Bevillingsår: 2019

Bevillingsbeløb: 200.000 kr.

Ernæring er vitalt i forebyggelse og behandling af kræftrelateret vægttab. En national undersøgelse fra 2016 fandt vægttab hos 49 % under kræftbehandling, hvoraf 35 % ingen ernæringsterapi fik. Europæiske anbefalinger for ernæringsbehandling af kræftpatienter fra 2017 er baseret på et tyndt evidensgrundlag pga. få kvalitetsstudier. Forskningsnetværket NARNUCA (National Research Network on Nutrition in Cancer) vil etablere og koordinere studier af høj kvalitet med et sufficient antal og homogene patientgrupper, oprette et nationalt ernæringsregister, samt udvikle og implementere ensartet ernæringsbehandling til patienter under kræftbehandling.

Tværfaglig organisation
DMCG.dk

Deltagende parter

Dronning Ingrids Hospital, Grønland

 • Trine Vangsgaard, klinisk diætist, Dronning Ingrids Hospital, Grønland

Herlev og Gentofte Hospital

 • Anni L. Nielsen, onkolog, Afdeling for Kræftbehandling, Herlev og Gentofte Hospital
 • Eva Rosenbom, klinisk diætist, Herlev Hospital
 • Pernille Bardal, klinisk diætist, Herlev og Gentofte Hospital
 • Stine Nordstrand, sygeplejerske, Kræftbehandling klinik 1, Herlev Hospital
 • Martine K. Larsen, cand.scient, klinisk diætist, Onkologisk Afdeling og Ambulatorium, Herlev og Gentofte Hospital
 • Inge Lise Gullander, sygeplejerske, Stråleterapien, Herlev Hospital

Esbjerg Sygehus

 • Inge S. Rasmussen, klinisk diætist, Esbjerg Sygehus

Hospitalsenheden Vest

 • Halla Skuladottir, overlæge, Onkologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest Herning
 • Gabor Istvan Liposits, Overlæge, Onkologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Herning
 • Kirstine G. Frederiksen, cand.scient., klinisk diætist, Ernæringsenheden, Hospitalsenheden Vest Herning og Holstebro

Odense Universitetshospital

 • Anne Bek Jellinghof, Ergoterapeut, Rehabiliteringsafdelingen, Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
 • Charlotte Fich Kristensen, Ergoterapeut, Rehabiliteringsafdelingen, Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
 • Jørgen Johansen, Overlæge, ph.d., Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Lone Stenfeldt, klinisk diætist, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
 • Marie Louise Spejlborg, klinisk diætist, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
 • Per Pfeiffer, Professor, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
 • Sine Roelsgaard Obling, 1. reservelæge, ph.d. Afdeling for Medicinske Marvetarmsygdomme, Odense Universitetshospital

Rigshospitalet

 • Anja Munk, sygeplejerske, nøgleperson i ernæring, Afdeling for Kræftbehandling, Afsnit ofr stråleterapi
 • Ann Christin Lund, klinisk sygeplejespecialist, Onkologisk Klinik, Afsnit for Stråleterapi
 • Christoffer Johansen. professor i Senfølger efter kræft, Forskningsenhed for Senfølger (CASTLE), Onkologisk Klinik, Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet
 • Irene Wessel, overlæge, kirurg, Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling, Rigshospitalet
 • Sara F. Hajdú, ergoterapeut, ph.d., Rigshospitalet

Sjællands Universitetshospital

 • Christina H. Andersen, sygeplejersker, ernæringsnøgleperson, Øre-Næse-Hals Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge
 • Babysubashini Thisaruban, Afdelingslæge, Intern Medicin, Sjællands Universitetshospital Næstved
 • Dorte E. Dinesen, klinisk diætist, Stråleterapien, Sjællands Universitetshospital Næstved
 • Gitte Bjørn Hvilsom, Overlæge, Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge
 • Ines Raben, cand.scient, klinisk diætist, Diætistenheden, Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge
 • Larisa Andersen, afdelingslæge, Onkologisk Afdeling, Stråleterapien, Sjællands Universitetshospital Næstved
 • Malene Lyngesen, cand.scient., klinisk diætist, Diætiskenheden, Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge
 • Pia Holbæk, ergoterapeut, Sjællands Universitetshospital Køge
 • Rasmus D. Bojesen, læge, ph.d.-studerende, Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Slagelse, Roskilde og Køge
 • Thora S. Thomsen, lektor, sygeplejefaglig udviklings- og forskningsleder, Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge

Vejle Sygehus

 • Birgitte Mayland Havelund, afdelingslæge, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus
 • Mette E. Hansen, læge, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus
 • Nete Bøg Hansen, Klinisk diætist, Vejle Sygehus
 • Stine Bomholt Høgh Johansen, Klinisk diætist, Medicinsk ambulatorium, Stråleterapien, Vejle Sygehus
 • Torben F. Hansen, overlæge, ph.d., lektor, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus, Syddansk Universitetshospital

