Bevillingsår: 2019

Ernæring er vitalt i forebyggelse og behandling af kræftrelateret vægttab. En national undersøgelse fra 2016 fandt vægttab hos 49 % under kræftbehandling, hvoraf 35 % ingen ernæringsterapi fik. Europæiske anbefalinger for ernæringsbehandling af kræftpatienter fra 2017 er baseret på et tyndt evidensgrundlag pga. få kvalitetsstudier. Forskningsnetværket NARNUCA (National Research Network on Nutrition in Cancer) vil etablere og koordinere studier af høj kvalitet med et sufficient antal og homogene patientgrupper, oprette et nationalt ernæringsregister, samt udvikle og implementere ensartet ernæringsbehandling til patienter under kræftbehandling.

Tværfaglig organisation
DMCG.dk

Deltagende parter

 • Randi Tobberup, Ledende klinisk diætist, ph.d., Center for Ernæring og Tarmsygdomme, Aalborg Universitetshospital
 • Mette O. Holm, Forskningsassistent, cand.scient. klinisk ernæring, klinisk diætist, Center for Ernæring og Tarmsygdomme, Aalborg Universitetshospital
 • Anne K. Lysdal, klinisk diætist, Center for Ernæring og Tarmsygdomme, Aalborg Universitetshospital
 • Mathias Cook, Klinisk diætist, Cand.scient. klinisk videnskab og teknologi, Aalborg Universitetshospital
 • Ursula Falkmer, professor, forskningsansvarlig overlæge, Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Henrik H. Rasmussen, professor i Klinisk Ernæring, specialeansvarlig, overlæge, Center for Ernæring og Tarmsygdomme, Aalborg Universitet
 • Mette N. Yilmaz, overlæge, Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Christoffer Johansen. professor i Senfølger efter kræft, Forskningsenhed for Senfølger (CASTLE), Onkologisk Klinik, Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet
 • Andreas Carus (DABLACA), ph.d., overlæge, Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital
 • Anne Sofie Brems-Eskildsen, afdelingslæge, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Laurids Ø. Poulsen, afdelingslæge, Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Martin Bøgsted, professor, senior biostatistiker, Klinisk Kirurgi og Kræftbehandling, Aalborg Universitet
 • Eva Rosenbom, klinisk diætist, Herlev Hospital
 • Pernille Bardal, klinisk diætist, Herlev og Gentofte Hospital
 • Martine K. Larsen, cand.scient, klinisk diætist, Onkologisk Afdeling og Ambulatorium, Herlev og Gentofte Hospital
 • Anni L. Nielsen, onkolog, Afdeling for Kræftbehandling, Herlev og Gentofte Hospital
 • Dorte E. Dinesen, klinisk diætist, Stråleterapien, Sjællands Universitetshospital Næstved
 • Larisa Andersen, afdelingslæge, Onkologisk Afdeling, Stråleterapien, Sjællands Universitetshospital Næstved
 • Maiken M. Hjelt, ernæringskonsulent, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Lone Stenfeldt, klinisk diætist, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
 • Marie Louise Spejlborg, klinisk diætist, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
 • Helle M. Povlsen, klinisk diætist, Vejle Sygehus
 • Torben F. Hansen, afdelingslæge, ph.d., lektor, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus, Syddansk Universitetshospital
 • Jens R. Andersen, overlæge, lektor, Københavns Universitet
 • Tenna Christoffersen, lektor, cand.scient., Professionshøjskolen Absalon; Ernæring og Sundhedsuddannelsen, Sorø
 • Anja Olsen, seniorforsker, ph.d., Kræftens Bekæmpelse
 • Anne Kirstine Eriksen, ph.d. studerende, Kræftens Bekæmpelse
 • Anne Mette E. Hansen, læge, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus
 • Babysubashini Thisaruban, Afdelingslæge, Intern Medicin, Sjællands Universitetshospital Næstved
