DCCC Noac-web.png

Billede fra det første nordiske multidisciplinære symposium om analcancer i 2018. Symposiet blev afholdt med støtte fra DCCC og Kræftens Bekæmpelse. Foto: Karen-Lise Garm Spindler

29-06-2020

Et ønske om at styrke det nationale netværk inden for anal cancer har blandt andet resulteret i et frugtbart nordisk samarbejde. Med baggrund i den store opbakning afholdes den første verdensomspændende konference om anal cancer på dansk jord i 2021.

Anal cancer er en sjælden kræftform med cirka 150 nye tilfælde årligt i Danmark, men med stigende forekomst. Udredning og behandling af anal cancer varetages i Danmark på tre centre i Herlev, Vejle og Aarhus, og kirurgien er centraliseret i Herlev og Aarhus. Både udredning, behandling og opfølgning af anal cancer er en kompleks, multidisciplinær udfordring.

I Dansk Anal Cancer Gruppe (DACG) ønskede man tilbage i 2017 at sætte større fokus på de multidisciplinære aspekter i forskningen og behandlingen af den sjældne sygdom. DACG søgte derfor om støtte hos DCCC til at udbygge det tværgående netværk af fagpersoner, der arbejder basalt eller klinisk med analcancer. Allerede i 2018 kunne det DCCC-støttede netværk byde velkommen til det første nordiske multidisciplinære symposium inden for feltet med et to-dages program dækkende medicinsk-, kirurgisk- og strålebehandling af analcancer, fælles beslutningstagning i forbindelse med behandlingen samt opfølgningsforløb og de særlige senfølger, der kan udvikle sig efter behandlingsforløb. Dermed var Nordic Anal Cancer Network (NOAC) en realitet.

Støtten fra DCCC har haft stor betydning for styrkelsen af det nationale og internationale samarbejde på området, fortæller Karen-Lise Garm Spindler, formand for DACG, overlæge og professor, Aarhus Universitetshospital.

"Vi var glade for støtten, som gav os muligheden for at samle fagfolk fra de nordiske lande, Storbritannien og Tyskland til et møde over flere dage med både foredrag og tid til networking og faglige diskussioner. Fordi anal cancer er en sjælden kræftsygdom, hvor patienterne behandles i relativt få centre, er det særligt vigtigt at danne netværk på tværs. Der var endnu større fremmøde og interesse, end vi havde håbet på", siger Karen-Lise Garm Spindler.

Efterfølgende har man fortsat det nordiske samarbejde i Nordic Anal Cancer Network, der blandt andet har afholdt en større indtegningsworkshop i Oslo, hvor der blev arbejdet med standardisering af indtegning og dosisplanlægning i forbindelse med strålebehandling. Der er desuden igangsat udvikling af forskningsprojekter og der udarbejdes publikationer på området. Successen danner baggrund for, at samarbejdet nu udvides med international rækkevidde.

Internationalt samarbejde skal fremme udvikling og forskning
Når klinikere, forskere og multidisciplinære grupper fra hele verden inviteres til konferencen The first International Multidisciplinary Anal Cancer Conference, IMACC i Aarhus i 2021, er det første gang i international sammenhæng, at fagfolk på tværs af discipliner samles om at drøfte forskning og behandling inden for det specifikke sygdomsområde. Foruden posterpræsentationer og workshops om design af kliniske studier vil programmet blandt andet sætte fokus på tilrettelæggelse af behandling, bivirkninger samt radiobiologisk og translationel forskning.

"Fagmiljøerne viser allerede stor interesse for konferencen, og vi ser frem til inspirerende diskussioner. Der er også programsat en indtegnings-workshop, hvor deltagerne kan tegne på cases i systemer under ESTRO og modtage supervision. Konferencen byder på en perlerække af faglige aktiviteter for både danske, nordiske og internationale fagfolk på tværs af discipliner", fortæller Karen-Lise Garm Spindler.

Den 5. november 2020 afholdes der et internationalt research webinar om anal cancer, som indledes med et forskningsmøde i NOAC-netværket den 4.-5. november. Se DCCC-kalenderen for nyt om det kommende webinar og om IMACC 2021, som afholdes den 11.-12. november 2021.

Fakta

  • IMACC 2021 støttes af DCCC og Novo Nordisk Fonden og afholdes i samarbejde med European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) og IRCI International Rare Cancers Initiative (IRCI), og er endorsed by The European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO). Læs mere her
  • Læs mere om Nordic Anal Cancer Network på www.noac.dk
  • DCCC støtter nationale og tværfaglige aktiviteter og netværk på kræftområdet. Formålet med puljen er at opbygge en infrastruktur for mere vidensdeling, styrke det nationale samarbejde samt sikre hurtig omsætning af forskningsresultater til klinisk praksis. Næste ansøgningsfrist er den 7. september 2020. Læs mere om at søge støtte her