Dato & tid: 11. juni 2019 kl. 9.30-16.00
Sted: Odense Universitetshospital, hovedbygning, 15. sal, lokale 54
Arrangører: DCCC Age netværk
Deltagerpris: gratis
Tilmelding: Tilmelding via mail til Trine.Joergensen@rsyd.dk
Tilmeldingsfrist: 5. juni 2019
Kontaktperson: Trine Lembrecht Jørgensen

Læs mere om DCCC Age netværket

Læs referat fra mødet her


DCCC Age mødet er en opfølgning på det første møde, som blev afholdt i februar 2019. Alle med interesse for området er velkomne til at deltage.

Dagsorden for mødet.

1. Velkomst
Trine L Jørgensen

2. Nyt fra DCCC
Henrik Ditzel

3. Den optimale CGA med inklusion af G-code
Cecilia Lund

4. Nationalt Center for Geriatrisk Onkologi
Marianne Ewertz

5. Opdatering på protokolforslag fra sidste møde
a. “Impact of CGA on QoL, overall survival and the need for admission in patients diagnosed with localized NSCLC treated with SBRT – a national randomized study”.
Stefan S Jeppesen
b. “Impact of CGA on treatment decision in older cancer patients considered unfit for cancer treatment”.
Stine B Winther
c. “Poly (ADP-ribose) polymerase inhibitor treatment in “real-world” older patients with ovarian cancer”.
Gabor Liposits
d. GO survey
Gabor Liposits

6. Nye idéer/protokolforslag?
a. Validering af onko-geriatrisk screeningsværktøj
Ceclia Lund

7. Hjemmeside? FB? Andet forum?
Trine L Jørgensen

8. Evt.

9. Næste møde

Kort om DCCC Age

Det er DCCC Age netværkets ambition at skabe et større vidensgrundlag og implementere en national strategi for hovedparten af danske kræftpatienter - nemlig de ældre. Netværket har fokus på onkogeriatriske problemstillinger og bidrager til, at ældre kræftpatienter får et optimeret og individualiseret forløb med udgangspunkt i patientens samlede ressourcer og ønsker.