colourbox_narnuca_nyhed_web.png


Foto: Colourbox

22-11-2019

Hvordan prioriterer vi den optimale ernæringsindsats til patienter under kræftbehandling? Nyt forskningsnetværk for ernæring ved kræftsygdomme vil koordinere forskning på tværs af regioner, hospitaler og specialer for at udvikle og implementere mere ensartet ernæringsbehandling.


Kræftpatienter er i stor risiko for vægttab under behandlingsforløbet. Der er flere alvorlige konsekvenser ved underernæring og vægttab, herunder øget risiko for komplikationer og bivirkninger ved behandlingen. De negative følger af dårlig ernæringsstatus er veldokumenterede, men der er behov for mere viden om den optimale ernæringsbehandling.

27 fremmødte fra hele landet deltog ved det første møde i Nationalt tværfagligt forskningsnetværk for ernæring ved kræftsygdomme (NARNUCA) i november 2019, som markerede begyndelsen på et nationalt forskningssamarbejde om ernæring. Forskellige specialer var repræsenteret, herunder onkologi, kirurgi, ergoterapi, sygepleje samt eksperter i klinisk ernæring.

Ernæringsindsatser kræver tværfagligt fokus
Den nationale koordinering af forskningen skal blandt andet sikre et større vidensgrundlag om det optimale tidspunkt for opstart af ernæringsbehandling samt den optimale ernæringsindsats og –tilførsel. Formålet med det landsdækkende netværk og samarbejde er blandt andet at sikre større klinisk impact og inklusion af mere homogene patientgrupper i forskningen. I begyndelsen vil den primære patientgruppe i fokus være patienter i aktiv onkologisk behandling.

På mødet blev igangværende aktiviteter på området afdækket, ligesom netværksgruppen drøftede kommende protokoller. Herunder blev der diskuteret muligheder for samarbejde ved multicenterstudier samt mulige udfordringer, endepunkter og forbedring af protokollerne.

Temaet for næste møde er afdækning af klinisk praksis og ensretning af ernæringsbehandlingen af hoved-hals cancerpatienter.

Læs mere om NARNUCA her