Ernæring er vitalt i forebyggelse og behandling af kræftrelateret vægttab. En national undersøgelse fra 2016 fandt vægttab hos 49 % under kræftbehandling, hvoraf 35 % ingen ernæringsterapi fik. Europæiske anbefalinger for ernæringsbehandling af kræftpatienter fra 2017 er baseret på et tyndt evidensgrundlag pga. få kvalitetsstudier. Forskningsnetværket NARNUCA (National Research Network on Nutrition in Cancer) vil etablere og koordinere studier af høj kvalitet med et sufficient antal og homogene patientgrupper, oprette et nationalt ernæringsregister, samt udvikle og implementere ensartet ernæringsbehandling til patienter under kræftbehandling.

Tværfaglig organisation
DMCG.dk

Deltagende parter

 • Randi Tobberup, ledende klinisk diætist, ph.d.-studerende, Center for Ernæring og Tarmsygdomme (CET) og Klinisk Kræftforskningscenter, Aalborg Universitetshospital; Klinisk Institut, Aalborg Universitet
 • Mette O. Holm, klinisk diætist, cand.scient., Gastromedicinsk- og Kirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Anne K. Larsen, klinisk diætist, CET, Aalborg Universitetshospital
 • Mathias Cook, klinisk diætist, Klinisk Videnskab og Teknologi studerende, Aalborg Universitetshospital
 • Ursula G. Falkmer, professor i klinisk onkologi, overlæge, Onkologisk Afdeling og Klinisk Kræftforskningscenter, AAUH; Klinisk Institut, Aalborg Universitet
 • Henrik H. Rasmussen, professor i Klinisk Ernæring, specialeansvarlig, overlæge, CET, AAUH; Klinisk Institut, Aalborg Universitet
 • Mette N. Yilmaz (DPCG), overlæge, Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital
 • Andreas Carus (DABLACA), ph.d., overlæge, klinisk lektor, Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital
 • Laurids Ø. Poulsen, afdelingslæge, ph.d., Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital
 • Martin Bøgsted, professor i biostatistik, Hæmatologisk Afdeling og Klinisk Kræftforskningscenter, AAUH; Klinisk Institut, Aalborg Universitet
 • Eva Rosenbom, klinisk diætist, Enhed for Diætetik og Klinisk Ernæringsforskning, Herlev og Gentofte Hospital
 • Pernille Bardal, klinisk diætist, Enhed for Diætetik og Klinisk Ernæringsforskning, Herlev og Gentofte Hospital
 • Martine K. Larsen, cand.scient, klinisk diætist, Onkologisk Afdeling og Ambulatorium, Herlev og Gentofte Hospital
 • Anni L. Nielsen, onkolog, Afdeling for Kræftbehandling, Herlev og Gentofte Hospital
 • Dorte E. Dinesen, klinisk diætist, Stråleterapien, Sjællands Universitetshospital Næstved
 • Larisa Andersen, afdelingslæge, Onkologisk Afdeling, Stråleterapien, Sjællands Universitetshospital Næstved
 • Maiken M. Hjelt, ernæringskonsulent, cand.scient.san, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Lone Stenfeldt, klinisk diætist, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
 • Marie Louise Spejlborg, klinisk diætist, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
 • Annette Torø, kliniske diætister, Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital
 • Nete B. Hansen, klinisk diætist, Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus
 • Helle M. Povlsen, klinisk diætist, Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus
 • Torben F. Hansen, afdelingslæge, ph.d., lektor, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus, Syddansk Universitetshospital
 • Jens R. Andersen, overlæge, lektor, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet
 • Tenna Christoffersen, lektor, cand.scient., Professionshøjskolen Absalon; Ernæring og Sundhedsuddannelsen, Sorø
 • Anja Olsen, seniorforsker, Kræftens Bekæmpelse
 • Anne Kirstine Eriksen, postdoc, Kræftens Bekæmpelse
 • Anne Mette E. Hansen, læge, Vejle Sygehus
 • Annette Torø, klinisk diætist, Odense Universitetshospital
 • Babysubashini Thisaruban, afdelingslæge, Intern Medicin, Sjællands Universitetshospital Næstved
 • Christina H. Andersen, sygeplejersker, ernæringsnøgleperson, Øre-Næse-Hals Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge
 • Cecilie Kyrø, postdoc, Kræftens Bekæmpelse
 • Gabor I. Liposits, overlæge, Onkologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest Herning
 • Halla Skuladottir, overlæge, Onkologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest Herning
 • Hanne Høyer, adjunkt, cand.pæd.soc, klinisk diætist, Koordinator for Klinisk Diætetik, VIA University Collega/Ernæring og Sundhedsuddannelsen, Aarhus
 • Ines Raben, cand.scient, klinisk diætist, Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge
 • Inge S. Rasmussen, klinisk diætist, Esbjerg Sygehus
 • Irene Wessel, professor, kirurg, Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling, Rigshospitalet
 • Kirstine G. Frederiksen, cand.scient., klinisk diætist, Hospitalsenheden Vest Herning og Holstebro
 • Louise S. Rasmussen, reservelæge, Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital
 • Malene Lyngesen, cand.scient., klinisk diætist, Sjællands Universitetshospital Køge
 • Marianne B. Kristensen, cand.scient., klinisk diætist, ph.d.-studerende, REHPA - Videnscenter for Rehabilitering og Palliation
 • Marie E. Christensen, lektor, cand.scient.san.publ., ph.d.-studerende, VIA Center for Forskning i Rehabilitering og Sundhedsfremme/VIA University College, Aarhus Universitetshospital
 • Nanna R. Lang, lektor, ph.d.-studerende, VIA University College/Ernæring og Sundhedsuddannelsen, Aarhus
 • Nikolaj A. Jensen, afdelingslæge, Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital
 • Pia Holbæk, ergoterapeut, Sjællands Universitetshospital Køge
 • Rasmus D. Bojesen, læge, ph.d.-studerende, Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Slagelse, Roskilde og Køge
 • Sara F. Hajdú, ergoterapeut, ph.d.-studerende, Rigshospitalet
 • Sara J. Østergaard, klinisk diætist, cand.scient., Molekylær Ernæring og Fødevareteknologi, VIA University College/Ernæring og Sundhedsuddannelsen, Aarhus
 • Sarunas Dikinis, overlæge, kirurg, Gastrokirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Signe R. Bech, lektor, ph.d., Professionshøjskolen UCN Fysioterapi
 • Thora S. Thomsen, lektor, sygeplejefaglig udviklings- og forskningsleder, Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge
 • Trine Vangsgaard, klinisk diætist, Dronning Ingrids Hospital, Grønland
 • Vibeke Sode, cand.scient., klinisk diætist, Center for Kræft og Sundhed, København

Aktiviteter
Første netværksmøde i NARNUCA d. 13. november 2019

Nyheder
Læs nyhed om første netværksmøde, november 2019.