60 mio. kr. til forskning i immunterapi

Sundhedsstyrelsen har oprettet en pulje på 60. mio. kr. til forskning i immunterapi ved kræft i perioden 2018-2021. Puljen er nu åben for ansøgninger.

13-06-2018

Sundhedsstyrelsen har oprettet en pulje på 60 mio. kroner i perioden 2018-2021 til at styrke forskning i immunterapi ved kræftsygdom. Første runde for ansøgninger til puljen er åben og Sundhedsstyrelsen forventer at uddele 29,2 mio. kr. i 2018-2019.


Puljen er en del af finansloven for 2018, hvor Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker at styrke dansk forskning og udvikling inden for immunterapi ved kræft samt et ønske om at blive bedre til at målrette behandlingen til dem, der kan få gavn af immunterapien.

Ved immunterapi udnyttes kroppens eget immunforsvar til at bekæmpe de kræftceller, der er i kroppen. De seneste år er der sket et markant gennembrud, hvor immunterapi har vist sig at have en særdeles god effekt og forbedret overlevelse for nogle patienter. Det betyder bl.a., at nogle patienter, der tidligere døde af modermærkekræft inden for få måneder, nu overlever. For ca. halvdelen af patienterne har behandlingen imidlertid ingen virkning, og nogle patienter oplever indlæggelseskrævende bivirkninger. Derfor forskes der intensivt i at finde en metode til at udpege de patienter, der vil få gavn af behandlingen.

Med de mange nye behandlingsmetoder inden for immunterapi opstår der hele tiden nye potentialer for at udbrede behandlingen til andre kræftformer eller blive bedre til at målrette behandlingen til dem, der kan få gavn af behandlingen.

Der er i dag fire forskellige typer af immunterapi, som baserer sig på forskellige mekanismer: mekanismer; antistoffer, cytokiner (signalstoffer), behandlende kræftvacciner og T-celleterapi.

Læs mere om puljen i puljeopslaget på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/puljer-og-projekter/2018/styrkelse-af-forskning-i-immunterapi-ved-kraeftsygdom

Læs nyheden på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside: https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Kraeft/2018/Juni/Ny-kraeftbehandling-et-skridt-naermere.aspx