkelse som følge af behandling for hæmatologisk kræft Aalborg Universitetshospital
NP30179 Et multicenter, åbent, fase-1 forsøg for at evaluere sikkerhed, tolerabilitet og farmakokinetik ved stigende doser af RO7082859, indgivet efter fast, enkelt dosis af obinutuzumab (Gazyva®/Gazyvaro) i patienter med recidiverende/refraktær B-celle, non-Hodgkin lymfom. Fase 1 Rigshospitalet
NP39488 Et åbent, multicenter, fase 1b-forsøg med RO7082859 og atezolizumab (plus en enkelt forbehandlingsdosis med obinutuzumab) til voksne patienter med recidiverende/refraktær non-hodgkins B-cellelymfom. Fase 1 Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
NP40126 Et fase 1b-forsøg for at vurdere RO7082859 i kombination med rituximab (R) eller obinutuzumab (G) plus cyclophosphamid, doxorubicin, vincristin og prednison (CHOP) hos forsøgspersoner med recidiverende, refraktært non-Hodgkins lymfom (R/R NHL) eller hos forsøgspersoner med ubehandlet diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL). Fase 1 Rigshospitalet
NP41300 Et åbent, multicenter dosiseskalerings fase l forsøg med henblik på at vurdere sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetikken, farmakodynamikken og den forløbige antitumoraktivitet af RO7247669, et PD-1/LAG3 bispecifikt antistof, hos patienter med fremskreden og/eller metastatisk kræftsygdom. Fase 1 Stadie 3
Stadie 4
Rigshospitalet
Olaparib Astra Zeneca Et åbent fase-I parallelgruppeforsøg til undersøgelse af olaparib mht. sikkerhed, tolerabilitet, virkning og farmakokinetik hos pædiatriske patienter med solide tumorer Fase 1 Progredierende sygdom
Recidiverende sygdom
Resistent sygdom
Rigshospitalet
Olaparib, MK7339-002-00 Et fase 2 studie af olaparib monoterapi hos deltagere med tidligere behandlet, homolog rekombinationsreperations mutation (HRRm) eller homolog rekombinationsdefekt (HRD) positiv fremskreden cancer. Fase 2 Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
OPRA Undersøgelse af væv og blod hos kræftpatienter med henblik på målrettet behandling af kræftsygdommen (Oncology Precision Medicine Project Aarhus). Aarhus Universitetshospital
OReO Et fase IIIb, randomiseret, dobbelt-blindt, placebokontrolleret, multicenter studie med olaparib vedligeholdelsesbehandling hos patienter med epitelial ovariecancer, som tidligere er blevet behandlet med en PARP-hæmmer, og som har repsons på gentagen platinbaseret kemoterapi. Fase 3 Recidiverende sygdom Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
P5x5 protokoller Kortvarig strålebehandling af patienter med rectum cancer Fase 2 Aarhus Universitetshospital
PACE-Mobil-PBL En rehabiliterende indsats til ældre patienter med bugspytkirtelkræft, galdevejs‐/galdeblærekræft eller lungekræft Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
PAGER Analyse af personlige genomiske forandringer hos patienter med blærekræft Alle stadier Aarhus Universitetshospital
PANTAX-1b (SCO101-002) Et åben-label fase 1b prospektivt klinisk forsøg til undersøgelse af sikkerhed, tolerabilitet og den maksimale tolererede dosis SCO-101 i kombination med gemcitabin og nab-paclitaxel i patienter med inoperabel kræft i bugspytkirtlen Fase 1 Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
PARAT Palliativ stråleterapi til patienter med lungekræft - et randomiseret multicenter fase III forsøg Fase 3 Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
PASS-MM-034 (myelomatose registreringsstudie) En prospektiv ikke-interventionssikkerhedsundersøgelse efter markedsføringstilladelse (PASS) med lenalidomid hos tidligere ubehandlede voksne patienter med myelomatose, der ikke er egnet til høj-dosis kemoterapi med stamcellestøtte (“transplantationsuegnet” [TNE]) (“Revlimid® TNE NDMM PASS”). Odense Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital
