Bevillingsår: 2019

DCCC støtter med 198.000 kr. til etablering af et nationalt, tværfagligt netværk på området.

Dansk netværk for præklinisk biologisk forskning i stråleterapi er etableret med henblik på at udvikle den radiobiologiske forskning i Danmark via samarbejde mellem basal og klinisk orienteret forskning. Dette netværk består af biologer, fysikere, læger og andre med interesse i præklinisk, radiobiologisk forskning. Den forventede effekt af et sådan netværk er styrket samarbejde i den radiobiologiske forskning. På længere sigt forventes det, at dette fører til udbygning og kvalitetsøgning af forskningen, der vil komme klinisk stråleterapi og derved patienterne til gavn.

Deltagende parter

 • DCCC Stråleterapi, WP10

Københavns Universitet

 • Claus Storgaard Sørensen, Biotech Research and Innovation Centre (BRIC)
 • Brian Larsen, BRIC
 • Jan Benada, BRIC
 • Morten Scheibye-Knudsen, Center for Sund Aldring (CeHa)
 • Guido Keijzers, Center for Sund Aldring (CeHa)

Herlev Hospital

 • Dennis Bregner Zetner, Center for Perioperativ Optimering, Gastroenheden D, Herlev Hospital

Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning

 • Petra Hamerlik, Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse, København

Aarhus Universitetshospital

 • Mike Horsman, Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi
 • Jesper Eriksen, Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi
 • Jens Overgaard, Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi
 • Brita Singers Sørensen, Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi. Primær kontaktperson, mail: bsin@oncology.au.dk
 • Jan Alsner, Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi

Aarhus Universitet

 • Tinna Stevnsner, Institut for Molekylærbiologi og Genetik
 • Lotte Bjergbæk, Institut for Molekylærbiologi og Genetik
 • Ludvig Paul Muren, Aarhus Universitet
 • Per Poulsen, Aarhus Universitet

Odense Universitetshospital

 • Brita Singers Sørensen, ph.d., lektor, Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi
 • Faisal Mahmood, Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital

Danmarks Tekniske Universitet

 • Pil M. Fredericia, Hevesy Laboratoriet, Center for Nukleare Teknologier (Nutech), 
 • Mikael Jensen, Hevesy Laboratoriet, Center for Nukleare Teknologier (Nutech)
 • Fedor Zhuralev Hevesy Laboratoriet, Center for Nukleare Teknologier (Nutech)
 • Anders Elias Hansen, Institut for Mikro og Nanoteknologi
 • Lars Ringgarard Petersen, Institut for Mikro og Nanoteknologi

Arrangementer

Årligt netværksmøde i Dansk Netværk for Radiobiologiforskning, 13.-14. november 2023

Netværksmøde - Dansk Netværk for Præklinisk Radiobiologiforskning, 10.-11. november 2022

Årsmøde i Dansk Netværk for Præklinisk Radiobiologiforskning, 27.-28. november 2019