Ålborg Universitetshospital

 • Andreas Carus (DABLACA), ph.d., overlæge, Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital
 • Anne K. Lysdal, klinisk diætist, Center for Ernæring og Tarmsvigt, Aalborg Universitetshospital
 • Charlotte Lauridsen, Professor, Afdeling for Medicinske Mave- og Tarmsygdomme, leder af DANSC (Danish Nutrition Science Centre), Aalborg Universitet, Klinisk Institut, Aalborg Universitetshospital
 • Henrik H. Rasmussen, professor, specialeansvarlig overlæge Center for Ernæring og Tarmsygdomme Aalborg Universitet
 • Jimmy Søndergaard, Afdelingslæge, Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Kinga Nowicka-Matus, afdelingslæge, Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Laurids Ø. Poulsen, afdelingslæge, Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Lotte Boa Skadhauge, Udviklingskoordinator for ernæring, sygeplejerske, Aalborg Universitetshospital
 • Louise S. Rasmussen, reservelæge, Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Mathias Cook, Klinisk diætist, Cand.scient. klinisk videnskab og teknologi, ph.d. studerende, Mech-Sense, Aalborg Universitetshospital
 • Martin Bøgsted, professor, senior biostatistiker, Klinisk Kirurgi og Kræftbehandling, Aalborg Universitet
 • Mette Holst, Forskningsleder for Klinisk Ernæring, ph.d., Klinik Medicin og Akut, Aalborg Universitetshospital
 • Mette N. Yilmaz, overlæge, Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Mette O. Holm, ph.d. studerende, cand.scient. klinisk ernæring, klinisk diætist, Center for Ernæring og Tarmsvigt, Aalborg Universitetshospital
 • Randi Tobberup, Ledende klinisk diætist, ph.d., Center for Ernæring og Tarmsvigt, Aalborg Universitetshospital. Primær kontaktperson, Mail: r.tobberup@rn.dk
 • Sarunas Dikinis, overlæge, kirurg, Gastrokirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Tine Stab Ovesen, Klinisk diætist, Center for Ernæring og Tarmsvigt, Aalborg Universitetshospital
 • Ursula Falkmer, professor, forskningsansvarlig overlæge, Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Kim Kristina Mikkelsen, Cand.scient. i klinisk ernæring, klinisk diætist, Center for Ernæring og Tarmssvigt

Århus Universitetshospital

 • Anne Sofie Brems-Eskildsen, afdelingslæge, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Anette Schouboe, sygeplejerske, Dansk Center for Partikelterapi, Århus Universitetshospital
 • Hanna Rahbek Mortensen, læge, ph.d., Dansk Center for Partikelterapi, Århus Universitetshospital
 • Maiken M. Hjelt, ernæringskonsulent, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Pernille Opsal Haslund, Sygeplejerske/ Stråleterapeut, Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital
 • Rikke Lænsø Baltzer, Sygeplejerske, Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital
 • Torben Ellegarrd Andreasen, Sygeplejerske, Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital
 • Mette Jensen, Stråleterapeut, sygeplejerske, Kræftafdeling, Stråleterapien, Aarhus Universitetshospital, Herning Sygehus

Københavns Universitet

 • Jens R. Andersen, overlæge, overlæge, lektor, Institut for Idræt og Ernæring, Klinisk og forebyggende ernæring, Københavns Universitet
 • Lykke Sylow, Lektor, human fysiologi Biomedicinsk Institut, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

Kræftens Bekæmpelse

 • Anja Olsen, seniorforsker, ph.d., Kræftens Bekæmpelse
 • Anne Kirstine Eriksen, Cand.scient. i human ernæring, ph.d. studerende, Kræftens Bekæmpelse
 • Cecilie Kyrø, seniorforsker, ph.d., Kræftens Bekæmpelse

Øvrige uddannelsesinstitutioner

 • Tenna Christoffersen, lektor, cand.scient., Professionshøjskolen Absalon; Ernæring og Sundhedsuddannelsen, Sorø
 • Anette Schnieber, Cand.psych., ph.d., lektor, VIA University Collega/Ernæring og Sundhedsuddannelsen, Aarhus
 • Hanne Høyer, adjunkt, cand.pæd.soc, klinisk diætist, Koordinator for studieretningens Klinisk Diætetik, VIA University Collega/Ernæring og Sundhedsuddannelsen, Aarhus
 • Marie E. Christensen, lektor, cand.scient.san.publ., ph.d.-studerende, VIA Center for Forskning i Rehabilitering og Sundhedsfremme/VIA University College, Aarhus Universitetshospital
 • Nanna R. Lang, Cand.psych., ph.d., lektor, VIA University College/Ernæring og Sundhedsuddannelsen, Aarhus
 • Sara J. Østergaard, klinisk diætist, cand.scient., Molekylær Ernæring og Fødevareteknologi, VIA University College/Ernæring og Sundhedsuddannelsen, Aarhus
 • Signe R. Bech, lektor, ph.d., Professionshøjskolen UCN Fysioterapi

Videnscentre

 • Vibeke Sode, cand.scient., klinisk diætist, Center for Kræft og Sundhed, København
 • Gitte Ploug Balling, klinisk diætist, Center for Kræft og Sundhed, København
 • Charlotte Tønnes Jensen, Cand. scinet. i klinisk ernæring, klinisk diætist, Center for Kræft og Sundhed, Købenavn
 • Marianne B. Kristensen, cand.scient., klinisk diætist, ph.d.-studerende, REHPA - Videnscenter for Rehabilitering og Palliation

Arrangementer

4. netværksmøde i NARNUCA d. 2. november 2021

3. netværksmøde i NARNUCA d. 19. april 2021
Læs referatet fra 3. netværksmøde, klik her 

2. netværksmøde i NARNUCA d. 19. januar 2021
Læs referatet fra 2. netværksmøde, klik her

1. netværksmøde i NARNUCA d. 13. november 2019

Følg NARNUCA på Linkedin, hvor der uformalt drøftes forskningsspørgsmål

Nyheder
Læs nyhed om første netværksmøde, november 2019.