 • Christina H. Andersen, sygeplejersker, ernæringsnøgleperson, Øre-Næse-Hals Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge
 • Cecilie Kyrø, seniorforsker, ph.d.,, Kræftens Bekæmpelse
 • Halla Skuladottir, overlæge, Onkologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest Herning
 • Hanne Høyer, adjunkt, cand.pæd.soc, klinisk diætist, Koordinator for studieretningens Klinisk Diætetik, VIA University Collega/Ernæring og Sundhedsuddannelsen, Aarhus
 • Ines Raben, cand.scient, klinisk diætist, Diætistenheden, Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge
 • Inge S. Rasmussen, klinisk diætist, Esbjerg Sygehus
 • Irene Wessel, overlæge, kirurg, Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling, Rigshospitalet
 • Kirstine G. Frederiksen, cand.scient., klinisk diætist, Ernæringsenheden, Hospitalsenheden Vest Herning og Holstebro
 • Louise S. Rasmussen, reservelæge, Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Malene Lyngesen, cand.scient., klinisk diætist, Diætiskenheden, Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge
 • Marianne B. Kristensen, cand.scient., klinisk diætist, ph.d.-studerende, REHPA - Videnscenter for Rehabilitering og Palliation
 • Marie E. Christensen, lektor, cand.scient.san.publ., ph.d.-studerende, VIA Center for Forskning i Rehabilitering og Sundhedsfremme/VIA University College, Aarhus Universitetshospital
 • Nanna R. Lang, Cand.psych., ph.d., lektor, VIA University College/Ernæring og Sundhedsuddannelsen, Aarhus
 • Pia Holbæk, ergoterapeut, Sjællands Universitetshospital Køge
 • Rasmus D. Bojesen, læge, ph.d.-studerende, Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Slagelse, Roskilde og Køge
 • Sara F. Hajdú, ergoterapeut, ph.d., Rigshospitalet
 • Sara J. Østergaard, klinisk diætist, cand.scient., Molekylær Ernæring og Fødevareteknologi, VIA University College/Ernæring og Sundhedsuddannelsen, Aarhus
 • Sarunas Dikinis, overlæge, kirurg, Gastrokirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Signe R. Bech, lektor, ph.d., Professionshøjskolen UCN Fysioterapi
 • Sine Roelsgaard Obling, 1. reservelæge, ph.d. Afdeling for Medicinske Marvetarmsygdomme, Odense Universitetshospital
 • Thora S. Thomsen, lektor, sygeplejefaglig udviklings- og forskningsleder, Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge
 • Trine Vangsgaard, klinisk diætist, Dronning Ingrids Hospital, Grønland
 • Vibeke Sode, cand.scient., klinisk diætist, Center for Kræft og Sundhed, København
 • Gitte Bjørn Hvilsom, Overlæge, Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge
 • Jørgen Johansen, Overlæge, ph.d., Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Kinga Nowicka-Matus, Afdelingslæge, Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Mette Holst, Forskningsleder for Klinisk Ernæring, ph.d., Klinik Medicin og Akut, Aalborg Universitetshospital
 • Per Pfeiffer, Professor, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
 • Rasmus Vögelsang, Læge, Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital
 • Tine Stab Ovesen, Klinisk diætist, Center for Ernæring og Tarmsygdomme, Aalborg Universitetshospital
 • Lotte Boa Skadhauge, Udviklingskoordinator for Ernæring, sygeplejerske, cand.cur., Center for Ernæring og Tarmsygdomme, Aalborg Universitetshospital

Aktiviteter
3. netværksmøde i NARNUCA s. 19. april 2021
2. netværksmøde i NARNUCA d. 19. januar 2021
1. netværksmøde i NARNUCA d. 13. november 2019

Følg NARNUCA på Linkedin, hvor der uformalt drøftes forskningsspørgsmål

Nyheder
Læs nyhed om første netværksmøde, november 2019.