PEACE III Et randomiseret, multicenter, fase III forsøg som sammenligner enzalutamid med en kombination af Ra223 og enzalutamid hos asymptomatiske eller let symptomatiske, kastrationsresistente patienter med prostatakræft med knoglemetastaser (mCPRC – metastatic castrate-resistant prostate cancer). Fase 3 Stadie 4 Rigshospitalet
Perioperative Interferon-alfa2a Effekt af lavdosis interferon-alfa2a på perioperativ immunsuppression Fase 2
Fase 3
Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3
Sjællands Universitetshospital - Køge
PERSIMUNE (biobank) Febril neutropeni blandt kræftpatienter i behandling med kemoterapi, udvikling af et værktøj til at vurdere risikoen for den enkelte patient. Rigshospitalet
PIPAC-OPC2 Lokal behandling af peritoneale metastaser med intraperitoneal kemoterapi ved Pressurized IntraPeritoneal Aerosol Chemotherapy (PIPAC) metoden. Fase 2 Stadie 4 Odense Universitetshospital
PIPAC-OPC3 Adjuverende behandling med forstøvet kemoterapi, som frigives direkte i bughulen, efter operation for kræft i tyktarmen. Fase 2 Stadie 2
Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
PIPAC-OPC4 Adjuverende Pressurized IntraPeritoneal Aerosol Chemotherapy (PIPAC) under laparoskopisk resektion hos patienter med højrisiko ventrikelcancer: Et multicenter fase 1 studie. Fase 1 Stadie 2
Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
PLAN-A Markører Prædiktive og prognostiske markører ved strålebehandling af anal cancer Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3
Herlev Hospital
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aarhus Universitetshospital
POD1UM-303 Et fase 3, globalt, dobbeltblindet, ranomiseret multicenterforsøg til vurdering af carboplatin-paclitaxel sammen med INCMGA00012 eller placebo hos deltager med inoperabelt lokalt tilbagevendende eller metastatisk planocellulært karcinom i analkanalen, som ikke tidligere har været behandlet med systemisk kemoterapi Fase 3 Stadie 3
Stadie 4
Gentofte Hospital
Herlev Hospital
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aarhus Universitetshospital
PolarBear Et randomiseret, multicenter fase III-forsøg, der sammenligner behandling med R-mini-CHOP med R-mini-CHP + polatuzumab vedotin til patienter med diffust storcelle B-celle lymfom Fase 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Holstebro
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
Pre-Can Præscreening af lægemidler efter genanalyse med henblik på målrettet behandling. Rigshospitalet
PRECODE Præcisionsmedicin inden for kræftbehandling på Odense Universitets Hospital, OUH Odense Universitetshospital
PRESERVE Psykologiske senfølger efter operation for tarmkræft involverende urinblæren eller med spredning til bughinden Stadie 4 Afdeling uden for Danmark
Aarhus Universitetshospital
PreVent-ACaLL Korttids kombinationsbehandling med acalabrutinib og venetoclax for nydiagnosticerede patienter med CLL i højrisiko for infektioner og/eller tidlig behandling, der ikke opfylder IWCLL kriterierne for behandling. Et randomiseret forsøg med ekstensiv immunfænotypebestemmelse. Fase 2
Fase 3
Herlev Hospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Prima B Prospektiv indsamling af blodprøver hos patienter med cancer mammae – giver biomarkører i blod ny information om diagnose, behandlingseffekt, bivirkninger og prognose? Recidiverende sygdom
Stadie 4
Herlev Hospital
PRIMORDIUM Et videnskabeligt forsøg til vurdering af effekt og sikkerhed af apalutamid til behandlingen af højrisiko hormonfølsom prostatakræft vurderet ved billeddannende teknik Fase 3 Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
PRISM Strålebehandling af prostatakræft på MR-accelerator Stadie 2
Stadie 3
Odense Universitetshospital
