Call for abstratcs DKD2020.png


Alle posters vil være ophængt på begge konferencedage under Danske Kræftforskningsdage 2020. Foto: Hung Tien Vu

18-02-2020

Danske Multidisciplinære Cancer Grupper og Danish Comprehensive Cancer Center inviterer alle interesserede til at indsende abstracts om forskningsprojekter, kliniske trials eller andre kræftrelaterede forskningsaktiviteter og dermed få muligheden for at præsentere forskningen på Danske Kræftforskningsdage 2020. Konferencen danner igen i år rammen om at tegne et billede af aktuel dansk kræftforskning. 

Danske Kræftforskningsdage er en lejlighed til at orientere sig i aktuel forskning samt skabe nye netværk, når både forskere, klinikere, patientforeninger og beslutningstagere mødes i Odense den 27. og 28. august 2020.

”Som ph.d.-studerende på vej ind i forskningens verden er det utrolig værdifuldt at få et indblik i hvilken forskning, der er i gang nationalt. Det åbner muligheder for netværksdannelse og samarbejde på tværs af landet, hvilket ellers kan være udfordrende", fortalte en deltager på Danske Kræftforskningsdage 2019 i SKA Nyt (3).

Som noget nyt vil posterne være ophængt under begge konferencedage. Igen i år får udvalgte indsendere af abstracts mulighed for at præsentere deres forskning fra scenen, ligesom der vil blive uddelt en posterpris til årets to bedst formidlede posters.

Bemærk, at Danske Kræftforskningsdage 2020 aflyses. Læs mere om Danske Kræftforskningsdage her.

Fakta

  • Abstracts vil blive bedømt ud fra en samlet vurdering af studiets kræftrelevans og generaliserbarhed, forskningens resultater og kvalitet, samt projektets perspektiver, nyhedsværdi og nationale indlejring. Vi ser gerne abstracts om igangværende studier og kliniske protokoller.