Årsmøde_radioiologi_2019_1.png


Årsmødet samlede interesserede i radiobiologisk forskning fra hele landet. Foto: Brita Singers Sørensen

03-12-2019

Dansk Netværk for Præklinisk Radiobiologiforskning har netop afholdt årsmøde, hvor temaet var HPV. Emnet blev dækket fra molekylært niveau til klinisk rolle, og deltagerne fik samtidig indblik i igangværende radiobiologisk forskning i hele landet.


Den 27.-28. november 2019 mødtes 28 engagerede forskere i Middelfart til årsmøde i Dansk Netværk for Præklinisk Radiobiologiforskning. Deltagerne var en gruppe af fysikere, læger, biologer og kemikere som repræsenterer ni afdelinger i Danmark, hvor der udføres radiobiologisk forskning.

Hovedtemaet for årets møde var HPV, den kliniske rolle og biologiske betydning ved hoved-halskræft. Til mødet var der invitereret foredragsholdere fra Hamborg, København og Aarhus til at fortælle om blandt andet de molekylære og cellulære mekanismer samt den kliniske betydning af HPV.

Derudover var der en række interessante foredrag på programmet om den radiobiologiske forskning i Danmark. Oplæggene spændte bredt fra undersøgelse af DNA-reparationsaktivitet og kontrol til tumormikromiljø, normalvævsskade og forskning i forskellige metoder til at måle stråledosis. Foredragene omhandlede både ekstern foton- og protonbestråling samt intern bestråling med radioisotoper.

Der var stor aktivitet med god spørge- og diskussionslyst på mødet, der planlægges gentaget i 2020.

Læs mere om Dansk Netværk for Præklinisk Radiobiologiforskning her.

Årsmøde_radiobiologi_2019_2.png

Deltagerne fik mulighed for to dages intensiv vidensudveksling på årsmødet. Foto: Louise Vagner Laursen