I kalenderen kan du finde information om kommende begivenheder i DCCC-regi eller begivenheder, der har relation til DCCC. Det inkluderer konferencer, internater, workshops, årsmøder og meget mere.

Der er mulighed for online tilmelding under de enkelte begivenheder. 

Hvis du ønsker at få et arrangement med tilknytning til DCCC i kalenderen, kan du skrive til dccc.info@dccc.dk.

Abonnér

DCCC kalender

Kommende arrangementer

 • 24-04-2020

  Der indkaldes til møde med fokus på at udvikle ansøgningen til Knæk Cancer om Danish Lymphoproliferative Cancer Research Center. På mødet vil der fokuseres på gennemgang af Letter of Intent til Knæk Cancer ansøgningen til Danish Lymphoproliferative Cancer Research Center. Mødet vil blive afholdt virtuelt.

 • 08-06-2020

  DCCC Age (Dansk Onkogeriatrisk Netværk) afholder netværksmøde. Netværkets ambition er at skabe et større vidensgrundlag og implementere en national strategi for de ældre kræftpatienter.
  Tilmeldingsfrist: 1. juni 2020

 • 22-06-2020

  DCCC netværket for harmonisering af somatisk variantfortolkning i behandlingsøjemed for patienter med behandlingsrefraktær cancer inviterer til deres tredje workshop i Aalborg.

 • 27-08-2020

  På Danske Kræftforskningsdage 2020 mødes klinikere, forskere, patientforeninger og beslutningstagere på tværs af sygdomsområder, forskningsdiscipliner og specialer. DCCC - Danish Comprehensive Cancer Center og DMCG.dk - Danske Multidisciplinære Cancer Grupper afholder for tredje gang Danske Kræftforskningsdage.

 • 22-09-2020

  DMCG.dk, DCCC og Kræftens Bekæmpelse inviterer politikere og sundhedsvæsenets parter til sammen at drøfte, hvordan vi aktivt kan bruge sundhedsdata til at skabe synlighed og overblik over kvaliteten i kræftpatientforløb og derigennem øge kræftpatienters livskvalitet og overlevelse. Bemærk, at arrangementet flyttes til den 22. september 2020.

 • 23-09-2020

  Den 23. september 2020 åbner det Nationale Forskningscenter for cirkulerende tumor-DNA guidet kræftbehandling.

 • 30-09-2020

  Danish Comprehensive Cancer Center invites clinicians, researchers and chief medical officers and heads of departments from the Danish university hospitals and universities to a national seminar on Chimeric Antigen Receptor (CAR) T-cell therapy for cancer. Please note, that the seminar is postponed to September 30th. 

 • 05-11-2020

  Den første International Multidisciplinary Anal Cancer Conference (IMACC) afholdes i Aarhus den 5. og 6. november 2020. Formålet med konferencen er at samle klinikere, forskere og multidisciplinære grupper for at styrke internationalt samarbejde, forskning og udvikling inden for analcancer.