Prosalbra Indvendig strålebehandling ved lokalt tilbagefald af prostatakræft Fase 2 Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
ProSeq Cancer En prospektiv undersøgelse af omfattende genomiske analyser hos patienter med uhelbredelig kræft, med henblik på målrettet behandling. Stadie 3
Stadie 4
Aalborg Universitetshospital
PRO-SID Dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret prospektivt fase 3 forsøg til vurdering af virkningen og sikkerheden ved Panzyga til forebyggelse af primære infektioner hos patienter med kronisk lymfatisk leukæmi Fase 3 Regionshospitalet Holstebro
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Aalborg Universitetshospital
ProTarget Et dansk, nationalt lægemiddelforsøg hvor målrettet kræftbehandling baseret på genomisk profilering undersøges Fase 2 Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital - Næstved
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
Qol projekt Kan et intensivt rehabiliteringsprogram forbedre livskvaliteten efter en nyreoperation? Sjællands Universitetshospital - Roskilde
QoLATI - DAHANCA 34 Livskvalitet efter robotkirurgisk behandling sammenlignet med strålebehandling hos patienter med tidlige stadier af mundsvælgkræft: En national randomiseret undersøgelse. Fase 2 Stadie 1
Stadie 2
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital - Næstved
Aarhus Universitetshospital
QoL-MM Livskvalitet hos danske patienter med myelomatose Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Holstebro
Regionshospitalet Viborg
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
Raske forsøgspersoner (over 60 år) søges til forskningsprojekt i blodsygdomme Rigshospitalet
REBECCA Biomarkører hos patienter med colorektal cancer – giver de ny information om diagnose, behandlingseffekt, bivirkninger og prognose? Alle stadier Herlev Hospital
ReCaP Dataindsamling hos patienter i præoperativ strålebehandling af endetarmskræft Neoadjuverende Aarhus Universitetshospital
rEECur Internationalt randomiseret kontrolleret forsøg med kemoterapi til recidiveret eller primært refraktært Ewings sarkom Fase 2
Fase 3
Recidiverende sygdom
Resistent sygdom
Afdeling uden for Danmark
Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
Relatlimab (CA224-047 ) Et randomiseret, dobbelt-blindet fase 2/3 studie af relatlimab i kombination med nivolumab vs. nivolumab hos deltagere med tidligere ubehandlet metastatisk eller ikke-resektabelt malignt melanom Fase 2
Fase 3
Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
RELEASE (PCIA 203/18) Et randomiseret, ikke-blindet, fase 2 multicenterforsøg til vurdering af sikkerhed, tolerabilitet og effekt af fimaporfin-induceret fotokemisk internalisering af gemcitabin plus kemoterapi med gemcitabin/cisplatin sammenlignet med gemcitabin/cisplatin alene hos patienter med inoperabelt kolangiokarcinom Fase 2 Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
ReRadII Pencil beam protonterapi til behandling af pelvis recidiv hos patienter med rectumcancer der tidligere er behandlet med stråleterapi Fase 2 Recidiverende sygdom Aarhus Universitetshospital
ReRadIII Pencil beam protonterapi for recidiv af analkræft hos patienter tidligere behandlet med stråleterapi (DACG5) Fase 2 Recidiverende sygdom Aarhus Universitetshospital
Robust (BP41628) Et åbent, multicenter, randomiseret fase 1a/1b-forsøg med dosiseskalering og udvidelse med henblik på at vurdere sikkerheden og anti-tumoraktivitet af RO7284755, et immuncytokin bestående af IL-2-variant (IL-2V) rettet mod PD-1, alene eller i kombination med atezolizumab hos patienter med udbredt kræftsygdom med eller uden metastaser Fase 1 Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
Rigshospitalet
