Tværfaglig/faglig organisation
DCCC Stråleterapi, WP10

Projektbeskrivelse
Dansk netværk for præklinisk biologisk forskning i stråleterapi er etableret med henblik på at udvikle den radiobiologiske forskning i Danmark via samarbejde mellem basal og klinisk orienteret forskning. Dette netværk består af biologer, fysikere, læger og andre med interesse i præklinisk, radiobiologisk forskning. Den forventede effekt af et sådan netværk er styrket samarbejde i den radiobiologiske forskning. På længere sigt forventes det, at dette fører til udbygning og kvalitetsøgning af forskningen, der vil komme klinisk stråleterapi og derved patienterne til gavn.

Primær kontaktperson
Brita Singers Sørensen, ph.d., lektor, Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitetshospital

Projektgruppe

Københavns Universitet

 • Claus Storgaard Sørensen, Biotech Research and Innovation Centre (BRIC)
 • Brian Larsen, BRIC
 • Jan Benada, BRIC
 • Morten Scheibye-Knudsen, Center for Sund Aldring (CeHa)
 • Guido Keijzers, Center for Sund Aldring (CeHa)

Herlev Hospital

 • Dennis Bregner Zetner, Center for Perioperativ Optimering, Gastroenheden D, Herlev Hospital

Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning

 • Petra Hamerlik, Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse, København

Aarhus Universitetshospital

 • Mike Horsman, Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi
 • Jesper Eriksen, Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi
 • Jens Overgaard, Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi
 • Brita Singers Sørensen, Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi
 • Jan Alsner, Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi

Aarhus Universitet

 • Tinna Stevnsner, Institut for Molekylærbiologi og Genetik
 • Lotte Bjergbæk, Institut for Molekylærbiologi og Genetik
 • Ludvig Paul Muren, Aarhus Universitet
 • Per Poulsen, Aarhus Universitet

Odense Universitetshospital

 • Faisal Mahmood, Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital

Danmarks Tekniske Universitet

 • Pil M. Fredericia, Hevesy Laboratoriet, Center for Nukleare Teknologier (Nutech), 
 • Mikael Jensen, Hevesy Laboratoriet, Center for Nukleare Teknologier (Nutech)
 • Fedor Zhuralev Hevesy Laboratoriet, Center for Nukleare Teknologier (Nutech)
 • Anders Elias Hansen, Institut for Mikro og Nanoteknologi
 • Lars Ringgarard Petersen, Institut for Mikro og Nanoteknologi

Arrangementer
Årsmøde i Dansk Netværk for Præklinisk Radiobiologiforskning, 27.-28. november 2019