Ulighed vægt eget design nyhed.png

DCCC og COMPAS afholder en konference om ulighed i kræft d. 1. juni, hvor der vil blive præsenteet ny forskning inden for området. Foto: DCCC.

30-05-2023

Den 1. juni afholder DCCC og Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS) en national konference om ulighed i kræft. Her vil seniorforsker Line Flytkjær Virgilsen fra Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus præsentere spritny og endnu ikke offentliggjort data, der kan gøre os klogere på, hvordan ulighed på kræftområdet kan opstå.  


Der er flere veje til en kræftdiagnose. Det kan være, at mistanken opstår fordi patienten deltager i en screeningsundersøgelse, det kan være gennem et kræftpakkeforløb eller endeligt - i forbindelse med et såkaldt uplanlagt forløb.

Og hvordan kræften opdages er vigtigt. Såvel internationale som nationale studier har fundet en sammenhæng mellem vejen til diagnose og prognose. Det fortæller Line Flytkjær Virgilsen, der er seniorforsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus.

- Konkret kan vi se, at all-cause dødeligheden efter 1 år er 53 procent for den gruppe patienter, hvis diagnosevej er gennem et uplanlagt forløb, mens den er 15 procent for dem, der har fået diagnosen efter et pakkeforløb fra primærsektoren, siger hun og tilføjer:

- Forskellen i overlevelse kan bl.a. skyldes at kræften ofte opdages på et senere stadie, når det sker gennem et uplanlagt forløb. Men når forskellen er så markant, så er det et argument for at se på, hvorvidt der er særlige patientgrupper, der er mere udsat for at deres cancer opdages gennem uplanlagte forløb.

Og netop det at se på, om der er systematisk ulighed i, hvem der oftest kommer ind i kræftpakkeforløb, vil Line Flytkjær Virgilsen dykke ned i, når hun går på scenen d. 1 juni til konferencen 'Ulighed i kræft: En dag med fokus på det, vi kan forbedre for udsatte kræftpatienter allerede nu'.

Alder og psykisk sygdom påvirker vejen til diagnose
Line Flytkjær Virgilsen vil på konferencen præsentere nye og endnu ikke offentliggjorte analyser af, hvordan den socio-demografiske baggrund spiller ind på chancen for at komme i et pakkeforløb – og dermed potentielt opdage en kræftsygdom tidligere.

- Min analyse bygger på en tilgang og algoritme, som er udviklet af chefkonsulent Bolette Danckert og epidemiolog, Henry Jensen med flere (2021). Her viste de, at cirka hver sjette kræftpatient indlægges i et uplanlagt forløb – det vil sige akut på et af landets hospitaler i måneden op til en kræftdiagnose uden forudgående planlagte indlæggelser, kræftpakkeforløb eller screnning, siger hun og fortsætter:

- De har brugt det til at se på, om en patients' alder spiller ind på sandsynligheden for at blive diagnosticeret gennem et kræftforløb indledt fra primærsektoren (2022). Siden har jeg brugt samme tilgang og algoritme til at se på, om der er en sammenhæng mellem sandsynligheden for at blive diagnosticeret med kræft gennem en kræftpakke blandt patienter som har en eksisterende psykisk lidelse (2022).

Analyserne viser, at ældre patienter har en større sandsynlighed for at få en kræftdiagnose gennem et uplanlagt forløb end via et kræftpakkeforløb, sammenlignede med yngre patienter. Det samme har patienter, der har eksisterende psykisk lidelse.

- Alder og psykisk sygdom er blot nogle af brikkerne i ulighedsperspektivet. Derfor vil jeg inden konferencen igen dykke ned i samme datasæt, men denne gang med fokus på, hvordan blandt andet uddannelsesniveau påvirker diagnose-vejen.

Og selv om den analyse endnu ikke foreligger, viser data allerede nu at der er ulighed i dele af kræftpakkerne hos forskellige patientgrupper.

- Vores data har bekræftet, at der er ulighed for alder og psykisk sygdom i forhold til om patienter diagnosticeres via et kræftpakkeforløb igangsat i primærsektoren. Baggrunden for uligheden er dog kompleks og samtidigt er det vigtigt at sige, at vejen til diagnose kan være kompleks og afhænge af mange faktorer, ikke mindst patientens kliniske præsentation. Det gør, at vi jo på individniveau ikke kan sige, at eksempelvis fordi diagnosevejen er via et uplanlagt forløb, så kommer det til at gå den enkelte patient dårligt.

Konferencen 'Ulighed i kræft' afholdes af DCCC -Danish Comprehensive Cancer Center i samarbejde med Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS). Konferencen er udsolgt, men det er muligt at skrive sig på venteliste, klik her.

Kræftpakkeforløb

To tredjedele gennem kræftpakkerne