ECV symposium

Plenum diskussion på ECV symposiet af behandlingsmodaliteter. Foto: Michael Achiam

14-06-2018

Multidisciplinært symposium omhandlende diagnostik og behandling af kræft i esophagus, cardia og ventrikel samlede fagfolk og forskere på tværs af specialer og regioner


50 klinikere, paraklinikere og forskere, der til dagligt beskæftiger sig med diagnostik og behandling af kræft i esophagus, cardia og ventrikel (ECV) var samlet d. 30. maj 2018 til et én-dags nationalt, multidisciplinært symposium. Deltagere fra de fire ECV-centre i landet var til stede og repræsenterede et bredt udsnit af specialer; radiologi, klinisk fysiologi (PET), endoskopi, kirurgi, patologi, klinisk genetik og onkologi.

Formålet med ECV symposiet er at skabe en årlig tilbagevendende faglig dag, hvor ny viden og metoder inden for billeddiagnostik, onkologi, kirurgi og patologi bliver præsenteret og diskuteret. Det er også et ønske via symposiet at styrke videns- og erfaringsdeling, samt at øge muligheden for at udvide netværket og samarbejdet på tværs af de regionale ECV centre, bl.a. med hensyn til kliniske- og forskningsmæssige tiltag. For at understøtte det er der etableret et nationalt ECV forskningsråd.

Dagen bød på indlæg om præoperativ diagnostik, forskellige kirurgiske behandlingsteknikker, patologisk screening med henblik på immunterapi, en genetikers analyse af effekten af screening for hereditær cancer og en gennemgang af de hyppigst anvendte og mulige nye onkologiske behandlingsprotokoller. Der blev udvekslet erfaringer og ideer på tværs af specialer og centre, og dagen mundede ud i en snak om fremtidige, nationale kliniske og forskningsmæssige projekter.

"Et af de første projekter, vi tager fat på, er en evaluering af vores MDT beslutninger med henblik på at sikre ensartet beslutningsgrundlag i de fire nationale ECV-centre, herunder udarbejdelse af et fælles MDT beslutningsredskab", siger hovedarrangør af symposiet Michael Achiam, afdelingslæge, klinisk lektor, dr.med., PhD.

Fremadrettet håber Michael Achiam, at et årligt tilbagevendende, nationalt ECV symposium kan fungere som platform for plenum diskussioner af nye eller eksisterende modaliteter, metoder eller behandlinger og samtidig udgøre et grundlag for eventuelle ændringsforslag til de nationale retningslinjer.

”Det er arrangørernes indtryk, at de mange deltagere var begejstrede for muligheden for at mødes og diskutere eksisterende og potentielt kommende modaliteter såvel som fremtidige tværregionale og nationale forskningsprojekter. At vi så tillige fik muligheden for at lære hinanden bedre at kende personligt og drøfte lokale forskelle i løbet af en lang og spændende dag støttet af DCCC gør, at vi ser meget optimistisk på muligheden for at danne et nationalt forskningsudvalg under DECV”, fortæller Michael Achiam.

Deltager i ECV symposiet Peter Brøndum Mortensen, specialeansvarlig overlæge, Klinik for Kirurgi – Kræftbehandling, mavetarmkirurgisk sektion, Aalborg Universitetshospital er enig med Michael Achiam og betragter symposiet som en succes.

”Det store fremmøde med repræsentanter fra alle fire centre viser, at der både er stor interesse og behov for vidensudveksling og erfaringsdeling på tværs af centrene. Det er vigtigt fremadrettet at fastholde dette forum/netværk til løbende faglige diskussioner af både udredning og behandling af ECV patienter med det sigte konstant at være på forkant med de bedste behandlingsprincipper udfra et fælles vidensgrundlag”, siger Peter Brøndum Mortensen.

Næste skridt i processen er en udarbejdelse af et kommissorium for forskningsudvalget samt en endelige nedsættelse af udvalget ud fra en regional og tværfaglig hensynstagen.

Du kan læse mere om ECV symposiet på DECVs hjemmeside, hvor referater og præsentationer bliver lagt op. Du finder et link til hjemmesiden her: http://decv.gicancer.dk/Default.aspx?pID=21

ECV Symposiet er støttet af DCCC - Danish Comprehensive Cancer Center. Læs mere om ECV symposiet og bevillingen.