På DTU i Lyngby afholdes der fra d. 6-7 juni 2023 konference med fokus på de mange muligheder, der er for både forskere og klinikere med interesse i CAR T. Foto: Canva 

28-03-2023

Immunterapi-teknologien CAR T kan med rette kaldes en gamechanger, fordi den kan hjælpe nogle af de patienter, der ellers ikke ville have flere behandlingsmuligheder. I fremtiden kan CAR T blive relevant for endnu flere patientgrupper, også med solide tumorer. Men det kræver dansk forskning og udvikling her og nu – og derfor er det nødvendigt at forskere og klinikere på området i højere grad samarbejder på tværs, så CAR T kan komme flest muligt til gavn, påpeger to frontløbere på feltet. 

Cancer-immunterapi anses ofte for at være en af fremtidens mest lovende behandlingsformer. Internationalt godkendes terapiformen også til stadig flere kræftformer. Og med de nye behandlingsmuligheder tyder det på, at langt flere patienter, selv med fremskreden sygdom, kan blive langtidsoverlevere.

Men selv om teknologien er rykket ind på de danske hospitalsgange, er der endnu et stort uudnyttet potentiale. Det vurderer Sine Reker Hadrup. Hun er professor ved Danmarks Tekniske Universitet, hvor hun leder afdelingen for eksperimentel og translationel immunologi. Særligt fremhæver hun chimeric antigen recepter T celler (CAR T), en teknologi, hvor patientens egne T-celler bliver optimeret til bedre at kunne angribe canceren.

- CAR T er særlig interessant lige nu, fordi det allerede er en godkendt behandlingsform for visse hæmatologiske kræftsygdomme – så vi ved, at det kan gøre en forskel for patienterne. Men samtidig ved vi også, at CAR T teknologien kan udvikles, så det potentielt kan anvendes til endnu flere kræftpatienter, også dem med solide tumorer. På den måde vil langt flere patienter kunne få gavn af CAR T i fremtiden – og det er det springbræt, jeg oplever at vi står på lige nu.


Perspektiverne er lovende
Og den vurdering – at immunterapi, og særligt CAR T, kan blive en endnu mere anvendt teknologi i cancerbehandling i Danmark i de kommende år - bakker hendes kollega, Özcan Met, seniorforsker og leder af Celleterapi-enheden ved Nationalt Center for Cancer-immunterapi ved Herlev og Gentofte Hospital, hende op i.

- CAR T bygger på en teknologi, der efter min opfattelse har brede anvendelses-muligheder. Og generelt gælder det, at det man kan med modificerede t-celler, og andre modificerede immunceller for den sags skyld, kan hjælpe svært syge patienter, som ofte ikke har andre muligheder tilbage. Perspektiverne er altså lovende, og værktøjerne er de seneste år blevet meget raffineret. Det åbner op for potentialet. Jeg er meget optimistisk, siger han.

Özcan Met og Sine Reker Hadrup har derfor, sammen med Per Thor Straten, professor ved Københavns Universitet, og Maria Ormhøj, postdoc ved DTU, siddet i arrangementkomitéen for symposiet 'CAR T cell therapy and advances in cellular engineering', som afholdes på DTU i Lyngby d. 6-7 juni 2023. Konferencen skal fokusere på de mange muligheder, der er for både forskere og klinikere med interesse i CAR T.


Store navne vil begejstre
På programmet er blandt andet oplæg af nogle af de helt store internationale pionerer inden for feltet, bl.a. Carl June, Michel Sadelain og Stanley Riddell. Konferencen bliver altså i høj grad af en kvalitet, der kun ses sjældent – selv internationalt.

Og det gør med rette Sine Reker Hadrup stolt.

- Det er enormt motiverende, at vi har fået nogle af de største og bedste forskere og klinikere inden for feltet til at komme. Det er også vigtigt, fordi Danmark jo er et lille land, og hvis vi vil være med til at udvikle det her komplekse felt, så skal vi stå sammen internationalt, siger hun og bliver bakket op af Özcan Met.

- Toppen af poppen, både nationalt og internationalt, kommer og holder oplæg til det her symposium. Vi kommer til at få præsenteret viden og data, der er state of the art og cutting edge. Så jeg håber, at vi får begejstret salen og dermed kan bruge det her som trædesten til at komme i gang med mere forskning herhjemme, siger han.

Begge forskere peger samtidig på, at en vigtig del af programmet i høj grad også er, at nationale forskere og klinkere får bedre øje på hinanden, så der kan samarbejdes på tværs af landet såvel som på tværs af sygdomme og metoder. For såvel forskning som behandling med CAR T kræver i den grad et tværfagligt setup.

- Vi håber derfor, at vi med dette symposium kan booste de gode ting, der allerede er i gang, ligeså vel som at sætte nye tanker i gang – og alt i alt sikre, at de bedste behandlinger ender helt ude ved patienterne hurtigst muligt, slutter Sine Reker Hadrup.

Symposiet ' CAR T cell therapy and advances in cellular engineering' afholdes af Training Network for Optimizing Adoptive T cell Therapy of Cancer´ (T-OP), Danish CAR T cell Network (DCTN) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) I samarbejde med DCCC. Læs programmet og tilmeld dig gratis via dette link.

FAKTA: Hvad kan CAR T?

CAR T-celler er egentlig patientens egne T-celler, der er udtaget og dernæst modificeret, således at de på celleoverfladen udtrykker en kimærisk antigen-receptor kaldt CAR. CAR er designet således, at den specifikt binder sig til bestemte proteiner, der findes på overfladen af visse typer cancerceller.

Det betyder, at CAR T-celler er i stand til at angribe og dræbe kræftceller, når de genindføres i patientens krop.

På nuværende tidspunkt er teknologien udviklet og internationalt godkendt til bestemte hæmatologiske cancerformer, hvor B-celler er maligne. Der forskes dog intenst i at videreudvikle teknologien, men inden for solide tumorer er feltet endnu umodent. Ligeledes ses der – selv med de mest succesfulde og udviklede CAR T-behandlinger, betydelig risiko for recidiv. Derfor forskes der intens i kombinationsbehandlinger, således at CAR-T teknologien kan benyttes til at eliminere en del af tumorbyrden, mens patientens eget immunforsvar også bliver mobiliseret og forhåbentlig kan eliminere resten. Ligeledes ses hyppigt komplikationer ved CAR T, særligt i form af inflammatoriske reaktioner.