Støtte_maj 2018_700.jpg

02-05-2019

Tre nationale senfølgeforskningscentre under DCCC skal i perioden 2018-2022 styrke evidensen om forekomst, forebyggelse og behandling af senfølger efter kræft og kræftbehandling. For at indsamle viden har de netop udsendt et spørgeskema, hvor klinikerne bliver bedt om deres input til, hvor der er behov for viden om behandling af senfølger.

De tre centre er gået sammen om at gennemføre en række reviews af eksisterende metanalyser og enkelt-undersøgelser. Formålet er at opbygge en vidensdatabase over tilgængelige kirurgiske, farmakologiske, fysiske og psykologiske forebyggende tiltag og behandlinger af senfølger efter kræft og kræftbehandling. For at sikre den kliniske anvendelighed beder centrene alle klinikere, der arbejder inden for kræftområdet, om hjælp til at udpege de senfølger, hvor der aktuelt er størst behov for viden om evidensbaserede behandlinger og forebyggende tiltag.

Er du kliniker og arbejder på kræftområdet, så udfyld meget gerne dette korte spørgeskema – det tager højst et par minutter at udfylde.

Information om de tre nationale senfølgecentre

Nationalt Center for Senfølger hos kræftoverlevere
Nationalt Center for Senfølger hos kræftoverlevere fokuserer på risikofaktorer for generelle senfølger hos voksne, som angst og depression, for at finde ud af, hvilke kræftoverlevere, der er i særlig risiko for at udvikle alvorlige senfølger. Forskningen skal forebygge og reducere senfølgerne, så kræftoverlevere sikres bedre muligheder for at leve et godt liv - også mange år efter behandlingen.

Centeret ligger på Rigshospitalet under ledelse af professor, overlæge, Christoffer Johansen.

Nationalt Forskningscenter for Senfølger til Kræft i Bækkenorganerne
Nationalt Forskningscenter for Senfølger til Kræft i Bækkenorganerne forsker i senfølger efter forskellige kræftformer i bækkenorganerne. Senfølgerne er ofte tabuiserede og medfører både psykiske og fysiske udfordringer, som hæmmer det sociale liv og nedsætter livskvaliteten. Centeret vil kortlægge art, omfang, hyppighed og årsagssammenhæng for senfølger til de største kræftområder i bækkenbundsorganerne.

Centeret ligger på Aarhus Universitetshospital og ledes af Søren Laurberg, klinisk professor, dr.med.

Nationalt Center for Brystkræftsenfølger
Nationalt center for Brystkræftsenfølger forsker i at opspore, forebygge og behandle patienter med senfølger efter brystkræft. Mange kvinder døjer med fysiske og psykiske senfølger som træthed, søvnforstyrrelser, smerter, frygt for tilbagefald, depression og nedsat bevægelighed. Formålet med centeret er systematisk at indsamle patientrapporterede data for hurtigere at kunne identificere patienter i risikogruppe og tilbyde relevant forebyggelse og behandling af brystkræftsenfølger.

Centeret ligger på Aarhus Universitetshospital under ledelse af professor og overlæge, Peer Christiansen.