DKD2020 aflyses.png


Sidste år samlede Danske Kræftforskningsdage flere end 500 deltagere. Som følge af corona-epidemien aflyses konferencen i 2020.

09-04-2020

Efter de seneste anvisninger fra myndighederne har DCCC og DMCG.dk besluttet, at Danske Kræftforskningsdage 2020 aflyses. Konferencen skulle have været afholdt den 27. og 28. august i Odense.


Danske Kræftforskningsdage 2020 kan ikke afholdes som planlagt. Beslutningen er taget efter myndighedernes forlængelse af forbuddet mod store forsamlinger til og med august måned for at mindske smittespredningen af coronavirus.

På landets største kræftkonference mødes 500 fagfolk og centrale aktører på kræftområdet. Selvom situationen skulle være en anden i sensommeren, er det vores vurdering på nuværende tidspunkt, at det ikke vil være forsvarligt at samle så mange sundhedspersoner fra samme fagområde i to dage under samme tag.

Et stærkt nationalt samarbejde på kræftområdet er en væsentlig del af grundlaget for en høj og ensartet kvalitet i forskning og behandling på tværs af forløb og -områder. Derfor vender Danske Kræftforskningsdage tilbage i 2021.

"Vi ser meget frem til, at vi igen kan mødes til næste år" siger Cai Grau, formand for fagligt udvalg i DCCC og arrangementskomitéen for Danske Kræftforskningsdage.

Se tidslinjen for Danske Kræftforskningsdage 2021 her.