eksperimentel kræftkirurgi pulje web.png

Foto: Colourbox

04-06-2020

Sygehusafdelinger i regionerne har nu mulighed for at søge om midler til eksperimentel kræftkirurgi. Formålet med midlerne er at styrke erfaringsopsamlingen og tilbuddet om eksperimentel kræftkirurgisk behandling i Danmark, at sikre en høj international kvalitet i kræftkirurgien og ensartet udbredelse af nye behandlingsformer.


På finansloven for 2017 blev der i forbindelse med Kræftplan IV afsat midler til eksperimentel kræftkirurgi. Puljen, som udmøntes af Sundhedsstyrelsen, skal hjælpe med at udvikle viden på det kirurgiske område, hvor den eksperimentelle kirurgi ikke har samme bevågenhed som eksperimentel medicinsk kræftbehandling. Puljen skal blandt andet sikre, at der opbygges nationale samarbejder og erfaringer inden for eksperimentel kræftkirurgi.

Sygehusafdelinger i regionerne kan frem til 18. august 2020 søge om midler til eksperimentelle kræftkirurgiske projekter. Ansøgningsrunden dækker både 2020 og 2021, og der er i alt afsat ca. 4.5 mio. kr.

Læs mere om puljen og find opslaget på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs også nyhed fra Sundhedsstyrelsen den 2. juni her.

Fakta

  • Eksperimentel behandling dækker i denne sammenhæng behandlinger, hvor der endnu ikke findes samme grad af videnskabelig dokumentation som ved etableret behandling.
  • Ved første ansøgningsrunde i 2017 uddelte Sundhedsstyrelsen cirka 1.7 mio. kr. for 2017 og cirka 1.5 mio. kr. for 2018. Midlerne gik til fem forskellige kræftkirurgiske funktioner. Ved ansøgningsrunden i 2019 blev der uddelt cirka 3 mio. kr. til seks forskellige kræftkirurgiske funktioner.