DCCC Age_web.jpg

DCCC Age (Dansk OnkoGEriatrisk Netværk). Foto: Trine Lembrecht Jørgensen

22-03-2019

DCCC Age (Dansk OnkoGEriatrisk Netværk) afholdte i februar et todages internat om geriatriske værktøjer i onkogeriatrisk forskning med deltagere fra alle fem regioner

 

Internatet bød på flere inspirerende oplæg og diskussioner om nationale protokolforslag og arbejdsmodeller rettet mod anvendelsen af "Comprehensive Geriatric Assessment" (CGA) i geriatrisk onkologi. Flere forskellige emner var på programmet. Blandt andet indsamling af QoL/PRO data og brugen af kompositte endepunkter i forhold til at skabe enighed om, hvilke værktøjer, som skal benyttes samt hvilke basale data, vi i Danmark skal indsamle i forbindelse med CGA. Her var der enighed om at lægge sig op ad en nylig europæisk publikation, som sikrer, at dansk forskning kan sammenlignes internationalt.

Fremadrettet arbejder netværksgruppen videre med protokolforslagene og planlægger nye projekter.

Næste netværksmøde i DCCC Age er et opfølgende heldagsmøde d. 11. juni 2019 i Odense.

DCCC Age netværkets overordnede formål er at arbejde for et større vidensgrundlag og implementering af en national strategi for ældre kræftpatienter.

 

Læs det fulde referat fra internatet

Læs mere om DCCC Age netværket