60 mio. kr. til immunterapi

Over de næste 4 år er der afsat 60 mio. kr. til forskning i immunterapi.  Foto: Torben Kjeldsen, RM

09-02-2018

Sundhedsstyrelsen skal administrere en pulje på 60 mio. kr., som bliver fordelt på 15 mio. kr. årligt i 2018-2021, med inddragelse af Danish Comprehensive Cancer Center.

Forskningspuljen er et resultat af Finansloven for 2018, hvori Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker at styrke dansk forskning og udvikling inden for immunterapi.

Ved immunterapi udnyttes kroppens eget immunforsvar til at bekæmpe de kræftceller, der er i kroppen. De seneste år er der sket et markant gennembrud, hvor immunterapi har vist sig at have en særdeles god effekt og forbedret overlevelse for nogle patienter. Det betyder bl.a., at nogle patienter, der tidligere døde af modermærkekræft inden for få måneder, nu overlever.

For ca. halvdelen af patienterne har behandlingen imidlertid ingen virkning, og nogle patienter oplever indlæggelseskrævende bivirkninger. Derfor forskes der intensivt i at finde en metode til at udpege de patienter, der vil få gavn af behandlingen.

Med de mange nye behandlingsmetoder inden for immunterapi opstår der hele tiden nye potentialer for at udbrede behandlingen til andre kræftformer eller blive bedre til at målrette behandlingen til dem, der kan få gavn af behandlingen.

Når opslaget bliver annonceret vil vi linke til det på DCCC's hjemmeside.

 Læs mere om forskningspuljen til immunterapi i Sundheds- og Ældreministeriet faktaark.