SAVANNAH Et enkeltgruppeforsøg i fase II til vurdering af virkningen ved osimertinib i kombination med savolitinib hos patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet EGFRm+- og MET+ lungekræft, som har oplevet forværring af deres sygdom efter behandling med osimertinib Fase 2 Stadie 3
Stadie 4
Odense Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital - Næstved
Aalborg Universitetshospital
SBRT – PC01 Stereotaktisk stråleterapi (SBRT) til patienter med lokalt avanceret pancreascancer (LAPC). Et danskt fase II studie Fase 1
Fase 2
Stadie 3 Odense Universitetshospital
SBRT vs. MWA Stereotaktisk strålebehandling og mikrobølgebehandling af patienter med metastatisk sygdom i leveren Fase 2 Stadie 4 Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
SCO-101 Et fase II forsøg af SCO-101 i kombination med FOLFIRI til patienter med udbredt kolorektalkræft der har udviklet resistens overfor behandling med FOLFIRI Fase 2 Stadie 4 Herlev Hospital
Hillerød - Nordsjællands Hospital
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Aalborg Universitetshospital
SEALS Xpert - DaBlaCa-15 Overvågning af overfladiske blæretumorer med brug af Xpert Bladder Cancer Monitor test i kontrolregimet Fase 3 Regionshospitalet Holstebro
Aarhus Universitetshospital
SELECT (KPd) Et ublindet, fase 2 studie med behandling af første eller andet recidiv af myelomatose med carfilzomib, pomalidomid og dexamethason (KPd) Fase 2 Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
SENOMAC Overlevelse og aksillært recidiv efter sentinel node-positiv brystkræft uden gennemført aksillær lymfeknude dissektion - Et randomiseret studie af patienter med sentinel node makrometastaser Stadie 2
Stadie 3
Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Regionshospitalet Randers
Regionshospitalet Viborg
Rigshospitalet
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
SENTIREC I Kortlægning af sentinel node (skildvagtslymfeknuden) med robotassisteret nær-infrarød fluorescens billeddannelse hos kvinder med livmoderhals- og livmoderkræft Stadie 1 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
SENTIREC II Kortlægning af sentinel node (skildvagtslymfeknuden) med robotassisteret nær-infrarød fluorescens billeddannelse hos kvinder med livmoderhals- og livmoderkræft Stadie 1 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
SINGLE Karakterisering af tumormikromiljøet med henblik på udvikling af mere effektiv immunterapi Herlev Hospital
SIOP-PNET 5 MB International prospektiv forsøg til behandling af medulloblastom hos børn ældre end 3 til 5 år med WNT biologisk profil (PNET 5 MB-LR og PNET 5 MB-WNT-HR), standard-risiko biologisk profil (PNET 5 MB-SR) eller TP53 mutation (PNET 5 MB SHH-TP53) samt register til medulloblastom opstået i situation med genetisk prædisposition Fase 2
Fase 3
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
Smoldering MM vaccination Vaccination mod PD-L1 til patienter med asymptomatisk myelomatose Fase 2 Herlev Hospital
SOFT SOFT – et fase 2 studie af stereotaktisk strålebehandling af bløddelsmetastaser under mellemgulvet Fase 2 Stadie 4 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
SPCG 15 Kirurgi eller strålebehandling ved lokalt udbredt prostatakræft – et åbent randomiseret forsøg Fase 3 Stadie 3 Herlev Hospital
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
SPENCER Et fase 1/2-forsøg med EO2401, en ny terapeutisk mikrobiel-afledt peptidvaccine, i kombination med PD-1 checkpoint-blokade, til behandling af patienter med lokalt fremskredet eller metastatisk adrenokortikalt karcinom eller malignt fæokromocytom/paragangliom Fase 1
Fase 2
Stadie 3
Stadie 4
Rigshospitalet
SSG XXII - Adjuverende imatinib til GIST Tre versus fem års adjuverende imatinib som behandling til patienter med operabel GIST med høj risiko for recidiv: et randomiseret fase 3 studie Fase 3 Adjuverende Aarhus Universitetshospital
