Komference om ulighed i kræft.png

Cirka 200 deltog til konferencen om ulighed i kræft d. 1. juni 2023. Foto: DCCC.

06-06-2023

Der var god inspiration til arbejdet med den kommende kræftplan, da DCCC sammen med Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft, COMPAS, bød indenfor til en dag med fokus på, hvordan vi sammen kan reducere ulighed i kræft. Var du ikke med d. 1. juni, eller ønsker du at genopfriske nogle af dagens pointer, så finder du slides og udvalgte highlights her.


Hvad kan vi gøre for at reducere ulighed gennem hele kræftforløbet - allerede nu?

Det var det centrale spørgsmål, som oplægsholderne sammen skulle give deres input til ved konferencen 'Ulighed i kræft: En dag med fokus på det, vi kan forbedre for udsatte kræftpatienter allerede nu' d. 1 juni 2023.

Emnet blev drøftet set i forhold til patientens kræftforløb: når diagnoses stilles, under behandlingen og i efterforløbet.

'Fra tomgang til fremgang'
Dorte Ejg Jarbøl, praktiserende læge og professor i almen medicin, åbnede ballet op med sit bud på, hvordan vi bedst hjælper de mest udsatte patienter i almen praksis.

Blandt hendes pointer var, at det skal være langt lettere for udsatte patienter at komme i kontakt med lægen. Og hun afsluttede med at slå én ting helt fast:

- Vi ved allerede rigtig meget, nu skal vi handle – så vi kan vende tomgang til fremgang.

Herefter kom en perlerække af oplæg om diagnostik og behandling. Bl.a. præsenterede seniorforsker Lea Lund og ph.d. studerende Stine Rauff fra Center for Fælles Beslutningstagning ved Sygehus Lillebælt helt konkrete værktøjer til, hvordan man kan anvende fælles beslutningstagning i behandlingsvalget – en metode, der særligt kan gavne patienter med lave sundhedskompetencer.

Ligeledes præsenterede professor Hanne Tønnesen fra Parker Instituttet data for, hvor stor en forskel det kan gøre at få fokus på KRAM i ugerne før en kræftoperation. Konkret kan det markant nedsætte komplikationsrisikoen, hvis patienter eksempelvis gennemfører et rygestopskursus.

Et af de konkrete budskaber, som flere gange blev understreget fra scenen, handlede om den kommunikation, sundhedsvæsnet har med patienterne - og de strukturer i vores samfund, der ikke altid giver tid og plads til at tage hånd om dem, vi kalder sårbare. Her er det vigtigt at holde sig for øje, at alle kan blive sårbare, når vi bliver kastet ud i et komplekst og ofte langt sygdomsforløb, som vi ikke har erfaring med at navigere i. Vi skal alt i alt have fokus på at forbedre sundhedsvæsenets og personalets organisatoriske sundhedskompetencer - det vil sige den måde information og ressourcer gøres tilgængelige for patienterne - og ikke mindst tilpasse disse til mennesker med forskellige sundhedskompetencer, lød opfordringen fra flere oplægsholdere.

'Det er jeres ansvar'
Efter frokost var det tid til de gode idéer, hvor bl.a. Carina Wedell Andersen fra Center for Kræft og Sundhed København gav en grundig indføring i, hvordan der i Københavns Kommune arbejdes med individualiserede rehabiliteringssystemer, så dem, der har mest brug for det, får mest hjælp og støtte.

Morten Sodemann, professor og overlæge på Indvandremedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital, var også på scenen med en opsang til deltagerne. Hans besked var, at det ikke er patienterne, men de sundhedsfaglige, der kan og skal ændre sig, hvis vi vil ulighed til livs.

- Ulighed i sundhed er ikke jeres skyld, men det er jeres ansvar!, sagde han afsluttende.

Til sidst blev det tid på at fokusere på efterforløbet, hvor deltagerne bl.a. hørte Helene Dissing fortælle brobyggersygeplejerskernes vigtige arbejde på Aalborg Sygehus. Sidst, men ikke mindst, fortalte almen praktiserende læge Mogens Vestergaard fra Lægefællesskabet Grenå om klinikkens arbejde med bevidst at differentiere tilbud til forskellige patientgrupper.

Dagen blev afsluttet med en opsamling ved Tanja Popp, enhedschef i Sundhedsstyrelsen. Her var det tydeligt, at mange af dagens pointer vil blive taget med videre i Sundhedsstyrelsens kommende arbejde med det faglige oplæg til Kræftplan V.

Konferencen 'Ulighed i kræft' afholdes af DCCC -Danish Comprehensive Cancer Center i samarbejde med Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS).

