DGCD_symposium_web.png

Paneldebat med overlæge Lone Kjeld Petersen fra Odense Universitetshospital som moderator. Foto: Lene Seibæk

27-11-2019

47 deltagere var samlet til nationalt symposium for at blive klogere på, hvordan patienter med kræft i underlivet oplever kvalitet i behandlingsforløbet. Sammen med kliniske data skal patienternes perspektiv bidrage til at sikre pleje baseret på den bedst dækkende viden.


Tværfaglige, kliniske data fra Dansk Gynækologisk Cancer Database (DGCD) om operationer, vævsundersøgelser og plejeforløb hos kvinder med kræft i underlivet er med til at sikre den bedst mulige kvalitet i pleje og behandling over hele landet. Databasen har primært fokus på fysiske problemstillinger, men kvalitet i pleje og behandling handler om mere end fysikken. Derfor blev der med støtte fra DCCC afholdt symposium den 26. november 2019 med fokus på at drøfte med patienter, hvad der giver kvalitet for dem i behandlingsforløbet.

Både nuværende og tidligere patienter, sygeplejersker samt afdelings- og oversygeplejersker fra gynækologisk-onkologiske centre og gynækologiske afdelinger på regionshospitalerne deltog i symposiet. Dagen var præget af engageret dialog og erfaringsudveksling mellem oplægsholdere, paneldeltagere og salen.

Støtte gennem hele behandlingsforløbet
Et centralt tema var sygeplejerskens rolle og betydning under indlæggelsen, ved lægesamtaler samt i de lange behandlingsforløb. "Det er vigtigt, at man kender sygeplejersken, så man kan føle sig tryg og få støtte," fortalte en patientrepræsentant.

Der blev også sat fokus på tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter et kræftforløb. Mange gynækologiske kræftpatienter vender tilbage til arbejdsmarkedet, og har behov for støtte i processen. Her blev blandt andet fremhævet vigtigheden af hospitalernes dokumentation i forhold til den enkelte patients jobsituation.

Opfølgning efter behandling blev også drøftet på symposiet. Her blev der sat fokus på variationen af tilbud i landet, og udfordringerne ved, at tilbuddene i høj grad baserer sig på selvhenvendelse. Dette kan have stor betydning for den enkelte patient, men også mere overordnet for ulighed i kræftforløbet som følge af social og etnisk baggrund.

Gruppen bag det DCCC-støttede projekt vil nu arbejde videre med at inddrage patientens stemme i arbejdet med databasen. 

Læs mere om projektet her.

Læs mere om Dansk Gynækologisk Cancer Database her