fælles besl._okt_19_web.png

Foto: Center for Fælles Beslutningstagning, Region Syddanmark

01-10-2019

DCCC shared decision making network (DCCC SDM) blev etableret i 2018 med støtte fra DCCC. Netværket har til formål at udbrede kendskabet til fælles beslutningstagning samt at øge det nationale samarbejde på området, og har med stor succes afholdt gå-hjem møder i hele landet. 110 deltagere var med til det sidste møde i København.


Den 12. september blev der afholdt gå-hjem-møde om Fælles Beslutningstagning i Rigshospitalets Stråleterapikælder, hvor 110 sundhedsprofessionelle var mødt op. Det var fjerde og sidste aften i en række gå-hjem møder, der også har ført oplægsholderne til Aarhus, Odense og Vejle.

Fokus for mødet var, hvordan sundhedsprofessionelle kan involvere patienterne konstruktivt i dilemmafyldte valg, når vi ved, at patienterne og deres pårørende er i krise – samtidig med at den faglige viden om de forskellige behandlingsvalg er kompleks.

”Jeg er så glad for at se den store interesse for en vej, som vi skal gå mere ned af. Aftenens talere gav mange konkrete forslag til, hvordan vi med små greb kan gøre patienterne mere trygge og inddragede i de dilemmafyldte beslutninger, der har en stor indvirkning på patienternes liv”, siger projektchef i Center for Kræft og Organsygdomme på Rigshospitalet, Katrina Pitt Winther.

Hvordan påvirkes beslutninger af faglighed og følelser 
Berit Kjærside Nielsen fortalte om, hvordan følelser påvirker menneskers evne til at træffe beslutninger. Mindre bekymringer kan styrke koncentrationsevnen, men for meget bekymring og angst kan omvendt betyde, at patienten har svært ved at forstå, hvad der bliver sagt. Information, der udveksles under den første konsultation glemmes ofte, er meget vanskelig at huske eller fejltolkes på grund af patienternes følelsesmæssige tilstand.

Dette har store implikationer for sundhedsprofessionelles måde at tilrettelægge patientforløbene, men aftenen fremhævede vigtigheden af at dilemmafyldte valg med stor indvirkning på patienternes liv skal træffes sammen med patienten og på et oplyst grundlag. Som Karina Dahl Steffensen sagde: Det er mit job at finde ud af, hvad der er vigtigt for patienten.

Aftenen sluttede af med gode råd til, hvordan man kan formidle kompliceret statistik til lægmand. Her understregede Jesper Bo Nielsen, at sundhedsprofessionelle selv kan have svært ved at forstå hinandens risikokommunikation. Et vigtigt element er derfor så vidt muligt at videregive absolutte tal frem for procenter og at være opmærksom på brugen af værdiladet sprog.

Læs mere om DCCC shared decision making network (DCCC SDM) her

Hent oplæg fra mødet, og læs mere om oplægsholderne:

Tre centrale elementer ved fælles beslutningstagning:

  • Valgene skal være reelle (flere muligheder)
  • Valg skal kunne beskrives, så patienterne forstår dem
  • Der skal afsættes tid til sammen at nå frem til det valg, der er rigtigt for den enkelte

Eksempler på værdiladet sprog:

  • Risiko versus chance
  • Overlevelse versus død