Statin protokol Statin- og bisfosfonatbehandling til patienter med de Philadelphia-negative kronisk myeloproliferative neoplasier (MPN) – essentiel trombocytose, polycythæmia vera og hypercellulær primær myelofibrose Fase 2 Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Stereotaktisk strålebehandling og mikrobølgebehandling af patienter med metastatisk sygdom i leveren Stereotaktisk strålebehandling vs. mikrobølgeablation til colorektal cancer patienter med metastatisk sygdom i leveren - et randomiseret fase II studie Fase 2 Stadie 4 Rigshospitalet
STESIDES Sikkerhed og farmakokinetik af ODM-209 hos patienter med metastatisk kastrations-resistent prostatakræft eller østrogenreceptor-positiv, human epidermal vækstfaktorreceptor 2-negativ avanceret brystkræft Fase 1
Fase 2
Stadie 3
Stadie 4
Rigshospitalet
Stråleinducerede hjerneskader Stråleinducerede hjerneskader – avanceret MR-skanning Aarhus Universitetshospital
Systematisk behovs- og risikoscreening Systematisk behovs- og risikoscreening til pårørende til patienter med fremskreden kræft. Validering af to korte screeningsredskaber til bedre pårørende støtte. Aarhus Universitetshospital
T-celle terapi kombineret med checkpoint inhibitorer T-celle terapi i kombination med checkpoint inhibitorer til patienter med metastatisk ovarie-, tuba- eller primær peritonealcancer Fase 1
Fase 2
Stadie 3 Herlev Hospital
T-celle terapi på tværs af cancerdiagnoser Adoptiv celleterapi på tværs af kræftdiagnoser Fase 1
Fase 2
Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
TEAM ALLTogether Et randomiseret studie af forbedringen af recidiv-fri overlevelse hos børn og unge voksne (1-45 år) med nydiagnosticeret akut lymfoblastær leukæmi, der behandles efter ALLTogether1 protokollen ved tillæg af lavdosis thioguanin til 6-mercaptopurin/methotrexat vedligeholdelsesbehandling Fase 3 Ukendt stadie Afdeling uden for Danmark
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
TED16364 Et ikke-blindet, first-in-human, enkeltstof- og dosisoptrapningsforsøg til vurdering af sikkerhed, farmakokinetik, farmakodynamik og anti-tumoraktivitet af SAR442257 hos patienter med recidiveret og refraktær myelomatose og non-Hodgkin lymfom Fase 1 Gentofte Hospital
Herlev Hospital
Rigshospitalet
TestisCAB Et fase 2 studie med cabazitaxel som salvage behandling til cisplatin resistente germinalcelle tumorer Fase 2 Rigshospitalet
TeyCar Kardiotoksicitet ved behandling med Teysuno (S-1): Et prospektivt elektrokardiografisk, ekkokardiografisk og biomarkør studie Alle stadier Herlev Hospital
THORA Et randomiseret fase 2 studie, som sammenligner 2 regimer med hyperfraktioneret lungebestråling hos patienter med småcellet lungekræft (SCLC) og begrænset sygdom (THORA-studiet). Fase 2 Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3
Rigshospitalet
TIGER Standard-dosis kombinationskemoterapi eller høj-dosis kombinationskemoterapi og stamcelletransplantation i behandlingen af patienter med recidiverende eller refraktære germinalcelletumorer Fase 3 Progredierende sygdom
Recidiverende sygdom
Rigshospitalet
TIL-2 Videnskabeligt forsøg med T-celle baseret immunterapi sammenlignet med ipilimumab behandling af patienter med modermærkekræft, der har spredt sig Fase 3 Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
TIM3 - NP40435 Et åbent, multicenter dosiseskalerende fase I forsøg med henblik på at vurdere sikkerheden, farmakokinetikken og den foreløbige anti-tumoraktivitet af RO7121661, et PD-1/TIM-3 bispecifikt antistof, hos patienter med fremskredne og/eler metastatiske solide tumorer, efterfulgt af tumorspecifikke udvidelseskohorter Fase 1 Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
