Puljen om eksperimentelle kræftkirurgiske funktioner åbner nu for anden ansøgsningsrunde. Ansøgningsfristen er d. 13. marts 2019. Foto: Hung Tien Vu.

18-12-2018

Sundhedsstyrelsen åbner op for anden ansøgningsrunde, hvor interesserede afdelinger på sygehuse i regionerne kan søge om midler fra en pulje på i alt ca. 3,5 mio. kr. til at varetage eksperimentelle kirurgiske funktioner.

I første ansøgningsrunde, i efteråret 2017 blev der uddelt for henholdsvis 1,7 og 1,5 millioner kr. for 2017 og 2018 til fem forskellige funktioner.

Formålet med puljen er at styrke erfaringsopsamlingen og tilbuddet om eksperimentel kræftkirurgisk behandling i Danmark samt at sikre en høj international kvalitet i kræftkirurgien og ensartet udbredelse af nye behandlingsformer.

Ansøgningsfristen er onsdag d. 13. marts 2019 kl. 12.00. Du kan læse mere om opslaget, ansøgningsprocessen og krav til ansøgere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.