Projektet retter sig mod kvinder, der opereres for kræft i underlivet. Formålet er at sikre, at den pleje, kvinderne modtager i forbindelse med deres operation, baserer sig på den bedste viden. Projektet består derfor af systematisk indsamling og anvendelse af kliniske data på nationalt niveau i kombination med inddragelse af kvindernes eget perspektiv på deres situation.

Primær kontaktperson 
Lene Seibæk, sygeplejerske, MHH, ph.d., Lektor ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet samt seniorforsker i Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital

Projektgruppe
Gynækologiske afdelinger og klinikker, Aalborg Universitetshospital, OUH, AUH, Herlev Universitetshospital, Roskilde Universitetshospital, Rigshospitalet, GGCD og RKKP

Arrangementer
DGCD Symposium 26. november 2019: Patientoplevet kvalitet ved operation for kræft i underlivet.

Læs nyheden "Patientens oplevelse i centrum: Behandlingskvalitet handler også om opfølgning og tryghed".