Dato og tid: 1. juni 2023 kl. 09.15-16.00
Sted: Milling Hotel Park, Middelfart
Tilmelding: Ulighed i kræft (tilmeld.dk)
Tilmeldingsfrist: 1. maj 2023
Arrangør: DCCC og COMPAS
Kontakt: Niklas Heidelberg Wammen, DCCC, niklas.wammen@dccc.dk 


Der arbejdes ihærdigt med at mindske uligheden rundt om i sundhedssystemet. På konferencen præsenteres nogle af de indsatser, som bl.a. kommuner, hospitaler og alment praktiserende læger oplever har hjulpet sårbare kræftpatienter. Dagen vil konkret fokusere på tiltag og interventioner, der målrettet forsøger at mindske uligheden på kræftområdet de steder, hvor vi allerede nu ved, at den opstår.

Derudover vil dagen også give et indblik i forskningen og de allerede identificerede årsagsmekanismer til ulighed i kræftforløbet. På den baggrund stilles spørgsmålet: Hvad kan vi gøre anderledes på tværs af landet og sundhedssektoren allerede nu?

Vi inviterer sundhedsfagligt personale, læger, forskere og beslutningstagere fra alle dele af sundhedsvæsenet og landet til en konstruktiv konference om ulighed i kræft. Dagen vil være relevant for aktører både fra kommuner, hospitaler og almen praksis.

Konferencen er nu udsolgt. Der er stadig mulighed for at skrive sig på ventelisten. Læs mere og skriv dig på ventelisten ved at klikke her.