Det nye forskningscenter for Stråleterapi samler fagfolk og klinikere fra stråleafdelinger på tværs af landet

Det nye forskningscenter for Stråleterapi samler fagfolk og klinikere fra stråleafdelinger på tværs af landet. Foto: Cai Grau.

Fagfolk, forskere og klinikere: Knap 100 mennesker med interesse for stråleterapi fra hele landet var samlet til Kick-off møde i Nationalt Forskningscenter for Stråleterapi i slutningen af februar.

Interessen for at blive en del af det nye nationale Forskningscenter for stråleterapi er stor, og fagfolk, forskere og klinikere var mødt op for at høre om, hvordan forskningscenteret vil styrke forskning og klinisk anvendelse af stråleterapi til at behandle kræft med, og skabe større samarbejde på tværs af stråleafdelinger og regioner.

Arbejdet er allerede godt i gang, og der er på nuværende tidspunkt etableret 29 forskellige, nationale arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne er opstået som en del af en større mapping over igangværende projekter inden for stråleterapien, og er nu sat inden for en national ramme, hvor afdelinger fra hele landet kan byde ind med viden og potentielt være en del af projektet.

Forskningscenterets leder, Cai Grau, professor og overlæge på kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital og forskningsleder ved Dansk Center for Partikelterapi er glad for interessen, og oplevede til kick-off mødet en stor energi for at vidensdele og diskutere, hvad der skal til for styrke strålebehandlingen og bringe dansk kræftbehandling op på et endnu højere niveau.

Break-out sessioner med god dynamik og vigtige input
En stor del af programmet for kick-off mødet var afsat til at præsentere de 29 forskellige arbejdsgrupper og vidensdele i form af break-out sessioner.

"Der var en god dynamik til gruppediskussionerne og jeg har indtryk af, at både projektlederne og deltagerne fik meget ud af at vidensdele. En af projektlederne sagde blandt andet, at det at mødes fysisk på tværs af stråleafdelinger betyder, at de kan få et helt andet publikum til at deltage i gruppediskussionen om projektet og dermed få noget andet input end det, de normalt får", fortæller Stine Korreman, der er koordinator for forskningsfokusområder og nationale infrastrukturer i Nationalt Forskningscenter for stråleterapi.

Kick-off mødet gav mulighed for, at deltagerne kunne finde ud af, hvem de havde interessefælleskab med og hvordan man kunne supplere eller berige hinandens projekter. Mange af arbejdsgrupperne favner bredt og flere nuværende protokoller og forskningsområder kan knyttes til en eller flere af de 29 arbejdsgrupper. Derfor var det også svært for deltagerne at vælge, hvilke break-out sessioner, de skulle deltage i.

"En af de tilbagemeldinger vi fik fra kick-off mødet var, at det var en udfordring for deltagerene at vælge, hvilke gruppediskussioner, de skulle deltage i, da de ikke kunne nå at være med i alle. Det viser en tydelig interesse for at vide mere om, hvad der foregår af kliniske forsøg og forskning i strålebehandling og mulighederne for at blive inddraget i et projekt", fortæller Jesper Grau Eriksen, der er koordinator af kliniske protokoller i forskningscenteret.

Forskningscenteret er støttet med 25 mio. kr. fra årets Knæk Cancer indsamling og er sat til at løbe over de næste 5 år. Det er et forskningscenter under Danish Comprehensive Cancer Center, som betyder, at det forpligter sig til at indgå i et samarbejde med samtlige danske afdelinger for strålebehandling og strålerelevante forskningsinstitutioner og skal bidrage til, at få forskning hurtigere ud i klinikkerne til gavn for samtlige kræftpatienter i Danmark.