Tværfaglig/faglig organisation
NEXT Bioinformatik

Beskrivelse
Via den Nationale Strategi for Personlig Medicin etableres der i øjeblikket en infrastruktur til lagring og processering af genomsekventeringer. På kræftområdet kan det bruges til at gemme en tumors somatiske varianter. I nogle tilfælde kan der tilbydes behandling mod disse varianter.

Det er derfor nødvendigt at etablere en database til lagring af varianter og kobling med kliniske data på national skala og sikre en forankring i hele Sundhedsvæsenet dækkende lige fra bioinformatiske kompetencer, lægefaglig indsigt, identifikation af vigtige confounders til involvering af systemejerne.

Primær kontaktperson
Martin Bøgsted, Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Projektgruppe
Jakob Pedersen, Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA), Aarhus Universitetshospital
Jens Winther Jensen, RKKP
Inge Søkilde Pedersen, Afsnit for Molekylær Diagnostik/Klinisk Kræftforsknings Center, Aalborg Universitetshospital
Britt Elmedal Laursen, Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA), Aarhus Universitetshospital

Arrangementer
GATK4 workshop, 29. januar 2019

Internat om fælles variant- og forløbsdatabase til personlig medicin, 12. -13. november 2018

NEXT Bioinformatik statusmøde, 28. maj 2018

Tre DCCC seminarer af Richard Simon, 17. maj 2018