Pulje_Ny medicin.jpg

02-05-2019

Kræftens Bekæmpelse har afsat en pulje på 10 millioner kr. af Knæk Cancer 2018 midlerne til forskning i ny medicin.


Der er behov for at indsamle både patienternes og lægernes erfaring med ny medicin samt kortlægge, hvordan medicin udbredes og anvendes i forskellige behandlingslinjer/kombinationer for forskellige patientgrupper og molekylærbiologiske profiler. Herunder er der også behov for at udforske nye metoder til at evaluere effekter og bivirkninger af ny medicin under ibrugtagning, f.eks. ved at bruge patientrapporterede oplysninger.

Puljen til opsamling af erfaringer med ny kræftmedicin kan nu også søges til opsamling af erfaring fra klinisk praksis med anvendelse af ældre typer af kræftmedicin (eksisterende og nye indikationer).

Ansøgninger, der ønsker at efterprøve diagnostik og diagnostiske procedurer med henblik på at optimere den patientpopulation, der modtager medicinen er også velkomne.

De næste ansøgningsfrister er 6. august 2019 og 9. oktober 2019

Læs hele opslaget på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.