Styregruppen og Fagligt Udvalg for DCCC drøfter barrierer på kræftområdet på deres fælles temadag i november 2017


Styregruppen og Fagligt Udvalg for DCCC drøfter barrierer på kræftområdet til deres fælles temadag i november 2017. Foto: Christina Højfeldt, DCCC.

05-01-2018

Der er sket meget, siden det blev besluttet at oprette DCCC - Danish Comprehensive Cancer Center som en del af Kræftplan IV i november 2016.


I marts 2017 blev DCCC officielt lanceret ved et møde i Landstingsalen, og forventningerne har fra begyndelsen været store. DCCC er blevet kaldt for "en af de største faglige satsninger indenfor kræftforskning". Det er ikke uden grund, da DCCC samler kræfter inden for forskning og klinik og er sat i verden med det primære formål at skabe optimale forhold for dansk kræftforskning og –behandling.

Det første år er blandt andet gået med at bygge DCCC op. Bestyrelsen godkendte kommissoriet for styregruppe og Fagligt Udvalg. Styregruppen for DCCC nedsatte i marts 2017 et Fagligt Udvalg bestående af 28 faglige nøglepersoner fra de kliniske miljøer og universiteterne. I juni 2017 blev der etableret et nationalt sekretariat med base i Aarhus til at sekretariatsbetjene Styregruppen og Fagligt Udvalg.

"Det er en organisering, der i praksis fungerer rigtig godt, hvor Fagligt Udvalg bedst kan beskrives som motoren i DCCC – altså dem, der er drivkraften med deres faglige viden, mens Styregruppen sætter retningen og sikrer den ledelsesmæssige forankring", fortæller Anne Bukh, formand for Styregruppen.

De gode viljer er samlet om en fælles indsats

DCCC har generelt fået en god modtagelse i kræftmiljøerne, og det er ved flere lejligheder blevet understreget, at de gode viljer er stede.

"Hvis vi kan blive enige om at arbejde sammen, så kan vi også udnytte de forskellige ekspertiser, der findes på universiteterne og hospitalerne, og brede dem ud nationalt. Men det kommer ikke til at ske fra den ene dag til den anden. Der er mange barrierer, der skal ryddes af vejen først", siger Cai Grau, formand for Fagligt Udvalg.

Synlige barrierer og fælles temadag

Netop arbejdet med at definere barrierer for forskningssamarbejdet på kræftområdet har været på agendaen det første år hos Fagligt Udvalg. I august 2017 samledes de en hel dag, hvor de arbejdede med at definere værdier for Fagligt Udvalg og identificere barrierer på kræftområdet, der spænder ben for det nationale samarbejde. Det udmøntede sig i en liste af barrierer, der blev præsenteret for DCCC's Styregruppe på en fælles temaeftermiddag i november 2017. Her arbejdede Fagligt Udvalg og Styregruppen videre med barriererne, konkretiserede dem og kom med mulige løsningsforslag.

Arbejdet fra denne dag mundede ud i nogle udvalgte fokusområder for DCCC i 2018, som præsenteres for Styregruppen på næstkommende styregruppemøde.

DCCC i andre medier

Sammen skal vi styrke kræftforskningen

Nationalt kræftcenter skal styres fra Aarhus

Jagten er gået ind efter barriererne i god kræftbehandling

Ekstra indsats mod kræft rulles nu ud i hele landet

Regionerne og Kræftens Bekæmpelse etablerer nyt kræftcenter