17-12-2018

Netværket, DCCC Rettidig Opsporing afholdte d. 22. og 23. november 2018 et møde på tværs af kræfttyperne: brystkræft, lungekræft, prostatakræft og kolorektalkræft

 

Netværksmødet satte over to dage fokus på den seneste viden om screening, risikovurdering og diagnostik for de forskellige kræftsygdomme samt hvilke udfordringer, der er forbundet med risikomåling og opsporing. Internationale eksperter viste, hvordan viden om risikofaktorer fra livsstil, familiehistorie, blodprøver og andre biologiske prøver i samspil med billedanalyser kan identificere personer med høje og lave risici for sygdommene. Sygdommene er forskellige og kræver derfor tilsvarende forskellig håndtering. Desuden blev der diskuteret tværgående emner såsom borgerinddragelse og risikokommunikation.

Fremtidige forskningsemner, strategier og projekter blev også diskuteret og der bl.a. var enighed om at forfatte et position paper om rettidig opsporing, der skal beskrive området samt de muligheder og udfordringer som fremtidige initiativer vil stå overfor. Blandet andet var der på mødet enighed om, at Rettidig Opsporing af cancer fremadrettet bør have fokus både på asymptomatiske borgere og symptomatiske patienter under udredning hos egen læge. Patientforløbene i disse to kategorier er fundamentalt forskellige, men viden om de særskilte problematikker kan med fordel anvendes på tværs af kategorierne i fremtidig forskning.

Mødet har fået positive tilbagemeldinger fra deltagerne, og der er stor interesse for et nyt møde, der skal fokusere på danske initiativer og hvordan de kan samordnes for at opnå større slagkraft.

Kort info om netværket DCCC Rettidig Opsporing
Netværket DCCC Rettidig Opsporing er et netværk, der er etableret ud fra et ønske om at samle faglige kræfter på tværs af de enkelte kræfttyper, så de kan danne basis for høj-evidensstudier.

Tidlig opsporing sænker kræftdødeligheden, fordi chancen for helbredelse er størst, når svulsten stadig er lille og lokaliseret. Fra gentest, blodprøver, billedskabende teknikker og andre teknikker kendes en stadig længere liste af specifikke risikofaktorer. Deres kliniske værdi for rettidig opsporing er oftest ukendt. Danmark er ideel til at gennemføre studier, der kan producere den nødvendige evidens, hvis vi kan løse de administrative/logistiske udfordringer og inddrage befolkningen.

Læs mere om DCCC netværket Rettidig Opsporing

Læs nyhed om DCCC netværket Rettidig Opsporing i Diagnostisk Tidsskrift