GATK4_web.jpg


Flere end 30 deltagere fra 10 forskellige lande var med, da netværksgruppen NEXT, Bioinformatik afholdte workshop i slutningen af januar 2019. Foto: Privat

04-02-2019

I slutningen af januar afholdte Netværksgruppen, NEXT Bioinformatik, med støtte fra DCCC, en Genome Analysis Toolkit workshop om de nyeste bioinformatiske teknikker til behandling af genetisk information. Teknikker, der er afgørende for forskning og implementering af personlig medicin i behandlingen af kræft.


30 deltagere fra 20 forskellige institutioner og 10 forskellige lande deltog i en fire dages workshop, der var arrangeret i et samarbejde med Hæmatologisk Afdeling på Aalborg UH, Center for RNA Medicin og Klinisk Institut ved Aalborg Universitet og Computerome, DTU og omhandlede den nyeste version af softwarepakken Genome Analysis Toolkit.

Instruktører fra Broad Institute, der står bag softwaren, underviste i den seneste udvikling indenfor beregningsteknikker til håndtering af high throughput sekventeringsdata. Disse teknikker er afgørende indenfor forskning og implementering af personlig medicin i f.eks. cancer.

"Softwarepakken anvendes bredt i kræftforskning, da den indeholder en række værktøjer til analyser af genomiske data. Blandt andet afprøves metoderne for tiden i det Nationale Genom Center", fortæller Martin Bøgsted, professor, Klinisk Institut AAU og medinitiativtager til netværksgruppen NEXT Bioinformatik. 

"Workshoppen gav inspiration og viden til opstart af analysefasen i nye forskningsprojekter samt optimering og fornyelse af arbejdsgange for brugere af værktøjet fra både forskningsmiljøet og det kliniske miljø", afslutter Martin Bøgsted.

Se programmet for den afholdte workshop.

Ønsker du flere informationer om netværksgruppen, NEXT Bioinformatik kan du læse om den her  kontakte Martin Bøgsted på martin.boegsted@rn.dk eller Rasmus Froberg Brøndum på mail, rfb@rn.dk