Vil du modtage nyheder fra DCCC, kan du tilmelde dig herunder. Herefter modtager du et nyhedsbrev i din indbakke 4-6 gange om året med DCCC nyheder og kommende arrangementer. Du kan altid afmelde dig igen i selve nyhedsbrevet.

Tilmeld dig nyhedsbrev fra DCCC.

Læs tidligere nyhedsbreve fra DCCC.

 • 20-01-2022

   

  Et nyt nationalt forskningscenter tager i disse måneder sine første fælles skridt på tværs af kræftkirurgien. Dansk Forskningscenter for Kræftkirurgi, ACROBATIC, vil løfte kirurgien for de fleste kræftformer og fremme samarbejde og deling af 'know-how' mellem de forskellige dele af et kræftforløb. Et fokus på udvikling af kræftkirurgien har længe været efterlyst i kirurgiske kredse, og nu er centret en realitet.

 • 17-12-2021

   

  Startkapital til nye tværfaglige netværk eller forberedelsen af nationale og multidisciplinære kliniske studier er kernen af det, som puljen hos DCCC kan søges om støtte til. Ikke mindre end 32 netværk og 47 kliniske studier er det blevet til siden 2017. I november kom der tre mere til.

 • 15-12-2021

   

  Når patienter løbende selv-evaluerer symptomer og livskvalitet i et kræftforløb, har det stort potentiale – både i forskning og i den aktuelle behandling. Samlet kalder vi patienternes svar for Patient Reported Outcomes, PRO. Men PRO’er kan ikke stå alene – de skal bruges systematisk, aktivt og med et formål, lyder budskabet fra årsmødet i DCCC PRO netværket.

 • 10-12-2021

   

  Det er en målsætning i Kræftplan IV, at 9 ud af 10 kræftpatienter oplever sig involveret i beslutninger om egen behandling. Derfor er det en bunden opgave at skabe gode rammer for dialogen mellem læge og patient. Danish Breast Cancer Group samlede kræfter fra hele landet for at styrke og målrette patienternes inddragelse i eget forløb.

 • 19-11-2021

   

  Cirkulerende kræft-DNA (ctDNA) er den hidtil stærkeste metode til at opdage tilbagefald ved kræftsygdom – den sætter os i stand til at opdage kræft tidligere, behandle målrettet og undgå at give kemoterapi eller anden medicinsk kræftbehandling til raske patienter. Ledelsen i det nationale forskningscenter på området tror så meget på metoden, at alle forskningsstudier fra start både skal indeholde en sundhedsøkonomisk vurdering og have deltagelse fra hele landet. 

 • 13-10-2021

   

  Vilkårene for at gennemføre klinisk patientnær forskning er meget forskellige i Danmark. Der er behov for at højne og ensarte vilkårene, så alle lokale afdelinger får mulighed for at deltage i nationale protokoller. Forskningskulturen skal ind i hverdagen i klinikken. Vejen til succes kan gå gennem DCCCs organisering, hvor stærk faglighed og direkte adgang til beslutningstagerne skal skabe resultater.

 • 08-10-2021

   

  Forebyggelse af blodpropper hos patienter med lungekræft, bekæmpelse af tilbagefald hos brystkræftpatienter og en bedre infrastruktur for forskning i kræftrelaterede smerter, der på sigt skal bidrage til effektiv lindring, er bare nogle af de projekter som DCCC har valgt at støtte økonomisk. Samlet set modtager 6 grupper af ansøgere 1.004.019 kroner.

 • 05-10-2021

   

  Ovenpå 1,5 år med corona, nedlukning af samfundet og aflysningen af Danske Kræftforskningsdage i 2020, kunne vi i slutningen af august atter samle 500 forskere, klinikere, patientrepræsentanter og beslutningstagere til to dage med oplæg, debat og dialog om kræftområdet. Alt forløb planmæssigt og med stor tilfredshed blandt deltagerne. 

 • 30-09-2021

   

  At dansk forskning i stråleterapi er i den absolutte verdenselite er blevet understreget på ESTRO i både 2020 og 2021 og ved tildeling af værtsskabet for konferencen i 2022. Tirsdag og onsdag samles Nationalt forskningscenter for Stråleterapi - DCCC Stråleterapi endelig fysisk igen. Det sker for at styrke det gode, nationale samarbejde og dele viden på tværs af forskningscenteret.

 • 22-09-2021

   

  Efter godt et halvt år som nationalt forskningscenter mødtes de involverede parter endelig fysisk til kick off for det nye Forskningscenter for Målrettet Behandling af Hjernetumorer. Ambitionen om at øge overlevelsen skal indfries gennem nationalt samarbejde og fokus på at videreudvikle datagrundlaget.

 • 17-09-2021

   

  Det er næppe dem, der ved mest om kirurgi eller stråleterapi. Til gengæld har de prøvet det på egen krop og lever hver dag med efterveerne af hoved-halskræft. Netop derfor, er det patienterne selv, der sætter emner på dagsordenen, når omkring 400 patienter, pårørende, sundhedsprofessionelle og andre ansatte i kommunerne fredag mødes til national hoved-halskræftdag.

 • 02-09-2021

   

  Danske Kræftforskningsdage var i år begavet med hele 184 posters som i modsætning til tidligere år lå på en online platform i stedet for at være hængt fysisk op på konferencen. Online-løsningen har kastet mange positive bemærkninger af sig, men der er selvfølgelig behov for en grundigere evaluering, understreger formand for postersessionen Henrik Frederiksen.

 • 25-08-2021

   

  Mellem 20 og 30 procent af patienter med tarmkræft får tilbagefald. Det er en stor andel, og den genopståede kræft skal opdages hurtigt for at patienterne har størst chance for at overleve. Desværre ved vi ikke, hvem tilbagefaldet rammer. Det arbejder Tenna Vesterman Henriksen på at gøre noget ved – og hun er på rette spor.

 • 24-08-2021

   

  Patienter der får stråleterapi mod brystkræft risikerer at udvikle lavt stofskifte, lyder hovedkonklusionen i nyt studie. Elisabeth Solmunde, der står bag studiet, modtager pris for sin evne til at formidle sin forskning og gøre den relevant for de patienter, det handler om.

 • 23-08-2021

   

  Screening for tarmkræft virker og redder liv, viser de indledende resultater fra et endnu ikke færdigt studie. Bag studiet står Mette Kielsholm Thomsen fra Aarhus Universitetshospital, der modtager Danske Kræftforskningsdages formidlingspris for sin evne til at forklare sin komplicerede forskning på en let forståelig måde.

Flere nyheder

Nyheder 2020

Nyheder 2019

Nyheder 2018 og 2017