Martin Oskar Broe_web.png


Martin Oskar Broe modtog posterprisen ved Danske Kræftforskningsdage 2019 for innovativ formidling af vigtigt studie i registerdata om kemoterapi.

02-09-2019

På Danske Kræftforskningsdage 2019 præsenterede Martin Oskar Broe et studie, som kan bidrage til at drive klinisk epidemiologisk forskning i Danmark videre. Martin Broe blev tildelt en posterpris for sin innovative formidling af studiet, som bygger på omfattende anvendelse af data fra landspatientregistret.

 

Bedømmelseskomitéen for posterpriserne på Danske Kræftforskningsdage 2019 fremhæver formidlingen af forskningen: "Formidlingsmæssigt er der tale om en rigtig god præsentation, der udnytter mulighederne i posterformatet på en innovativ og utraditionel måde, godt suppleret af et handout med et mere klassisk videnskabeligt format. Martin Broe leverede en rigtigt flot mundtlig formidling, som er tydeligt gennemtænkt" udtaler Claus Lindbjerg Andersen, formand for bedømmelseskomitéen.

Martin Oskar Broe modtog posterprisen for studie, som konkluderer, at registerdata om kemoterapi (procedurekoder) kan anvendes til forskningsformål. Studiet er en undersøgelse af registerdata fra 431 patienter med colorectal cancer i Region Syddanmark. Data fra registeret er anvendt til en systematisk undersøgelse af patienternes kontakt med onkologiske afdelinger med fokus på patienternes behandlingsforløb med kemoterapi. Studiet viser, at data på kemoterapi er gyldige til at anvende til fremtidig forskning i anvendelsen og effekterne af kemoterapi.

Interessant og innovativ formidling
Bedømmelseskomitéen for uddeling af posterprisen understreger, at forskningen udgør et vigtigt studie, som mange kan drage nytte af. Studiet kan således anvendes til at drive klinisk epidemiologisk forskning i Danmark videre.

Martin Broe har desuden lagt stor vægt på en anderledes formidling med sin poster: "Det er glædeligt og stort. Jeg er utroligt taknemmelig. Det med at formidle sin forskning på denne måde var en spændende udfordring. Jeg har tænkt over, at min poster støtter min fremgangsmetode. Den er også tænkt som et blikfang for at kunne fortælle mere om mit valideringsstudie", fortæller Martin Broe.

Kontakt
Martin Oskar Broe
Stud.med, prægraduatstuderende 
Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
mobroe@health.sdu.dk

Martin Broe præsenterede poster nr. 48: Validity of chemotherapy procedure codes in the Danish National Patient Registry. Læs mere i abstractbogen her.