Det er muligt at se oplægsholdernes præsentationer her:

 • Fagligt fokus, afgrænsning af dagen og styr på begreberne
  v. Susanne Oksbjerg Dalton, forskningsleder, Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS).
  Klik her for præsentation.

 • Perspektiver fra almen praksis på social ulighed i kræftforløbet
  v. Dorte Ejg Jarbøl, praktiserende læge, professor i almen medicin ved Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
  Klik her for præsentation.

 • Hvad kan og skal vi gøre ved social ulighed i deltagelse i screening for kræft?
  v. Berit Andersen, professor, ledende overlæge, Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers.
  Klik her for præsentation - kommmer start.

 • Ulighed i kræftpakkerne
  v. Line Flytkjær Virgilsen, seniorforsker, ph.d., Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet.
  Klik her for præsentation.

 • Som du spørger, får du svar: Social ulighed i kommunikation om kræft
  v. Annemarie Dencker, cand.mag., ph.d. og programleder for pårørendeområdet, Det Nationale Sorgcenter.
  Klik her for præsentation. 

 • Hvad kan fælles beslutningstagning være med til at løfte og forbedre?
  v. Lea Lund, seniorforsker, ph.d., Center for Fælles Beslutningstagning, Sygehus Lillebælt og Stine Rauff Søndergaard, læge, ph.d.-studerende, Center for Fælles Beslutningstagning, Sygehus Lillebælt.
  Klik her for præsentation.

 • Hvordan finder vi de sårbare kræftpatienter?
  v. Pernille Bidstrup, seniorforsker, leder af forskningsgruppen Psykologiske Aspekter af Kræft, Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning.
  Klik her for præsentation.

 • Hvordan kan vi støtte patienterne med lav social status i den svære beslutning om behandlingsvalg, når der også er store geografiske afstande i spil?
  v. Anne Wilhøft Kristensen, klinisk sygeplejespecialist, Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital på vegne af Dansk Center for Partikelterapi og Dansk Hoved-/halscancer Gruppe (DAHANCA).
  Klik her for præsentation.

 • Hvordan kan vi reducere uligheden i resultatet efter kirurgisk behandling – ’against all odds’?
  v. Hanne Tønnesen, professor, Parker Instituttet, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.
  Klik her for præsentation.

 • Hvordan vi angriber social ulighed i sundhed
  v. Carina Wedell Andersen, specialkonsulent, Center for Kræft og Sundhed København, Københavns Kommune.
  Klik her for præsentation.

 • INSPIRE: INtegrated Short-term Palliative REhabilitation for incurable cancer
  v. Lise Nottelmann, læge, postdoc, ph.d., Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet.
  Klik her for præsentation.

 • CASEMED: CAncer Patients with Pre-existing SEvere MEntal Disorders
  v. Louise Elkjær Fløe, læge, ph.d.-studerende, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital.
  Klik her for præsentation.

 • Hvorfor bliver man sårbar, når man træder ind i et forløb som patient, og hvad det kan betyde i mødet med sundhedsvæsenet for behandlingsforløbet?
  v. Morten Sodemann, professor, overlæge og forskningsleder, Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital.
  Klik her for præsentation.

 • Betydning af sundhedskompetencer for ulighed i kræftforløbet og i kræftbehandlingen
  v. Mette Bach Larsen, seniorforsker, Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers.
  Klik her for præsentation.

 • Vitalisering af betydning
  v. Lotte Højbjerg Skytte, cand.psych.aut, specialist i klinisk psykologi, Leder af Sundhedshuset i Silkeborg.
  Klik her for præsentation.

 • Brobyggersygeplejersker med fokus på patientens psykosociale behov i en biomedicinsk kontekst
  v. Helene Dissing, brobyggersygeplejerske, Aalborg Universitetshospital.
  Klik her for præsentation.

 • At give mest til dem med størst behov
  v. Mogens Vestergaard, praktiserende læge, Lægefællesskabet Grenå.
  Klik her for præsentation.

Fagligt oplæg til Kræftplan V

Sundhedsstyrelsen udarbejder med bistand fra andre relevante styrelser et fagligt oplæg til en Kræftplan V, som forelægges for regeringen i slutningen af 2024. Det faglige oplæg skal bl.a. kortlægge indsatsområder og mulige tiltag med fokus på tidlig opsporing og diagnostik, så kræft opdages tidligere. Ligeledes skal oplægget have fokus på tiden efter kræftbehandling i form af senfølger, rehabilitering og smertelindring, ligesom oplægget skal have fokus på ulighed i kræft.

Kilde: https://sum.dk/Media/638204240236882380/01-Faktaark-ny-sundhedspakke-maj-2023.pdf