Rigshospitalet
TIP Den prædiktive værdi af in-vitro testning af tumoroider for følsomhed over for antineoplastiske stoffer hos patienter med metastaserende pancreas cancer Stadie 4 Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
TLR7 WP41377 Et first-in-human, åbent, dosiseskalerende fase-1 forsøg der evaluerer sikkerheden, farmakokinetik, farmakodynamik og foreløbige kliniske aktivitetsprofil af præparatet RO7119929 (TLR7 AGONIST) som gives oralt hos deltagere med inoperabel, fremskreden eller metastatisk hepatocellulært karcinom, galdevejskræft eller solide tumorer med levermetastaser Fase 1 Stadie 3
Stadie 4
Rigshospitalet
TMB-H (CheckMate 848) Et randomiseret, åbent fase 2 forsøg med nivolumab i kombination med ipilimumab versus nivolomab som monoterapi til patienter med avanceret eller metastatiske solide tumorer med høj tumormutationsbyrde (TMB-H). Fase 2 Stadie 3
Stadie 4
Herlev Hospital
Rigshospitalet
Toco-CoR Tocotrienol og bevacizumab til metastatisk colorektal cancer - et randomiseret fase II markør studie Fase 2 Stadie 4 Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Transmuskulær Quadratus Lumborum nerveblokade til laparoskopisk hemikolektomi Forbedring af smertebehandlingen i forbindelse med kikkertoperation på grund af tyktarmskræft ved brug af Transmuskulær Quadratus Lumborum blokaden. En dobbeltblindet, randomiseret klinisk undersøgelse. Sjællands Universitetshospital - Køge
TRESR Fase 1/2a-forsøg til evaluering af sikkerhed, farmakokinetik, farmakodynamik og foreløbig klinisk aktivitet af RP-3500 alene eller i kombination med talazoparib i fremskredne solide tumorer med ATR-hæmmer sensibiliserende mutationer. Fase 1
Fase 2
Stadie 3
Stadie 4
Rigshospitalet
TRITON3 Et multicenter, randomiseret, åbent fase 3 studie af rucaparib versus lægens valg af behandling af patienter med metastatisk kastrationsresitent prostatakræft associeret med mutation i homolog rekombination reperationsgen. Fase 3 Stadie 4 Herlev Hospital
Rigshospitalet
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Ude godt - hjemme bedst Sikker ambulant behandling af patienter med Akut Myeloid Leukæmi med systematisk patientinvolvering – et landsdækkende udviklingsprojekt. Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Aalborg Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital
VALERIA Et åbent, ikke-randomiseret, fase I-II multicenterstudie med venetoclax, lenalidomid og rituximab til patienter med mantlecellelymfom (MCL). Fase 1
Fase 2
Odense Universitetshospital
Rigshospitalet
Aarhus Universitetshospital
VICTORIA Venetoclax og dexamethason i translokation (11;14) positiv myelomatose med tilbagefald eller behandlingssvigt. Fase 2 Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
VITALITY Gonadedysfunktion hos mænd som er langtidsoverlevere efter malignt lymfom Fase 2 Herlev Hospital
Rigshospitalet
WP41188 Et åbent, multicenter fase 1 forsøg til vurdering af sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetik og farmakodynamik af RO7296682, et CD25 targeterende, t-regulerende antistof, hos deltagere med fremskredne og/eller metastatiske solide tumorer. Fase 1 Stadie 3
Stadie 4
Rigshospitalet
WP42004 Et open-label fase 1 multicenterforsøg med henblik på at evaluere sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetik og farmakodynamik for RO7283420 som monoterapi af hæmatologisk og molekylær recidiv/refraktør akut myeloid leukæmi Fase 1 Rigshospitalet
WW3 Randomiseret forsøg med standarddosis versus højdosis strålebehandling ved rektumbevarelse med kemo-stråleterapi til tidlig, lav og midtrektal cancer. Fase 2 Stadie 1
Stadie 2
Stadie 3

Rigshospitalet
Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Aalborg Universitetshospital